Szótár

A „Q” című könyv végén található szótár

A
1. Időszellem, a jövő szelleme (szellemi információ)
2. vizet vagy tudást jelöl (sumér) vagy lehet An
Ai
1. A távoli magyar másvilág királya, Holdisten (szellemi információ),
2. Hold, hónap (török Ay)
Ai pin
Szem, a jövő látás végtelen sugara (szellemi információ)
Álmos
A hét magyar vezér feje
áman
Időszellem szigete (szellemi információ)
An
Ugyanaz, mint En: a Föld ura, isten a sumer mitológiában (sumer)
ave
Üdvöz légy (latin)
D2 kot
A jövő anyja ( szellemi információ)
D2 Usza
Időszellem, a jövő szelleme (szellemi információ)
dám nép
Szarvastól származtatott nép
demin
Ugyanaz, mint D2 (szellemi információ)
démon
1. Egyes természeti népek mitológiájában: isteni eredetű, de az isteneknél alacsonyabb rendű lény;
2. Ördög, gonosz, ártó szellem (görög: latin)
dén
1. Tanítás (kínai)
2. Égi lélekmás (avesztai daena,)
denim
A német „von” rész, rövidítés a szó soron (szellemi információ)
denin
A jövő nő szelleme (szellemi információ)
din
1. Vallás, hit (arab)
2. Az erő egysége (görög dyn)
3. Víz (szumir)
DZ
Égi jel (szellemi információ)
DZs
D2 Usza: időszellem, a jövő szelleme (szellemi információ)
E
Az idő legfontosabb lenti mestere (szellemi információ)
Éa
1. A Föld és a földi vizek istene (mezopotámiai)
2. Vízdémon (szumir)
égi magyarok jelensége
ua., mint Nap talárja
a Nap körül megjelenő „körszivárvány”
égi négy hó nap tő
ősi szellemi mesterek, akik kapcsolatot teremtenek a médiummal és adják, tanítják a képességet (szellemi információ)
Ei
Régi materi Rá (szellemi információ)
El
isten egyik neve az Ótestamentumban (sémi Él)
elmutásító
rosszá tevő (szellemi információ)
Emese
1. Álmos anyja, a monda szerint álmában egy turultól fogant fia
2. Koca, termékenység-szimbólum (magyar emse)
emír
mohamedán uralkodót megillető fejedelmi cím (arab: török)
emin
1. hűséges, biztonságos; ámen (arab)
Talán: 1. kiváló, kitűnő
2. elsőrendű, nagyon fontos (latin eminens)
engi
angol (szellemi minőség) (szellemi információ)
ény ország
fény országa (szellemi információ)
Éor
1. Tova ózoni névai nép remetéje - indi Ai sárgák nemzeti minősége (szellemi információ)
2. fény (héber Aor)
Eros
1. a Naprendszer egyik kisbolygója
2. Erósz, a szerelem istene az ókori görögöknél (görög Erósz)
fáleni
1. áporodott (szellemi információ)
2. hamisság, csalafintaság
2. megtévesztés, becsapás (latin fallácia)
fár
régi rendek csoportja (szellemi információ)
fegin
eredeti kor (szellemi információ)
feminin
női, nőies (anyai) jellegű (latin) feminin ős szál: női energia hordozója / utalás: Nagyboldogasszony
fétis
1. természet feletti erejűnek hitt, vallásos tiszteletben álló tárgy
2. szerencsét hozónak, bajtól óvónak tartott kisebb tárgy
3. dolog, amelynek mindenek fölött való jelentőséget tulajdonítanak
4. módosíthatatlannak tartott vélemény, gondolat, elv (portugál)
fonetika
hangtan (görög: latin) ebből következően talán hangzás
főd
Föld
gábori
1.hírvivő szellem (Gábriel arkangyal) (szellemi információ)
2. a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos, hiszen ez Gábor arkangyal egyik fő feladata
Gad ín
G A D: térnek jelei, nagy tudás, jelenítő szál megfelelőnek talál, mert veled fénysugár pontosít szó, három népi mesteri adó, neked fény, nagy hírmondó: jelen, ma, jövő ( szellemi információ)
galamb ember
lélek ember, hírvivő (szellemi információ)
jelen szelleme (szellemi információ)
Geláné
ásott világ (szellemi információ)
Gellérthegy
Korábbi történetekből ismert, hogy a Gellérthegynek természetfeletti erőt tulajdonítottak, ott különös természeti jelenségeket figyeltek meg.
