311

„Kubiláj égi barátsága”

 • V. István 1270. május 27-én kezdett uralkodni
 • István jól tudta, hogy a Földanya és a Boldogasszony a magyarság szemében egy és ugyanaz, az ős-magyar vallás Aranyasszonya, aki népének lelkébe akarja oltani a nyolcas szaporodási elvet, mert ez a nép élni akar.
 • Beliz sámán ekkor a karakórumi sámán-csoporttal felkérte V Istvánt, hogy a 72 töményből összehordott fóld koronázási dombjára fellovagolva Szent Istvánhoz hasonlóan a négy égtáj felé való vá~ást végezze el. Azonban el ne felejtse ötödik vágásnak az Ég-felé emelni kardját, az Egi-Atya tiszteletére, mert ezt az ősmagyar vallás kívánja.
 • A határispánságokba és a déli bánságokba az új király mindenütt Árpád-házi leszármazottakat ültetett és az idegen, vendég főurakat a belső Kancelláriákba irányította, mivel az új király azt vette észre, hogy Róma az idegen származású főurakkal összeköttetésben áll.
 • Szent László uralkodása alatt 1180-ban Lam herceg a nyugati építészeti módok megtekintése végett egy tizedesi csoporttal a nyugati országokat végigjárta. Útközben megismerkedett Lambert la Bégha hitszónok tanaival. Ezek kissé egyeztek a magyar ősvallás tanaival. Lambert követőinek nőtagjai, szerzetesi fogadalom nélkül, a szumér gazdaságokhoz hasonló, fallal körülvett házakban laktak és magas kőfallal körülvett templomokban és kápolnával ellátott kórházbakban dicsérték az Urat és saját munkájukkal tartották fenn magukat. Ezen házakat Begina-udvaroknak nevezték. A római pápaság, mivel kevés tizedet fizettek be a pápák költekezéseihez, eretnekeknek minősítette őket. Ezért a hivatalos egyház elől külföldre menekültek. Lam herceg az idegen nyelven beszélő kézművesei által meghívta egyik csoportjukat Magyarországra. Ezek a beginák Pestnek a palóc kézművesek által lakott részein és az épülő Esztergomban telepedtek le és templomgazdaságaik gyorsan szaporodtak.
  • Mivel Lam herceg a beginák intézményét pártolta, csúfnévvel őt is Lambertnek hívták, más külföldi papok viszont Lampértnak hívták. Minden leírásukban ezen a két néven említették, de Lam herceg nevét, mivel az ősmagyar névadó szerint való név volt, elhallgatták.
 • Az ábrán Keleti-Nagyvíz (Ataisz) felirat !!!
 • V. István „Anna nevű kislányát Andronikosz görög császár feleségül vette”
 • Kemenfű titkos Arvisurája „amelyben lerótta a Vikingektől származó utódok sorsát, Vinlandiától Keveváráig, azaz Kievig való vándorlásukat és a Határispánságokban való letelepedésüket. Kemenfű, mint tanfejedelem ezen régi időket így rótta:
  „Amikor a Sambe törzs (lappok) rénszarvas nyájaikkal átvonult a 2540-ik medvetoros évben a manysi törzsek szállásterületén, járványos betegség tizedelte meg az állományukat és pásztorok, futva a vész elől, már a gyanús rénállatukat hátrahagyták a Káma felső részén élő manysiknál, majd később a komiknál és az északi Tengervíz-asszony partjaihoz siettek. Ekkor már eljött a Jégember szakállát megrázogató Tél és a járványos betegség elmúlt. A manysiknál maradt rénekből sok meggyógyult és ott is elkezdték a rénszarvasokat tenyészteni. Eddig a kutyákkal való szánkós vadászat csak egy pár napi élelmezés gondját tudta le, míg a szaporodó rénszarvas nyájak örök éléskamrát jelentettek. Így a mindennapos vadászat mellett áttértek a rének tenyésztésére is.
