1999.10.04. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

rontott e lent veled
gépiesített
ős szálon író szedett
notázs szelep
neki nem nő
ott veszendő
görög kepes szellemi
nagy ó rom
nem tenget vezető
párt ég jelenítő
szent pontosító szám
lyáni időtől megjelenik
orvosolt vers

üzeni ég

két világ konoksága
gyötrelem hordozása
lent veszendőt veszni
mi nem ős e lenti mintában
megkoronázódó ős üzenést
vén háború tűz tengere
irtózatos szellemi égi ige
nagy lemenetele
Nápoly ős szent
vers szigete írt vésztől

Mekkában már toni
megelevenedő
pontokon megjelenítő
szellemi nem
hírt vértől megkeveredőt
vértől szent választott
vándor lélek nyártól
már törvényt választott
vész üzenete emberi
lélek ott vándorló sarkon
Peking jelentős
szám lyán nyom
nem ő ág ott
várt vén minőségében
nem

orvosolja ég irtózatos vég
kín mentő
szent vár szigete
néhai ég
jelentés szent nyom
nem lelt választott
vándort vén mesterektől
megválasztott

válasz zsák nomád
gén megjelenítő
szét nem engedő térsége
Ipoly ős szellemi Noa
gondos szellemi neve

nehéz segítést
ha megzendülő égi indított
emberek hite
ég konokságon megjelenít
vén megkorbácsoláson
mi pánt viselőt vinni el
ősi egy tanító szálon
pénz világában
mentő szál megsorvad
fény ősi ágon
pontok nem nőnek
ontja ég jelenségeken át
mi lyáni nagy lant írt
várt vele jár
ó szent vize néhai
nagy lemenő
tenger tor tüze
ég járt világ fény nemében
minden időtől megírt várt
választott
vén mesteri mintában
örök ott vele ég jelenítő
szent mentő megkoronásított
szelleme égi írt vers üzenés
szent választottakkal
meg ó gén minta hálájában
megjelenik ott vers szó formában
rég jelenítő mesteri négy

lent néhai találkozás
tengeri mese nem ámítás
széleken megjelenül
mi nagy Luna hámja
DZS égi írt vers szándéka
hírt vinni megjelölt
vén minőség ég koronása

tovább élő tértől megkímélő
térség jelenben
meg ki orr tán kor
ne gondolja ő rengető szón
ha lemenő
te ki megjelenítő
szód versed viszed
gin ott vén hírt
veled gür on néger
ős szellemében
minta hon portugál térség
két vendég ín nyom

pedig kelemeni növekedő tál
sereg ki néhai minőség már
pint vinni emberi mintába
hetedik ott vele írt vám
lent vén minőség korában
rothadó szén Got indítja
DZS ég írja DZ ég jelenti
mindenség jövőt megjeleníti
mi nem hahota
ágy hírt vén minta
hon tova hírt vinni megjelenül
mi ég koronája
DZS ég jelenítő szála

ortodox ős szan génje
itt vákuum nép
ileáni ember tenger
növekedő tenger
Peking kendő népe
megkontrázza gyér
törte neki minőség
jelen időben őrtől ó géntől
ős szellemi hét
vén minőség képéből
ős száradás üzeni ég

kel e minta DZ égi
kemenes üzeni
dohos ősi hit virgonckodik
őr törekedik ontani
mi lyáni minőségében megjelenik
támadás DZS égi írt
szó szellemi nagy lámpa
hírt vitt veled genetikai mintába

hír Törökország jelenése
ég jelenítő nagy lámpa hő
Q Óperenciában
gyér lesz tenger
nép megírt valóságában
elveszendő
tengertől megkeveredő
történelem lyáni
írt vers üzenése lent
valóságot vinni menekítő
szálon tél
lyán minőségén nyom
nagy Luna
DZ égi növekedő
ősi norma gyógyír ha lélek
jelenül meg korra
hőség kínt visz
tenger világ kínja
gyökereken
megjelenül norma

DZ égi időtől
szám lent van e től
égen minta
gyökereken indul meg
kimenthető forma