gemin
gemini ikrek, állatövi csillagjegy is (latin)
Gibraltár
szoros Spanyolország és Marokkó közt (Európa és Afrika közti átkelő)
génisze
Talán 1. lángész, rendkívüli tehetség
2. szellemi alkotóképesség, alkotóerő
3.védőszellem a római mitológiában
4. védő, vezérlő szellem, mentő, őrangyal 5. valamely eszmény megtestesítője (latin géniusz)
gin
1. Nem, öreg idő szellem (szellemi információ)
2. jön, megy (szumir)
gin gel in
Kettő Nü: Nü: port vivő U / (szellemi információ)
Gór men
Vö. gór vadszamár (perzsa)
gót
Got: Talán Gott: isten (német) vagy gót: A népvándorlás korában élt keleti germán nép (latin)
gür on
téli népnek szene vénjei (szellemi információ)
Gyáb
szellemi nyelven a Földet jelenti (szellemi információ)
győ vin
Ki lent vontat hangot (szellemi információ)
hád
talán kapcsolat Hadész 1. az alvilág királya
2. alvilág (görög)
hal Án ősi mása
teremtő szellemvilág (szellemi információ)
hász lin in
talán kapcsolat: 1. a hellenizmus ellen irányuló, a vallási törvények szigorú betartását követelő zsidó szekta tagja
2. misztikus és az érzelmi elemekre építő zsidó szekta tagja (héber :haszid)
Hazin
Ük onogur Tot Enkidu (szellemi információ)
heterogén
különnemű, különböző részekből álló
hipokrata
képmutatás, szemforgatás, tettetés és -krata, gör.: szótagként jelöli 1. valamely uralmi rendszer hívét
2. uralomban részesedő személyt lehet (görög hipokrita)
szimbolikusan használt jelző, jelentése: tisztaság, égi erő (szellemi információ)
hónem
(hó: szimbolikus értelemben) tiszta égi lélek (szellemi információ)
hósámin
égi szellem (szellemi információ)
hun
a IV.-V. században Belső-Ázsiából Európába vándorolt és hatalmas birodalmat alapított, majd más népekbe beolvadt lovas nomád nép
hullám nem
közlekedő lélek (szellemi információ)
I
1. Isteni sugár (szellemi információ)
2. Egy (kínai),
3. Folyékony halmazállapotút, víz minőségűt jelöl (szumir)
i
Fénysugár (szellemi információ) di: Szól, beszél (szumir)
identitás
Azonosság, önazonosság, öntudat (latin),
időzsák
Az idő szellemi helye, tartója (szellemi információ)
Ihed
Pe: hallhatatlan (héber Pe) (szellemi információ)
ikon
1. fémre v. fára festett hordozható táblakép a görög szertartású egyházban
2. a jeltárgyat egy külső képszerű viszony alapján jelölő
3. lehet egyszerűbben: jelkép (görög: latin)
Ili
az Univerzumot tartó isten (héber), ebből képzett: Ileáni, Ilen, Ilieni, Iláni
Imám
1. „aki elöl megy, elöl áll”; (az ismertebb jelentések is innen) (arab)
2. Előimádkozó (pap) (muszlim);
3. A siizmusban Mohamed utóda, illetve az utolsó „imám”, egyelőre több mint ezer éve „rejtőzködik,” de az idők végezetén újra eljön és igazságot tesz„
imánja
Hagyomány, hagyaték (szláv imanje )
imiel
szimbolikus: levél, üzenet
incs
talán: inch hüvelyk, hosszmérték (angol)
ind, indi indin
1. Elő-Indiának az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken beszélő lakója
2. Elő-Indiának bennszülött lakója
3. Ind nyelvek: indoeurópai nyelvek árja csoportjának elő-indiai ága, melybe a szanszkrit, a hindi, az urdu stb. tartozik (perzsa)
indi vörös
lehet: narancssárga, a hírhozó és a tanítóistenek színe
Indus
1. Lehet ua, mint ind
2. Folyó a mai Pakisztán, India és Kína területén folyik
3. Szent folyó, utalhat az áldás folyamatosságára, megtisztító anyag
inin
égi ín (szellemi információ)
inkognitó
rangrejtve, kilétünk eltitkolása
inmin
menny-ég neve a votjákoknál
Ipoly
folyó a szlovák-magyar határnál, szumir szófejtéssel: szabadon folyó víz
I pont
a végtelen közepe (szellemi információ)
íz
1. Istennél lévő lélek, fény és üdvi tisztaság (sumir/mahgar)
2. Nyom, jel (török iz)
Jahin
Ki vén mester portán, kámini nép őse, nomád égei ikoni nép (szellemi információ)
jak
Tibetben vadon élő bika, háziasított alakja Közép-Ázsia magas hegységeiben, A Himalája É-i lejtőin, Kína Ny-i vidékein, Mongólia É-i részén és Oroszország ázsiai területein tenyésztik.
