Vérrel pecsételve

A „Vérrel pecsételve” a 348-ik Arvisura, amely Szalaváré Tura útját írja le, ill. azt, hogyan adta át Paál Zoltánnak az Arvisura-rovás jogát, majd Tura hogyan halt hősi halált, a küldetését így vérrel pecsételve meg.

Paál Zoltán 1931-ben, "határvadász" szolgálata alatt Paál Zoltán a történetet többször is átdolgozta. Halála után a különböző változatokat Lakatos Zoltán szerkesztette egybe Duzsik István, Paál Zoltán unokájának közreműködésével, így a történet végül 2007-ben könyv alakban megjelenhetett (Sprint kiadó). (Lakatos Zoltán Paál Zoltán barátja volt, ill. Paál Zoltán őrá bízta a kézirat 1980. jan. 1-én lezárt változatát).

Tartalom

A Vérrel pecsételve három legfontosabb rétege a következő:

  • cselekmények: Tura útjának és az Arvisurák átadásának története
  • hagyomány: szertartások, a medvetor, ill. Tura hagyományos világlátását megmutató részletek, esetleg csak mondatok, közbevetések
  • Arvisurák: ezekből a részletekből megtudhatjuk, hogy Tura mely Arvisurákat és milyen részletességgel mesélte el

Források

Az Arvisurák átadásának történetéről alapvetően a következő forrásaink állnak rendelkezésre:

  • (V) A Paál Zoltán által írt, Lakatos Zoltán által szerkesztett, 2007-ben kiadott „Vérrel pecsételve” c. könyv
  • (A) A Vérrel pecsételve egy korábbi változatának bizonyos részletei – benne a medvetorral – megtalálhatók a kiadott Arvisura végén, mellékletként. A kiadott Arvisura elején megtalálható az 1955-ös változat előszava. Ebben olvasható néhány dátum, ill. Paál Zoltánnak néhány lábjegyzete is.
  • (L) Paál Zoltán a levelezéseiben utal az átadás körülményeire; néhány levélrészlet megtalálható a kiadott Arvisura végén

Változatok

Paál Zoltán Tura történetét és az Arvisurák átadását több változatban is elkészítette. Ezeknek különböző címe is volt, így „Joli-Tórem boglárja” és „Medvetor”.

  • Létezik egy 1955 tavaszára, azaz Tura halálának 10-ik évfordulójára elkészült változat; ennek tervben volt a kiadása, azonban az '56 októberi események miatt ez meghiúsult.
  • Létezik egy 1969. okt. 10-es bevezetőjű változat.
  • Az utolsó az 1980. jan. 1-re elkészült változat; ezt Lakatos Zoltánra bízta.

Paál Zoltán ki szerette volna adatni a történetet (hogy a fogadalmát teljesítse), azonban a szocialista rendszer ezt folyamatosan akadályozta. Másrészt, az események annyira hihetetlenek voltak és sok információt tartalmaztak, hogy a későbbiekben Paál Zoltán elhagyott néhány részletet (pl. mordvin szokások leírását), hogy a ma embere könnyebben megértse a szöveget. A változatokban létezik egy minimális eltérés, de ez teljesen érthető; nem könnyű egy évekkel korábban történt eseményekre visszaemlékezni.

A korai változatokhoz meg kell értenünk a korszak szemléletét; az országot a vesztes háborúba a korábbi rendszer vitte, amelynek sok képviselője pökhendi, a saját és nem az ország érdekeit szolgáló főúr volt. A szovjetek eltakarították a megszálló németeket és Szálasi rendszerét. A szocializmus kezdetben egy olyan lehetőségnek tűnt, amelyre építkezni lehet. Különösen a munkások számára látszott ez felemelkedési lehetőségként (oktatás, egészségügy, stb.). Csak később lett nyilvánvaló, hogy a vezetők emberi hiányosságai így milyen rombolást tudnak véghezvinni.

Nem véletlen, hogy Paál Zoltán műveinek kiadását a rendszer akadályozta; őt és körét folyamatosan figyelték.

Áttekintés

Tura útja és Szalmi története

Partizánok

Munkaszolgálatosok

Sztrecsnó és a Medvetor

Úton

Szombathely, Zanat

Tura halála

Utótörténet

verrel_pecsetelve/0.txt · Utolsó módosítás: 2016.09.02 08:51 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0