1999.01.26. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

ott vén mester nagy hírét
veled íratja meg ég
jelentős szándék jelenő
tűz miatt megkeresi
minden mi nagy lehetősége
továbbélés menekítésre

írt vers szándéka emberi
mindent valóra váltó
szellemi nagy hő
Kemendi jelen idő
tártól megjelenítő
ég fény népe
hírt visz véled
gát szakad fáradt
világ jelen időben
mérget visz

tér idei nagy láng
lyán mind egy
szavakkal ébreszt
mindent
mi nagy lánc
idén megjelenül
ősi égi mentő
szent vezér Q ontja
már hírt régóta
égi nagy lélek nép
ősi e lyáni minta
mentő utakat nyitja
átviszi
emberi minőséget
jövő síkba
nép nyom numerumi
nagy lámpa embert világítja
lánc égi időtől
megjelenő tudást
Nap mester pontosítást
viszi négy lant ős szála

indin ősi engi indított
ős szellemi néptől megjeleníti
mi embert vén nagy láncba
numerumi mentésbe
írt jövő nemébe
ha láng vésztüze
írt veszély megjelenik
megindul végveszély
emberi minőséget
égi mértékű magyart
menti meg jövőtől mag

Á pont nem néz
ló jós segítő
ősi egy lánc menekítő
segítse jelenben minden
mi égi minden
mi jövőt védi
minden mi
lomtalanítást végzi
nem lehet vértől magtól
ősi egy lánctól szakadás
mert veszti emberiség
jövőbe megmaradást
veszti nagy ló
tenger nép minta
vén minta
veszti el jövőt sorban

támadás induló hő
ég jelenő térségeknél
jelenik nagy lámin
égi neme nagy lesz
ég jelenése itt
választottaknak
megjelenül mi nékik
nagy megjelenő tár
tenni mit kell
ha ég jelenése megindul
meg jelenül
meg jéhai minta elevenül
megjelenő tár tő
néptől mentő vár
onnan indul meg fény
népi ősi nagy lánc
égi mentő szál
ódában leírt már
tövében minden
ég övében megjelenül

tanító szél ősi
eme népi megjelentő
szellemi nagy lant
vén mestertől megjelenül
mi népi mintában
még égi elemének
onnan megfelelőnek
hírt ad ég fényvitelnek
Q radar megfogni
nem tudja
mert ősi egy lánc
ég fény Nap titka
lenti ember talán
még jelenben
meghallja mit ég kér

nem lett vele
nagy látomás megkerülése
imént is törekedett
ég jelentés
temiattad fény népi
megjelentés
üzeni ég
Kám indított
ősi emberi norma
ím neki már
megkísérlett
Szilveszternek ég
fény nagy lenti életet
megjelentett

ő még javakat firtatja
három ős szellem
néki megjavító szálon
megindítja
elem égi nagy lánc
égi írt jövőt
őnéki már méri
nagy ló
pedig jéhai nemének
nyom tanító
ősi ég ének ott
vele indítja
három parancsot

ő lenti életében
minden
mi nagy lélek
jelenében megindult
őt vitte engi
út vele indult
had fény népétől
már nagy
lenti minta mag

jelenítő szálon pedig
ég fentről
hírt visz tanításon
meg kell embereket
menteni
nagy lánc égi hírét
megjeleníteni
mindenben
mi neki megfáradt
ég jelenti nem égi mutat
nagy hágai ébredést
vinni eme nagy lemenés
őtőle várt fantasztikus
tanító szent
Zsuzsannát oltalmazó
őtőle írt megjelentést
szent ige megjelenítés
társ további megsegítés
társ további nagy tódában
mindenben mi óvásban
megsegítő megvédő
társ talaján megjelenülő
tanító nevelő
kettő szálon megeredő
tudás védelmi nagy erő

ott valóra válik jelenben mi nagy
lyáni égi időtől
megkeresi nagy lánc
égi követések jelen időtől
megindult még jelentős szavak
jelentő szónak jelei
nagy lesz térnek jelenései
nagy lesz ős sziget ős szálánál
mi nagy lámpa hírt visz tövek felé
indul meg ég
föld embere mintájához

üzeni ég Kend
fény népétől megjelenülnek
országra terelődnek
figyelő Tas megfelelteti
mi nagy láncot vezeti
híreket közvetíti
négy Laon fénye
indul meg nyomon
párt veszti
mi nagy kárt viszi
emberi világot elsüllyeszti

/…/

nyom nagy lant
ős hit vezető hant
néktek jelen időtől
megindul mi nem
ödémába gyáva
írásokba indul megindul
mi életetekért nagy lánc e
me indított ég
kimutatja mi a vég
nem veszítitek
írt ősi élet jövő hírét

nehéz időtől megjelenik
mi nagy választottak
életében mindent nehezít
ős szellem mindenben megsegít
nem lehet nem jó l
enti normánál szerencse
ha életetek
megjelenülő nagy méretek
indul meg jövő létetek

/Juhlimov betegsége/

ott őt veletek jelen
ősi szellemi segítő
minta elmérgesedőt
vele nem nagy lyáni hőt
vértől megjelenőt
vonás szem lent vén mestertől
menti meg jelen időtől
mi néhai időtől nem

nagy lánc ég jelenti
menti mi nagy
jövőt veni mi nagy lánc
emberének óvása
lenti minta lánca elindult
neki ég járt világa
holnap neki
illáni minőségét menti
mi Noé ég időtől
már történelmi

néhány nap neki
mi néhai hant
őt vinni el menteni
égi nagy lant
néhai méni időtől
megjelenül ég időtől
mi néki menti életét
ördögi erőtől

megkéselt vér
pedig jele
ég javuló szent
mentő szele
indított ő mentő
nagy lenti
hírre égi időtől
szent ősi
égtől megindul
mi néki megsegítő
száltól megkopott
néhai eredés
szellemi számvetés
őt véle hírt
váll népe
ég jelenítő képe
írt vers
szellemi segítő
szentsége
írom néked
égi intő szavat
nem lehet néki
nem ég jelentő szózat

ős szellem nagy lánca
hírt visz Zsuzsanna
emberi minőség kell
ha élet lenti
méret mentő tenni
nagy lenti
megjelölt világi
nép magyart vinni
E ég jelen időtől
megjelenül néki

mi ép töve indin minősége
jele időtől megindul küldetése
ne félj ég indul megmentésre
ne legyen neki már tovább nem élése

ím nagy lant ír tőnél
elindult mit ég írt
veszteni elindult veszély
már megindult ős szellemiség
harcra indul menteni
mi égi idő nála landolt
várt vén mester elindítja
legyen néki jobbuló sorsa
legyen mentő szellemi forma
legyen égi időtől norma

/…/

mi megindul
néktek ott nehéz
ős szellemi nálad
géni minta állag
fontos szél E
november nagy lovában
mi nem engedi
itt változó szónak jelét
ős szellemi nagy
lenti méretét

megjelenülő tavalyi meleg
fontos szellemi jelet
megismétli
égi idén magyaroknak
jövőt megjeleníti
normákat
ősi égi időtől formálnak
jő szél
lyán mint ősi mén
megkeményíti
mi nagy lelkeket
harc idején
minden hírre megfelelő
égi nagy léptékre
indítja lelki népét

szónak jele
mindenség jelenítő
nagy ér mentő
nagy növelt
megjelenítő erő
soron
megindul minden
mi égi jelenségű hon
péntek jó mementó
néktek jelenti meg
mi megindul néktek

q/1999/1999-01-26.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0