jan
1. Ott veszedelem mutató (szellemi információ)
2. Kezdet, eredet (kínai)
janti
Ó óvatosító hír (szellemi információ)
Jásen
Lent volt vezér (szellemi információ)
jatt
jiddis, 1. kéz, kar
2. borravaló
Jazin
1. Sé genetikájú ton (szellemi információ)
2. nyáron (török)
2. Jasin, város Malajziában
3. Tjázi: germán, a mennydörgés apja
Jáva
indonéz sziget
javas
varázsló, táltos, kuruzslásban járatos.
Jea
indiánok indi népnek nap U Kend Kemend Go őse ott vinni egy lélek növelő test világító szent köve (szellemi információ)
jég férfia
szellem, jég: hitetlent is jelenthet
jéhai
régi, valamikori, ősi
jeháni
nomád fokozat ott vén minőség (szellemi információ)
Jehova
zsidóknál az isten neve (héber Jahve)
jemeni matuzsálemek
Jemen, ország az Ádeni-öböl partján, Szaúd-Arábiával határos
jen
1. Levegőég (zürjén)
2. A forintnak megfelelő japán pénznem, értsd: aprópénz (japán)
jenki
az angolszász eredetű észak-amerikaiak (gúny)neve (angol)
jeremiási ős
Jeremiás: próféta az Ószövetségben, könyve egy prófétai részből és az ún. siralmak könyvéből áll. Szerinte a bekövetkezett katasztrófa oka, hogy a nép elfordult Jahvétól, a vezetők pedig jobban bíznak a földi hatalmakban, mint Istenben.
Jeromos
Szent Jeromos készítette a Biblia ólatin fordítását, mely később Vulgata néven lett ismert és elismert.
jezsuita
1. Loyolai Ignác alapította harcias hitvédő szerzetesrend
2. pejoratív ért.: képmutatóan erőszakos
jévai
jéva, individuális én, ami öröktől fogva a Teremtő része, neki van szabad akarata (szanszkrit) [Bhagavad-gétä]
Jin
a Jang és Jin kínai ősszimbólumból a negatív, passzív, nőies erő
jip
I pont (szellemi információ)
jógi tó
gyógyító energia (szellemi információ)
Juchlimov
Szibériában élő ősi sámáni rítusokat ismerő személy
Júdás
Jézus tanítványa, aki később elárulta mesterét
Káé in jim
Rom lánc (szellemi információ)
Kám nép
1. Sámán (altáji kám)
2. A bibliai Noé második fia, a hámi népek őse (arámi Hám: Khám) hámi: hamita: a Földközi-tenger és az Egyenlítő közt lakó, sémi és néger elemekkel kevert afrikai népek csoportja
kanibi
Ninivei nő nem öreg ég Eros korú (szellemi információ)
Kemend
1. „Ott van néked fontos ősi érkező térség jelenben ott van minden mi üzenő térségben mint ország idő szentségeinek jövő tál ökológián” (szellemi információ)
2. kő
Kemenes
Javas (szellemi információ)
Kend
1. Vidék (irániból magyarázzák, de ez a szó iráni átvétel) A szó alapértelme a köt, összekötés szó, mely megvan a rokon nyelvekben is. (török kend)
2. Künd (Kond): A hét vezér egyike a magyar ősmondában, ő volt a szakrális vezető „Az ötödik sereg kapitánya Künd (Kond) volt. Ez a Nyír környékén lakott; fiait Kusidnak és Kupiannak mondják.” (Kézai Simon: Gesta Hungarorum: László Gyula: A honfoglaló magyarok)
3. Lehet egyszerűen méltóságjelző is Itt: ősi magyar vezér szellemi minősége
kenemin
nini (szellemi információ)
kepes
1. Íz remetei néptől minden mi öreg (szellemi információ)
2. Kazak férfiak hímzéssel díszített fejfedője
kurd
1. „Mezopotámia hegységeiből származó ősnép mely idővel iráni hatás miatt elvesztette ősnyelvét.”
