16A

 • 155.o Szagamoni – Marco Polónál „Sagamoni Borcan” („Sagamoni a szent”) néven jelenik meg „Sakya Muni Burkhan”.
  „Sakya Muni”, azaz a „Szaka (Szkíta) bölcs” Siddhartha Gautama Buddha mellékneve volt. (Buddha jelentése: „megvilágosult”,„felébredt”)
  • (az arab „Mustaqbil” jelentése: „jövő”)
 • Kaám – a Kám a sámán egyik megnevezése
 • 156.o Fekete hun folyó – a kettős Hun folyó közül a Kazahunok földjén folyó
 • tizedes-rendszer – „Az elszórt településeket úgy rendezték, hogy 10-10 lakóházhoz 1 bíróla­kást és 1 asszonyházat építettek. 10 tizedes falu közepén egy századosi udvarhelyet tárkányrészleggel, míg 10 udvarhely közepére 1 ezredesi gerendavárat bazárral, amelynek nemcsak kirakó és kézműves, hanem állattartó vásárjoga is volt. Mindezt az építési törvénybe vették.”
 • névváltoztatás – „mivel az induláskor tartott lovas versenyen első lett és ezért Bolugról a nevét Balogra változtatta” – a verseny megnyerése volt az egyik lehetőség, amikor a nevet meg lehetett változtatni
 • 157.o Nagykarácsony – a három nap: Kiskarácsony, Nagykarácsony és Asszonykarácsony
 • 158.o „nagy vigalmak közepette sok legény elkelt a Földi és Égi álarcban lévők közül”
 • Csudok Birodalma” – Észtország
 • „Két fiatalabb muroma vitéznek álarcos esküvőt tartottak. Akit a lá­nyok közül bekötött szemmel megfogtak, Szolemanya ajándékaként elfogadták”
 • Kevevára – Kijev a Dnyeper (Arvisura: Tenisur) partján
  „a Keve vezette magyarkar kőfaragók a Tenisur jobbpart dombtetőjén egy hárombejáratú Kővárat építettek, lakógödrökkel. Sajnos Kevére egy nagy kő rázuhant az építkezés végén és szörnyethalt.”
 • 162.o Boristenes – ugyancsak a Dnyeper görög neve; az Arvisurában talán a déli részére vonatkozik
  „Mivel a nyelves-Boris szemrevaló asszonynép volt, míg Pátyros olyan balta-képű lo­vas, legalább nem kellett féltékenykednie a nyelves asszonynak senkire, s így egy dara­big béke honolt.” … „Egy folyóparton találtak egy elhagyott lakógödrös, nádtetős vadász-menedékhelyet. Harkály rájuk parancsolt, hogy most már itt maradja­tok.” … „a Méhes nevű rimaszécs-pap engedélyezte, hogy a folyócskába ömlő kis patakot a Boris választott név mellett Tén névvel illessék és az új kisleánykák­kal együtt az egyesült vizet Borestén vízszenteléses névvel látták el. Apagy kalandozó­pap a kalandozó-agyaglapon ezzel a közös névvel bejelölte a kis folyót.”
  • „Timár egy hosszúkás, halakban gazdag tó partján 10 tizedes falut épített föl, ahol egy kis dombocskán tisa- és égerfából megépítették a század gerendavárát. Alig köl­töztek be, ikergyermekei születtek éppen Debrecenke születésnapján. A házszentelő­re Balog lovasfejedelem is megérkezett. Mivel az első gyermek kisleány volt, akár akarták, akár nem, a beavatott jelzéssel született leánykát Debrecenkének nevezték el. A második gyermek születése előtt hír érkezett, hogy Timár tárkánynak az édesapja Ordoszban meghalt. Így a másodiknak megszületett gyermeket a szokások szerint Debrecen névvel illették. Ettől a kis jövevénytől kapta a százados falu a Debrecen nevet.”
  • „hosszúkás, halakban gazdag tó” (talán a Tócó környéke: http://www.debrecen-jozsa.hu/muloevek/eltunt-tavak-vizfolyasok )
arvisura/arvisura/016a.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:44 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0