305

„A hosszú élet titka”

 • „Dajka sámán magyarkai születésű, Tuspában kiképzett aranyműves volt, Bene sámán pedig a Pósa nemzetség tagja, Bátka és Rási fia, Füzesgyarmat területén, Igaron született. Családja a Jenő törzsbe tartozott”
 • „A Budaváron tartott fejedelmi esküvőn II. Béla király volt a násznagy, aki minden alkalmat megragadott, hogy részegeskedjen. Éjféltájban megtartotta a sámánberkekben szokásos pohárköszöntőjét:
  - Álmos apánk vére! Lebéd lovas fejedelem vére! Égre kiáltó ősi ünnep! Ezen két fejedelmi ház a szerelemben újra egyesült az Égiek Szent Akaratán! Jenő törzsbéli Karas vére! Harka lovas fejedelem vérével egyesült! Igyunk az uralkodóházak egészségére! Éljen a fejedelmi pár! Éljen Bene vitéz, a keleti védelmi fal tárkányfejedelme! Éljen Törtelen aranyasszony, az egyesült Álmos-ház és Lebéd-ház Szent Rimaszécse. Éljen a Tíznyíl Szövetség száz évre biztosított ereje! Éljen Joli-Tórem aranyasszony kiáltása: „Szaporodjatok, mint a csicsóka! Éljen a Földanyánkra alapított Égiek Szent-Hazája! Éljen az Aranyasszonyok népe! Éljen Szent István életének folytatása, aki népét az Aranyasszonynak felajánlotta!
  - Borban az Igazság! - suttogták a násznép karéj hátsó részében. - Ez még mindig az Ős-Kelet révülete!”
 • Törtelennek a melegvíz források közelében építettek palotát, amelyik meleg-hidegvizes szitásfürdővel volt ellátva. Az uruki kertjében melegvizes medencék voltak, részben fedve a téli fúrdések végett. Innen mindennap Budavárába lovagolt„
 • „Törtelen tanulmányozta, vajon miért élnek oly kevés ideig a mostani Álmos-házi királyok. Maga Álmos és nászasszonya, Madaj-asszony igen magas kort ért el, mivel főként növényi eredetű táplálékkal éltek. Húsételeket csupán ünnepeken vagy díszlakomákon ettek. Példaként a 96 évig uralkodó Pepi fáraót vették, aki napjában 5-ször evett, de igen keveset, hús táplálékot csak nagyon ritkán és akkor is csak galamb, házinyúl és csirkeféleségeket. Azonban hiába kínálták halféleségekkel, azt nem fogadta el, mert szerinte, babiloni módra igaznak vette azon közmondást:
  - Ne egyél halat, mert megesz a rák!”
  • „Pepi fáraó udvartartása ha lehetett, került mindenféle húskészítményt. Csak a leveseket ették meg, a levesben főtt húsokat a szolgákkal etették. Az ünnepélyeken azonban roskadásig telítették az asztalokat pecsenyékkel, de Pepi fáraó csak csipegetett az ételekből. Utána sok gyümölcsöt (főként aszalt, vagy főzött állapotban) fogyasztottak.”
  • „Lam herceg sok munkája közepette is ragaszkodott Álmos és Madaj asszony életmódjához, ezért Géza és László király testvéreit túlélve 1120-ban halt meg. Bizánc és Róma papsága a Lambert vagy Lampért néven emlegette a jelentésekben, de a köznép és 24 Hun Törzsszövetség népei előtt az uruki-mani neve csak Lam maradt”
  • „II. Géza udvartartásában hétköznapokon csak kevés töményhúst fogyasztottak és csak vásár és ünnepnapokon engedélyezték a magasabb húsfogyasztást”
 • „Lam herceg és Pozsáló irányítása mellett és Törtelen ésszerű tervei által országunk meggazdagodott, de a nyugati írásos kultúrával mi nem versenyezhettünk. Ellenben az Arvisurákban lefektetett sok ezer éves élettapasztalatunk, a rovásos emlékek tanítása segítséget nyújtott sorsunk irányításában. Ehhez csatlakozott az uruki püspökből lett új esztergomi érsek, aki a párizsi egyetemen tanult. Lukács érsek nyugati meglátásai, Belos bán és Törtelen gyakori figyelmeztetései jó hatást gyakoroltak az ifjú királyra”
 • „III. István tudott róla, hogy Bartán mongol vezér 1163-ban hajlandó lett volna 3 tömény lovast adni megsegítésére, ha az uruki kereszténységet, amely vallási türelemből félig kiegyezett a sámánizmussal, III. László királlyal szemben megsegíti és visszaállítja Várad és Magyarka között. Ezek az uruki keresztények elismernék III. Sándort római pápának, hiszen ezt már az avaroknak és Szent Istvánnak is megígérték. Ezt a visszafejlődést azonban Lam nemzetsége és az igen elterjedt Csák-nembéliek is ellenezték, ezért Bartánnak az ajánlatát elvetették.”
 • „mind kevesebb őslakos él Uruk és Susa térségében, mert a vérszomjas iszlám minden számukra idegent elpusztít. Gyakoriak az emberirtások. Ugyanez vonatkozik a Szeldzsuk Szultánságra is, noha a keresztes hadak a tengermelléki kikötők táján keletkezett görög és francia keresztény gyarmatokban most még hatalmaskodnak, de Angora és Ikonion térségében oly nagy a népszaporulat, hogy az elkeseredett szegények hódításra fognak indulni az Iszlám szellemében.”
 • „Bátka-Bolyk a jobb vasellátás céljából a mozgatható pesteket a Budavárral szemközti kompjárat közelében állította fel és ott megkezdték a vasak finomítását és a kardok, kaszák és más szerszámok készítését.”
 • A Szakszini Nagyszalán „már jelek mutatkoztak azon irányban, hogy a sámánizmus újból erőre kapott és a Mongol Törzsszövetségben egy új nagyhatalom jelentkezett, akik keresik a kapcsolatot Bartán révén III. Béla király államvezetésével.”
 • „Törtelen véleménye a hosszú életre” – „Lehetőleg húsmentes, szolid életmód, csekély bor fogyasztása mellett. Az emberek ne rágják egymást fölöslegesen, ellenséges rosszakaratból, mert az életüket ezzel megrövidítik! Pepi fáraó és Madaj asszony minden nehéz eset előtt azt mondta: Aludjunk rá egy jó nagyot, hátha az Élet-anya mindent elrendez!
  Az átkozódásnak - még Lukács érsekkel szemben is - ellene volt, mert azt tartotta, hogy a köznép átkozódása: „Rák egye meg a beledet!” éppen olyan erkölcstelen dolog, mint az egyházi átok alkalmazása. Sok esetben tiltotta a tisztátalan állatok húsának fogyasztását. Ezért a megrázkódtatások és az erős szellemi munka mellett is 74 éves korig élt”
  • „Törtelen aranyasszony munkája nyomán Magyarország megerősödött”
arvisura/arvisura/305.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.29 19:03 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0