2. iráni, Törökországban, Iránban, Irakban és a volt Szovjetunióban élő, nyugat-iráni nyelvű nép
kop on
Pakisztáni meleg ópáni magatartás (szellemi információ)
Korán
Mohamedánok szent könyve
kör tő
varázskör
Lál
Ősszó, ősi minden mi megnemesít, öreg fontos írt (szellemi információ)
Lames
szellemi erőzóna alá tartozó földi terület (szellemi információ)
lámin
Íny ott nő (szellemi információ)
lantvivő
szellemi hírek hordozója (szellemi információ)
Laon
1. Ing ég intő (szellemi információ)
2. Talán: laó: Laoszban és Thaiföldön élő szino-tibeti nyelvet beszélő buddhista nép
Lár
L’art vagyis alkotó
larra
írt égi gondolat, hír (szellemi információ)
le intő
égből lefelé intő
lélekhajó
utalás a Merkhaba-ra, mely a halál utáni burka, hordozója a léleknek (lásd Illés szekerét) Képletesen a lelket, lelkeket szállító szekérnek, csónaknak írják le
lin
leindított nem (szellemi információ)
liturgia
egyházi szertartásrend (görög)
lótusz töve
lótusz az egyiptomi és indiai mitológiában vallási jelkép
1. leendő, levő
2. Föld
lúd
a különböző mitológiákban általában lélekhordozó madárként, sámáni segítőként jelenik meg
Luna
égitest
rend, zenei ritmus, beteljesítés, boldogság (kínai)
lyán
égből irányított gondolat, jegy lyán: folyamatos kapcsolat a fenti mesterrel (szellemi információ)
mag Á pont
jövő szellem
maharadzsa
indiai uralkodó (a.m. nagy király) (ind)
mandarin
az egykori Kína magas állású hivatalnokainak európai elnevezése (maláj-portugál)
mágus
1. keleti csillagjós, jóslással, gyógyítással és varázslással is foglalkozó babilóniai, asszír v. perzsa pap
2. mágiával foglalkozó személy (perzsa)
mák nép
ősi nomád nép (szellemi információ)
máni - mán
manna, pusztai manna Izráelnek. Kapcsolata a manasz-szal (gondolkodókészség, individuális alaki gondolkodás) feltételezhető, melyet néha elmével vagy tudattal is fordítanak. Jóval tágasabb, mint amit ebből a pszichológia feltárt. Az ezoterikus tanok kauzál-testnek nevezik.
más
az égi világ földi megjelenülése (szellemi információ)
matéria
anyag, nyersanyag (latin)
medve
A legfőbb ég(isten), az uralkodó, a harcos kaszt szimbóluma, sok helyütt, például szibériában benne tisztelik az emberi nem ősét
megjéhaisodott
múltnak emlékjelenítése
Mekka
a mohamedánok szaud-arábiai szent városa
mementó
jelentős, fenyegető dologra emlékeztető jel (latin)
men
1. Én (perzsa man),
2. Több török nyelvben is a men jelentése: én.
3. Ember (angol man-men)
4. Kő ( breton)
méni
lovas / mén: hím ló, csődör.
mikádó
A japán császár (a.m. fenséges kapu) (japán)
min.
kettő (szumir min)
minta
égi igaz értékrend (szellemi információ)
mir
1. Béke (szláv)
2. Emlékezés, memória (latin szótő)
3. Lásd emir
momentó
1. Pillantás, mozzanat, rész(let),
2. Tényező, elem (latin momentum)
monostor
kolostor (latin)
mór
1. a középkorban Észak-Afrika és az Ibériai-félsziget arab hódítója.
