3B

 • 79.o „a Szavárdok és a Zagroszok között olyan harcias törzsek éltek, akik a nagy hegyek között veszélyesek voltak. Ezt a vidéket nevezték a „Medvés Hegyek Országának””.
 • 78.o Het - „Hit” egy város az Eufrátesz mellett, de az ókori neve „Is” („isz”)
 • 78.o Uras - sumereknél a Földistennő neve volt
 • 79.o „Batour fősámán a 22. medvetoros évben meghalt” – elírás
 • 79.o Mutfili Marco Polo (3-ik könyv, 19-ik fejezet) említ egy Mutfili királyságot

1)

 • Mari alapította városba és a Meleg Nagyvizek partvidékére – utóbbi a Földközi tenger
 • Marad (ill. Marda) – ősi sumer város, ma „Tell as-Sadoum”
 • 82.o Etur – az Arvisura tőle eredezteti az etruszkokat.
 • 82.o „Etur a melegebb tenger nyugati partjáig akart menni” – a „melegebb tenger” a Földközi tenger
 • 82.o HalpaHalfeti város az Eufrátesz felső részén fekszik; a várost az urartui iratok Halpa néven nevezik

Díjnyertes török ló

 • 82.o „Harmadiknak Halpa szabír fejedelemfi vonult fel karcsú oroszlánvadász lovával” (ilyen ismeretek szerintem eléggé megdöbbentők! )
 • 83.o Szente – A „Sente” egy olaszországi folyó
 • 83.o „Szentének egy kisfia született, aki sakaszkíta névadással az Adana nevet kapta, mivel az anyjára hasonlítva kék-szemű fiúcska lett” – a sakák kékszeműek voltak, így a saka névadót használták
 • 83.o Tuza„Három hónap múlva, egy nagy tó partjára értek, ahol szintén meg kellett pihenniük, mert Szentének megszületett a második fia, akit, barna szeme lévén, garaúz névadással Tuzának neveztek” – garaúzok barnaszeműek voltak
 • Ida hegye – a hegy Leszbosz-sziget közelében fekszik, az ókori Trója ezen a vidéken volt

 • Arpach
 • nem Tell_Arpachiyah, hanem a Zab folyó torkolatánál volt
 • 86.o „Agadi az első vejével együtt két Árpád várat épített. Az egyiket a Zab folyó torkolatánál, míg a másikat, új Arpád várát a Ráten folyónál, a jobboldali magas partrészen építették fel. A két folyó között volt Suppi pateszi érdekterülete, amit az uruk-susai kereskedők házaikkal behálóztak.”
 • 86.o Asszóúr – „Asszóúrban, azaz Lóvárosban”
  • Az „úr”-nak lehet város jelentése
 • 86.o Agadi
  • az ókori Agade vagyis Akkad városának a helyét nem ismerik
 • 86.o Arad
  • Arabul Arwad - korábban Arpad, Arphad, ill. görög Arado is - a part közelében fekvő szigeten található (@).
 • 87.o „az uzik nyelvén Nimródot csupán Nimrudnak nevezték, ami az ő nyelvjárásuk szerint egy rút, megvetett embert jelentett. Viszont Nimród mindinkább híres emberré vált, mert 5 év alatt 35 oroszlánt ejtett el”
 • 88.o „állatok lugalja” – vagyis királya, az oroszlán
 • 88.o Agadei rovások„A kereskedők Agadi csoportja tárkányjeleit vették át a 22 rovásjellel. Így a kereskedelem ezen szabír tárkány-rovással jegyezte fel minden adatát.” – vagyis a főníciai jelek
  • „a szabír tárkány-rovás Arad-Agadi-Mari-Árpád-Nimród és Árpádvára közt közkedveltté vált”
  • rajcsur – „írnokiskola” – „Az ifjúságnak viszont felállítottak Agadiban egy kereskedő-írnok képző rajcsurt”
  • aháj szorosok – Márvány-tenger
  • Sidon – az első főníciai város, ma Saïda
 • 91.o „Ekkor állapították meg, hogy a 24 hun törzs sámánjainak elnevezése még az ataiszi időkből származik. Az agabák patiszukjait ugyanis már Ataiszban is sámánoknak hívták.”
 • 91.o MénesMeni, görögül Ménész az egyiptomi birodalom megalapítója
 • 92.o beri-beri
 • 92.o ari-bari – valószínűleg arab
 • 93.o „Az Ur városi Vizek-Istenét jelképező színes agyagszobrocskát a vízbe dobta” – valószínűleg „Nina”, a „vizek istennője”
 • 95.o Szirtes
 • 96.o „tutsas, azaz turusas”
 • 96.o „A halak feltüntetése nem csupán a halászat eredményét mutatta, hanem azt is, hogy az illető a tengerből kijött Égiektől származott” – Oannészék csoportjától
 • 96.o Baraca – „Az egyetlen pusztai tigrist a Baraca nevű úz vitéz nyilazta le, ezért vált általánossá a bozóti tigrisnek a baraca elnevezése”
 • 98.o „Zimril-Zombori” – a „zimberi-Zombori” egy nóta
1)
©„A Central Asian village at the dawn of civilization, excavations at Anau, Turkmenistan by Fredrik Talmage Hiebert, Kakamurad Kurbansakhatov, Hubert Schmidt”
arvisura/arvisura/003b.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0