  • Sziktivár térségében Sambe fővezér elvette feleségül a komik szépséges fejedelmi leányát, Vicsegdát, akitől 3 fia és 7 leánya született. Fiai voltak: Vinek, Lappok és Kola, míg a 7 leányuk a Sambe törzs 6 pásztor vezéréhez mentek nőül, akik nyájaik szaporodásával elhagyták a beavatott Sambe apót és a nyári Zúgó-tenger mellett nyugatra mentek.
 • Vinek vezér a Sambe apótól kapott vázlatok alapján hajót épített és nyugat felé hajózott, majd törzsével elfoglalta az igen gyéren lakott földet, amit elneveztek Vinek fóldjének. Vinek fiai: Vinelan, Viking és Hanza halász népükkel hamar meggazdagodtak és karcsú hajókat építve bejárták az Északi-Jegesvizek-Asszonyának tengereit és sózott-fiistölt halakkal kereskedtek. Akkoriban hirtelen hidegre fordultak az idők járásai és az emberek sokat éheztek. Viking vezér élelembősége miatt nagy gazdagságra tettek szert a hajósai, mert az ő tengereinek megvolt a bőséges élelem fólöslege, amiért minden kincset és ruházatot kaptak cserébe. Sokan csatlakoztak a bátor Viking vezér hajósaihoz Est-anyó törzsei, a Suomák fiai és a Lettek közül, akikkel együtt behajózták az egész Földet és nagy gazdagságra tettek szert. A tengerek biztonságos öbleiben, az Ordosz vidéken Hamza és Hóhamza hajósaihoz hasonlóan, városokat alapítottak.
  Az északi nagy szárazföld otthon maradt családjai egészen Kuszkó népéig elkalandoztak és a Nagyvízből kiemelkedő szárazföldeket és a törzsekre bomló Kuszkó népét sorban meglátogatták. Az ifjú Viking vezér és hajósai ezt mindannyian Vinek vezér vázlata alapján felrajzolták. Ezt az aggastyán Vinek vezér a hajóskiképzésnél tanította.
 • Az idők múlásával Viking vezér számos utódja közül Oleg fejedelemfi Kevevárába került, ahol Geréb kardkészítő mestertől egyenes és kissé hajlott lovas-kardokat rendelt, a tengeri és a szárazfóldi csatákhoz, mivel harcias néppé lettek.
 • Ebben az időben tartott Gyarmat törzsének átvonulása Keveváron át. Olegnek nagyon megtetszett a Gyarmat és Nyék törzs leányainak a szépsége.
 • Abacil húga azonban mégis ragaszkodott ahhoz, hogy az ősmagyar vallás hite szerint Árpád felesége legyen, de Árpád Verecke kabar fejedelem leányát, Eperjest vette el feleségül, akitől már 892 végén megszületett a kis Zoltán-Zsolt, a jászvásári Nagyszala szerint a jász-síksági nagyfejedelmi ifjú, aki az egyesült nép fejedelme lesz. Abacil húga ekkor férjhez ment Oleghez és tőle sok gyermeke származott.
 • Égi-Eredetű hit – „Ungika váltig azt hirdette: Ez az ősmagyar vallás alapja, az igaz szeretet, amelynek 24 fokozata van a világosság és sötétség harcában. Az erősebb Istenhívők tartózkodtak a húsevéstől, erkölcsös életet éltek, a 15 karéjjal rendelkezők nem köthettek házasságot, még az ehető növényeket sem téphették le és terjeszteniük kellett a szeretet győzelmét!”
 • A pápaság és az osztrákok azonban megesküdtek arra, hogy az Árpád-házat férfiágon megsemmisítik.
  • A prágai királyi udvar vezetésével a nyugati uralkodókörök a pápaság vezetésével fennen hirdették: „V Istvánnal a dicső Turul-nemzetség a sírjába szállt, mivel nem nyugati királyi házból való leányt vett el feleségül!”
arvisura/arvisura/311.txt · Utolsó módosítás: 2013.06.17 09:49 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0