2. eredetileg Észak-Afrika berber őslakója (latin)
ólmos nép / kél néhai le minden el irtózó örvény (szellemi információ)
Mu
A mondák szerint vízözönben elsüllyedt ősi földrész, az élet bölcsője
mutázs
talán mutáns: elváltozott
nád
égi üzenetvivő (szellemi információ)
nád gím népe
szellemi ősi tudást vivő nép (szellemi információ)
Nagy láma
1. Kiválasztott minőség (szellemi információ)
2. Tibeti vagy mongóliai buddhista szerzetes
Nagy sándori mementó
az Ókor legnagyobb hódítójának tevékenysége világ politikai térképének újrarajzolása mellett a Kelet és a Nyugat kultúrájának: a pusztítások mellett: kölcsönösen megtermékenyítő hatású páratlan találkozását eredményezte. Az egész közel-keleti világban az Ókortól kezdve óriási hatással volt, s a Nagy Sándor-kultusz a Középkorban mind itt, mind Európában rendkívül élénk. (CS.F)
Nahan - Náhen
1. Ük öreg imán
2. Éj istene (szellemi információ)
námenében
tagadásában ember
Nap talárja
a Nap fény udvara, férfi energia megjelenítője, az élet eredője (szellemi információ)
Náza
NASA, az USA repülésügyi és űrkutatási tudományos tevékenységét irányító polgári hatósága
nazán
Öreg időtől öreg ő Ü (szellemi információ)
négy hárfa
utalás a Bibliára
négy lant
a négy szellem, akik a legnagyobb tudás birtokosai és tanítói (szellemi információ)
négy lovas
utalás az apokalipszis lovasaira
nein
nem
nem
égi lélek / rendkívüli képességekkel felruházott minőség (szellemi információ)
Nene
néne
Néva
Ei ki néhai mindent ott vágyként tett (szellemi információ)
ninin
nin: nő, asszony, néne (szumir)
Ninive
Asszíria egyik virágzó nagyvárosa volt, melyet bűnei miatt Isten elpusztított
Noa
Noah, Noé, bibliai személy, aki isteni parancsra a vízözön elől családjával és a Földön élő állatok egy-egy párjával a maga építette bárkába menekült
nomád
a nomádság hordozza leginkább a paradicsomi állapot dinamikus minőségét, mely a változással-mozgással, az újrakezdéssel kapcsolatos. Szemben a letelepedett minőséggel, mely rögzültebb és az időhöz kötődik. A nomád minőség a -tágas tudati- teret jelképezi. Mint ilyen kapcsolatban áll a zenével, költészettel és a pásztori állattenyésztéssel, mivel megnyilatkozásukhoz egyedül térre van szükség. [M.J.]
notázs
jelölés (latin notáció)
notórikus
notórius 1. hírhedt, közismerten rossz hírű
2.merögzött, javíthatatlan (latin)
nova
1. újcsillag (latin)
2. új dolog, újdonság (latin nóvum),
itt fejlődő új lélek
nu
új (etimológiailag kapcsolatban pld. latin neo, angol new, német neu, stb. (perzsa); esetleg Noé (arab Núh)
nuhe in
totem (szellemi információ)
numerum
itt: ősi idő,
Mózes negyedik könyve, a Számok könyve(latin Numeri)
Nun
Nun a vizek ősi istene az ókori egyiptomiaknál (egyiptomi Nun)
nut en men
szellemi idősíkok (szellemi információ)
port vivő U (szellemi információ)
nyem
kor ős port vivő U / (szellemi információ)
Nyemtenyeim
égi Magyarország / nyemtenyeimi halál: örökléttől való elszakadás (szellemi információ)
Nyék
ősmagyar honfoglaló nemzetség
nyom
eredendő emlék, tiszta normák hordozó (szellemi információ)
nyu meni
új ember
ó
régi
ó zanid
két világ közt van, hírt ír port vivő U / (szellemi információ)
óilen
ős sziget (ír)
óman
gonosz nép a túlvilágról ( szellemi információ)
ómen
idő, a legfontosabb gén ág (szellemi információ) / előjel
on
tíz (török)
ón
az igazság isteneinek féme
on rámája
a brahmainzmusban Visnu főiste embei alakban való megjelenése (ind Ráma)
on sehen
korszak idő térben (szellemi információ)
onogor törzse
1. Az V.-VI. században az Azovi tengertől ÉK-re törzsszövetségben élő bolgár-török nyelvű népek (török onogur)
2. „tíz nyíl nemzete” (török)
Ontario
1. Város Californiában (Los Angelestől nem messze)
2. kanadai tartomány a Hudson-öböl és a Nagy-tavak közt
3. a Nagy-tavak egyike
ormein
1. Rég ind igét vivő tovább vivő szellemi kötés (szellemi információ)
orr tán kor
Ez a kor talán olyan, hogy az ember észreveszi, felismeri a lélek hangját
ortodox
1. igazhitű, óhitű
2. egy tan, elmélet lezárt dogmáihoz betű szerint ragaszkodó
3. rituális szabályokat mereven betartó (zsidó)
4.pejoratív, a régihez csökönyösen ragaszkodó
ós fág
Notórikus üres világ (szellemi információ)
Osoa
Új ember (japán osho)
Óz
Mesékből ismert varázsló
ödémás
„Felhígult világ”: vizes, nem valós normákat követő (szellemi információ)
ökológia
Környezet, élővilág és környezete között fennálló viszony (görög)
Öm
Öt ország forrongása (szellemi információ)
ős sziget
A múlt égi könyvtára (szellemi információ)
ősi egy lánc
Őrző, védő szellemi világ kötése a matérikus világhoz (szellemi információ)
öt pecsét
Utalás a Jelenések Könyvére
ötödik jelenés
Utalás a Jelenések Könyvére
őz
Ősi magyar nép: őz nép (szellemi információ)
pahém
pa : fa (szumir)
Pál
Apostol, de nem ritkán egy régi magyar médiumra is utalnak vele
páli
Az indo-iráni csoportba tartozó legrégibb közép-indiai nyelv, a buddhista liturgia ma is használatos, egyébként kihalt nyelve (ind)
palotás ős
Égi királyi uralkodó szellem (szellemi információ)
pámeni
Égi ősszellem (szellemi információ)
páter
Apa, atya (latin)
pázeni
Jelölt topográfia (szellemi információ) térképen keresendő!