DZ égi íze igén minden időtől
megkeresett valósító
sámáni írt való
senki nem lehet pánt nélkül
ha lant vitte hír elevenül
mert veszti mi nagy lánc
ég jövőbe vinni nem tud
ha lélek nyom nem égből térből
tán lenti ínből megvalósult

választott minden lyáni
mindentől
innen lélek országából
ha lelke indított jóságból
ős szentély
ős szellemi nagy lánc
égi itató
szent igében megkoronásodó
lélek országban
megkopogott vele írt szó
szent világra hírt hordozó

üzeni ég ott valós jövőt
megjelenítő
ősi ég jelenítő óvatos üzenés
szent vér pedig küldetés
szent választott
választ vele ég jelenti
mindentől
mi nem égi menekíti
nem lehet választott
kinek lelkében
őt vezető szellemiségben
nem lelhető szeretet

nagy láncban perzselődik
ha jő tűz
nem növekszik lelkében szűz
nem növekszik
ott vele numerum nem lehet
védő valóság kiválasztott
méltóság kettő szent valós üzenés
szil őt nem növeli ég

rontott világ kínja
henyélőnek indított
szellemi nagy lant viszi
hírt vésznek
jelentős szelek
nyergelő tüzek jelenülnek
jelenik jaj nemzet őseitől
ha Gyáb embere nem tanul
ős szellemi ó törvénytől
őseinek nyomában
megindul ég jelenítő
neme írt vers szent
szó ige ereje
indított megjelenült

vész tánc embert
valóságában megfogja
ha lelkében
mindenségi megkövető szó
nem lel magot
veszti el ősszel mindent
őt veszélyeztető földön lakót
veni génje ég jelen idejében
ég jelenítő törvény
nagy lélek ostorzása legyen meg
embernek jelenében
mi ég indított emberi méltósága

gyenge ember veszik
nyert világ jelenben
nem törekszik
ostobán minden ótól
mi nem véd ég időt verselgeti
magyar ős ina te
ín ontom hírt mert ősi hit
nem lehet jó
ha nem igaz szó
mi nagy léleknek ég jelenít
valóságot vinni meg
jelenben
mi nagy lánc fénye ír

ott vers ősi egy lant
törvénye indítom
nő pedig
jelenben veled írom
nagy ló őstől
ősztől megrendül föld
férges ödémás szavat
nem értő szavat
megférgesítő szándék
ott veled fény néptől
megjelenül mi nem
igaz szólást
vinni megelevenül

örvendezik jelen időtől minden
mi égi időtől megfoganatosítás
szám lent valós indítás
üzeni DZS égi másnak
jelentől megfényesülő törvény
neked ég fény néptől megjelenik
ott versül mi elevenedik
ott választott világ
kél En nem lel hibát
virgács élet mestereitől éled
géni mintából térnek
jelenítő nagy Lames
szent ősi minősége

nincs felelősség értő
nagy lánc ég figyelmeztető
szó tenéked égi adó
ős szöveget ükírást
veszed égi írt től
mi megfontolás

üzeni ég

jelenítő négy hírt venni
megjelölt rég ki tár
őserjedés szem néked
géni minőségeden át
nagy látótól
sámáni minta ágtól
térségben megjelenül
mert lelked ég két világától
szellemi nagy DZ ágtól
oltalmazott vér ton tártól
megfényesült ég oltártól tár
tenger szellemeitől
megvédett vagy
más taroló szellemektől

ősi nagy lant vezére
írja menekítő szót véle
ómen ős tanítója
indított világ jövő szóra
gyökereid égi zóna
DZ égi időtől megformálódva
Lár tenger perzselődőt
vinni meg jelenben
mi numerum ős szava
gyermek jelenítő szamanden
pedig kezdődő történések sora
lenti menekítő ökológiát
öreg jelenítő szent világ
két vezető szellemi nagy lant
vese égi hírt valósító hant

szent von momentó
serleg szintje megnapoló
serleg hírében
már sok megvalósuló
sárga hír még jelenben
nem lelt
nagy Lames szerepében
emberi nagy lőtér
megjelenül ha megkerül
mi embert világon
vele már ton őseitől
ősztől megelevenül

q/1999/1999-10-04.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0