325

„Hunyadiak a szegedi béke árnyékában”

 • Bakócz Tamás esztergomi érsek 1511 őszén indult Rómába és ott egy kardinális palotáját kibérelte. Mátyás egykori titkára ha parasztgyermekként is, de a Hunyadi házból származott.
 • Az egynapi lovaglásra fekvő Szendrő várának török parancsnoka az 1513-ban kötött fegyverszüneti megállapodás értelmében vitézi párbajra hívta ki Nándorfehérvár magyar vitézeit. 1514. február 28-án a IV Kun László Farkas nemzetségéből származó lófő, Dózsa György a párviadalt elfogadta. György vitéz Ali karját levágva, kegyelemdöféssel leszúrta oly gyorsan, hogy még a török vitézek is ünnepelték a győzelmét.
 • A parasztság körében igen nagy volt az elkeseredés a fóldesúri önbíráskodás miatt. Inkább vállalták volna a nagyobb adózást, mint Mátyás király idejében, hogy ne legyenek kitéve a földesurak igazságtalanságainak. Szatmári György kancelláriájában 25 125 falut és 1 024 mezővárost tartottak nyilván. A falvak azonban egyre jobban elnéptelenedtek a földesurak zsarolásai miatt. Sokan nem bírták a rabszolgaéletet és a városokba menekültek.
 • Petrovics Péter testőrségének segítségével a parasztokat vízbe dobálták, míg a szerbeket és nemeseket földbe temették el. Jenik jól beszélve a szerbek nyelvét, hírszerző szokás szerint egy megholt martalóc ruhájába bújva a temetést irányítókhoz szegődött. Estére a babgulyás osztásakor hallotta Petrovics jelentését:
  Eltemetve Zápolya seregéből: 16 824 fő, vízbefúlt 522 fő.
  Vízbedobva Dózsa kereszteseiből 71 217 fő, vízbefúlt kb. 2 000 fő. Elmenekült a lovassággal: kb. 10 000 lovas, míg a temetésben részt vett 1 200 gyalogos és sebesült. Egy pillanatra kibújt a hold a borulásból, és 177 604 győztes a nemesi sereg zsoldjában győzelmi tort ült. Míg a maradékot a vesztes sírásóknak adták. Jenik pedig előre látta:
  - Most ásták meg Magyarország jólétének sírját! - suttogta és a sebesültek között a megmaradt házikókban ismerősöket keresett. A jajgatók között megismerte Kurdbaba hangját, akinek fejsérülése volt, s az egyik szemét elvesztette. Gyorsan arbag kezelésben részesítette és hajnalhasadtára Kurdbaba már látni kezdett. Éjjel még sok halottjuk lett. Egy szerb halott tartalék ruhájába Kurdbabát átöltöztette és sátrába vitte. Várták a több nyelvet beszélő társaik meggyógyulását, közben a menekvésük útját megbeszélték.
 • a Gubacsi, Kopácsi és Csala-nembéliek az országban elszaporodtak
arvisura/arvisura/325.txt · Utolsó módosítás: 2013.06.17 10:51 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0