Pe
Hallhatatlan (héber Pe)
pehely minta
Eredendő, lélekgenetikai nyomok, emlékek (szellemi információ)
pekor
Hallhatatlan kor
pemini
Hallhatatlan két sugár (Hold és Nap)
pendely
1. Kisgyermek hosszú vászon ingszerű ruhája
2. Átvitt értelemben: ősi normákat viselő, hagyományokat követő
permanens
Tartós, állandó, ismétlődő (latin)
pille
Utalás: az árnylélek általában pillangó (de mindenképpen szárnyas) alakban távozik a testből.
pin
Arc (héber)
pint
Ma már nem használatos űrmérték
pohár térség
Utalás a „poharazásra”, kapcsolatteremtés módja a szellemvilággal
póni
Egészen alacsony angol lófajta
pópa
Görögkeleti pap (román)
port várt
Égi áldottság (szellemi információ)
portugál ó ember
Szellemi minőség (szellemi információ)
pőop
orkáni (szellemi információ)
pun jeven nyír
pun: az ókori Karthágóban élt föníciai eredetű nép (sémi) jeven: kürt nyír: romláson több ország (szellemi információ)
Q
igaz, igazság, igazi (szellemi információ), jelölheti: Quelle, ősi tanok forrása
Ra
Ré: Az ókori egyiptomiak főisten, Napisten, minden földi és mennyei dolgok teremtője (egyiptomi)
Ra ton ko ip
„Pont novemberben minden mérgező tovább ikoni / mindenhol lesz minden nyom növekedik” (szellemi információ)
Rames
Ramesz „inkognitó tovább ennél a helynél mindenki növelődik ott ha ég időtől megjelölődik” (szellemi információ)
Ránán
Napon Hold (lehet például utalás a napfogyatkozásra)
rehabilitáció
1. valaki becsületének, jó hírének helyreállítása
2. a korábbi jogokba való visszahelyezés (latin)
rén
1. Géni nin (szellemi információ)
2. szarvas
rezidens
1. Helytartó, kormányzó
2. Ügyvivő, meghatalmazott képviselő
3. Egyszerűbben lehet: uralkodó, irányító, meghatározó (latin) vagy reziduális: visszamaradó, hátramaradt, maradék
Ír régies formája
rőt
Vörös, vörhenyes
rúna
Ógermán misztikus rovásírás, a szó jelentése: titok, rejtély, misztérium (skandináv)
Sába
Gazdagságáról híres, feltehetőleg az i.e. XI. században létrejött ókori ország a mai DNY-Arábiában
sáfrányi
Talán a szólással kapcsolatba hozható: „megérzi a sáfrány illatát”: megsejti a veszélyt és kereket old
sagon
„Tíz szív” (szumir sag)
sak
1. A király megtámadásának bejelentése a játékban lehet (perzsa sakk)
2. (iráni) uralkodó, császár (perzsa sah)
Sal Án
Szondázott viskó / ó térség (szellemi információ)
salamoni
általában gazdagságot, vagy nagy bölcsességet jelölnek vele. R. Steiner szerint Salamon királyban Zaratusztra született újra, magával hozva a Nap orákulum beavatásának titkát és erejét. [M.J.]
sámán
A samanizmusban varázsló, pap, a szent rítusokat ismerő személy, aki tartja az Éggel a kapcsolatot (tunguz, latin)
samen
Ugyanolyan funkciókkal bír, mint a sámán, sameni ég: az örökös tudást hordozó szellemi szféra
sámeni Ják
Ősmagyar szellem (szellemi információ)
sárga mementó
Lehet Jelenések könyve 6. (éhség, pusztulás, esetleg kínai invázió)
satáni
Ördögi, rossz szellemi (latin satanas)
Séth, az egyiptomi mitológiában a természet vad, pusztító erőinek jelképe
sémi nép
1. Kis-Ázsia és ÉK-Afrika egyik nagy nyelv-és népcsoportja, ide tartozik többek között az akkád, a föníciai, az arameus, a héber és az arab
2. jelenthet: szellemi kiválasztottságot, főleg a zsidók és az arabok, valamint az etiópok a ma élő sémi népek
Sen
szellemi, ősszellem, Szent Szellem (kínai)
Séva
Néhai idi ikra (szellemi információ)
sis
sír, jajgat, kiáltás (szumir)
sólyom népe
a magyar illetve a felettük uralkodó Turul dinasztia; szkíták
sumér
Virágzó birodalmat és magas szintű városi műveltséget létrehozó, ismeretlen eredetű nép az ókori Mezopotámiában ( i.e. 4-3. évezred), e nép kihalt nyelve a legrégibb írásban fennmaradt nyelv (Egyes kutatók szerint csodálatos hasonlatosságot mutat a magyar nyelvvel!) (babiloni)
Szad
1. Rés, kapu
2. arab abc 1
4. betűje
Szágy
Osztott világ köve (szellemi információ)
Száhán
1. Nyomon öv térségek / ó pontok (szent helyek) (szellemi információ)
2. Sahan: Szomália lehet?
száhor
Kötött viselkedés (szellemi információ) / például: vallás
Szalam
1. Köt régi mint e mongol (szellemi információ)
2. Engedelmesség, alávetés (arab szálam)
Szalán
1. ki nép törzs itt vezér (szellemi információ)
2. Bolgár vezér, a Duna: Tisza közén találkozott vele Álmos
szalander
Szellemi síkba csatolódás képessége (szellemi információ)
Szalaváré
Titok hegye, vára (finn)
szám
Égi kiválasztott, kijelölt (szellemi információ)
Szamen nyés
Őr tilt / pámen (szellemi információ)
szan (génje)
Időtől ő szémi (szellemi információ)
szantén
Időtől ín (szellemi információ)
szas
Lyáni nem / ott váz ó ton (szellemi információ)
szeheláni
Igei mindensége írt (szellemi információ)
szemita
1. Sémi néphez tartozó
2. zsidó
széni
Korban mind Egy írt van (szellemi információ)
szent vendég
Szellemi vezető lélek nem (szellemi információ)
Széon
1. Ős
2. Talán: Seon: koreai buddhizmus
szil
kecskefűz (fa)
szímeni
Szimen hegységre utal (hegység Etiópiában, az Akszumtól délre, fekete bőrű zsidók lakták)
Szodoma
Bűneiért elpusztított város
szonáta
Hangszeres zenedarab (a zenei klasszicizmus legmagasabb rendű szerkezete)
szorvány nép
Zsidóság, diaszpóra, de akár a magyar nép is lehet
szu
Víz (török)
tad
Íz (török)
ták
Igaz (szellemi információ)
tál
Szellemi idősík, varázskör (szellemi információ)
Talam
Óperenciáni hegy (szellemi információ)
talár
palást (latin), itt: magas szellemi irányító tisztség (szellemi információ)
talizmán
a babona szerint viselőjét bajtól, szerencsétlenségtől megóvó, szerencsét hozó apró tárgy (görög –arab)
talmán
Ikoni arab kü (szellemi információ), utalás a Talmudra
Talmud
1. a zsidó hagyományoknak, hitvitáknak és bibliamagyarázatoknak szent iratként elismert, héber és arameus nyelven írt gyűjteménye
2. pejoratív: merev, változhatatlan formulák gyűjteménye (héber)
talon
tartalék, maradék
táltos
1. A magyar ősvallásban sámán
2. természetfölötti erejűnek tartott ember.
tamen
Mán ideje már régi (szellemi információ), mán: ős zenéje (szellemi információ) / manna-manasz
tao nép
Tao: kínai filozófiában vallásban: a világrend, a dolgok menetek, utalhat: kínai népre
tár
Ősi információk hordozója (pl.: Akasha krónika)
tárogató
1. Utalhat: tár, tát, táltos összefügésre, ahol a feltárás (Táró) a kinyílással korrelál (lásd: táltos, ami helyesen táltos)
2. Nádfúvós hangszer, mely a kora újkori Magyarországon is igen népszerű volt
Tas
A hét magyar honfoglaló törzsfő egyike
tat
Ó (szellemi információ)
téka
Utótagként valaminek a tokja, vagy gyűjteménye (görög)
témeni
Templomi (babiloni témen)
ten
1. Alap, fundamentum (sumir/mahgar) [„A tökéletesség egységét egybekapcsolja a Mindenség Fundamentuma, és ezt nevezték így: ten.” ]
2. Test (perzsa)
Ti
A legfőbb ősi isten, Égisten (kínai)
tím
Csoport (angol team)
ting
Áldozati edény” jósjel, jelentése: magasztos üdv, siker, áldozat, megújulás, minőségi változás (kínai)
tír
1. Közösségek (szellemi információ)
2. Tyr: harcias skandináv főisten, a kard és a jog istene (germán Tyr)
Szellemi erőtér (szellemi információ)
tóda
Minden (héber)
ton
Hang (szellemi információ)
tor
1. Lakoma
2. Temetés után a halott emlékére rendezett vendégség
3. A szumirban bosszút, büntetést jelent
4. Thor, germán, a mennydörgés istene
Tot
1. A bölcsesség istene az egyiptomi mitológiában (egyiptomi Thot)
2. Védelmező isten (héber Tot)
totem
A természeti népektől az ősnek tekintett és ezért vallásos tiszteletben részesített növény, állat vagy tárgy (indián)
Ősi eredet, égi gyökér (szellemi információ)
tövises tagállam
Jézusi, a katolikus egyházi hit kötése (szellemi információ)
Tu
Tó (kínai)
Tura
Főisten (szamojéd)
Tyor
Kovászolt öreg jelenítő (szellemi információ)
U
Ua., mint Ü
Ugrin pit
Nyámnyila (szellemi információ)
Ung
hungi: Nép (szumir)
uvás
Óvás
uvé
Sugárzás
úz
1. Az onoguroknak a kora középkorban Magyarországon is letelepedett több törzse
2. e törzsek török nyelve (török)
3. Őz, kecske (szumir)
ü.
Ősi
Váhin
Ninivei ős szálon (szellemi információ)
vákuum nép
Elnyelő nép
váll
Viselésre, tűrésre utal
vaskorszak
A hanyatlás, „a farkas kora”, 432.000 éves ciklus. Kb. Kr. e. 638141-ben kezdődött, lezárulásának kezdete +2300 és 3500 között. /A Hagyomány több ilyen dátumot ismer e két időpont között./ Az érezhető hanyatlás intenzifikálódása viszont a reneszánsszal kezdődik. Durva egyszerűsítéssel a szekularizált modern korra redukálható, mely minden tradicionális értéket mellőzve rohan a vég felé. Mert „az idő felfalja a teret”, de ezzel önmagát is megszünteti, mert az idő egyetlen ponttá zsugorodik az ún. „idők végén”, ekkor viszont a tér abszolút módon kiteljesedik, újra. Ezt nevezi az ezoterika Ábel bosszújának Káin felett. (A „rossz” önmagát is elpusztítja és marad a „jó”) [M.J.]
vatt
watt: A teljesítmény mértékegysége
veini
Nem cselekvő (kínai)
vem
1. Agyvelő (mari)
2. létezik, van (szellemi információ)
ven
1. Égi indított fő
2. Király, ég utáni rend (kínai)
vend
vend nép: Illír, kis létszámú, szlovén nyelvű népcsoport a Mura mellékén
vényi
Cselekvő
vese
Sámáni hit szerint jóslásra alkalmas szerv
Vimlen
Mö népű (szellemi információ)
vin
A legtöbb nyelvben, bort, szőlőből sajtolt nedűt jelent.
Vin mester
„Sómen” (szellemi információ), showman, a hangulatkeltő ember
vindent
Tort vivő (szellemi információ)
Vindisgréc
1. Potom név történelmi név tó volt germán (szellemi információ)
2. Alfred Windischgratz (1787-1862) herceg, osztrák tábornokra
víz
Hit, keresztelés
vod
1. Víz
2.Vezetni, irányítani szó töve (szláv)
vov
Törzsi néhai (szellemi információ)
vörös ló
Lásd Jelenések könyve; háborúkat hoz, Skorpió jellegű. Amennyiben időperiódust jelöl, mintegy 9,5-10.000 év múlva következne be teljes hatásfokkal. Azonban az alperiódusok hatásaiban addig is egyre erősödő tendenciát mutat. [M.J.]
vörös szent világ
Tibeti buddhizmus tanainak régebbi formáját a nős „vörös sapkások” képviselték, és a „sárga sapkások”, az „erényszekta” megreformálta.
We min
Nyom növelő (szellemi információ)
Zéró ős
O pont = Omega pont, a teremtés kezdete, Krisztust is jelöli, mint világteremtő Logoszt
zsák jele
Ismétlődő szellemi jelek, természeti katasztrófák
Zsan
1. ember, a férfi és a nő közötti közép (kínai Zsen)
2. lélek (perzsa dzsán)
q/1999/szotar.txt · Utolsó módosítás: 2014.08.12 15:11 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0