85

 • 203.o Sokáig nem voltak kalandozások
  • .o Hun-síksági csata
  • „csatározásokban csak az élők a győztesek”
  • „az úzok sokáig nem vállaltak vezető szerepet” – Uzapani után
  • „Ordosz körül háromnapi járó­földre voltak a szálláshelyeik” – 1 napi járóföld: kb. 20-40 km
 • „Amikor Imola fősámán halálát érezte közeledni az 1205. medvetoros évben, törzse a vasforraló ifjúságának hírvivőit elküldte a kabarok szállásáról a 24 Hun Törzsszö­vetség szálláshelyeire, hogy küldjenek egy-egy ifjút Ordoszba, aki majd a sámánok tu­dományát elsajátítja.”
 • Imola kabar volt. (Imola egy falu neve is)
 • Pusztaszer – 1 napi lovaglásra volt Ordosztól
  • Ulan Bator – „Улаанбаатар” jelentése: „vörös harcos/vitéz”
  • Ulan Bator korábbi nevei
   • Urga (mongol: Өргөө, Örgöö, „település/hely”)
   • Kuren (mongol Хүрээ, Khüree, „tábor”), Da-Kuren (Даа Хүрээ, Daa Khüree, kínai: 大, dà, „nagy”, mongol fordításban: Их Хүрээ, Ix Khüree, „Nagy(ságos) Tábor”)
  • mongol баяжсан – „meggazdagodott”
  • Ulan Bator közelében folyik a Kerülen folyó
  • Kerülen-folyó mellett fekszik Choibalsan, korábbi nevén „Bayan Tu'men” (Баян Түмэн)
 • Bihar a „győzelme éjszakáján egy álmot látott, amelyben Agaba megparancsolta: „Induljatok el a déli Nagyvízig, mert Ata­Isis népe vár benneteket!””
 • Ata-Isis testvérnépüket” – az agabák Egyistenhívők, azaz Ata-Isis hívők voltak
 • 203.o „Mivel Urga-Balzsán halálát még nem lehetett várni, a kalandozásra vá­gyó ifjúság boldogan követte az ifjú hun vezérnek a felhívását” – a halálával lesz Bihar a fősámán, azaz addig nem várható változás
 • „Hangun folyó bal oldalán haladtak”
 • „jürcsik törzset is elhagyták”
  • „egészen belejöttek a tömlős úsztatásba és a lovak béklyózásába” – béklyózás: esténként
 • „örök almavirágzásban lovagolhattak”
 • „csillogó jéghegyekhez értek”
 • „szilaj folyók és szoros völgyek birodalma követke­zett” és „sötétebb bőrű népek birodalmába értek”
 • „nagy síkságra értek”
 • „a leggazdagabb, termékeny síkságon nagy se­reg gyűlt össze”
 • „Bihar tolmácsokkal azt kérte a nagy síkság fejedelmeitől, hogy engedjék átvonulni a síkságon a Nagyvíz melletti rokonaikhoz”
 • 206.o Bairla – esetleg байрлал
  • Szampó vagy Szammasz a finn mitológiában egy mágikus tárgy (Ilmarinen készítette), ami a birtokosának szerencsét hoz. Sokféleképpen értelmezték, pl. világoszlop, világfa (!), iránytű (!), asztroláb (), vagy malom, ami a levegőből lisztet őröl.
  • Szampo „egyszer kimen­tette a hajótörést szenvedett Anahyta bölcset a tengerből”
 • „Dala-Kerulen nagyon hatása alatt áll Hárpia-Tóremnek” – boszorkányságra hajlamos
 • „Ugyanakkor minden Égben lakó Tórem összefogott Bihar megsegíté­sére, hogy vállalkozása sikerrel járjon. Azonban Bihar minderről semmit sem tudott.”
 • „parszi-szkíták a titkos meny­asszony holttestét elhamvasztották és egy aranykorsóban, légmentesen lezárva Enlitt­-Tórem kegyhelyére vitték”
 • „a bűnös Hár­pia, Enlitt és Pécs-Tóremek”
 • „mivel galambok azt a hírt hozták” - galamposta
 • „Azonban Bihar futárok által erről még külön is meggyő­ződött”
 • „sokan hazavágytak, ezért Bihar engedélyezte a további kalandozáso­kat” – a honvágy csitítására
 • „A tengerparti agaba-féle törzseknek érdekes hadrendi szervezete volt, amelyet Bi­har is átvett, mert az igen hasznos volt ezen az igen termékeny vidéken.” – a későbbi szkíta 10-es rendszer
 • „Helység szék” – székhely
 • Dernő oszlopa – a Delhi vasoszlop
  • korábbi helye bizonytalan
  • a legenda szerint Kumara_Gupta és nem Hadraba állíttatta
   • „megtalálták Ata-Isis birodalmának szent kövét, amelyet soha „nem eszi a fene”.” – nem rozsdásodik
  • „fővárosba” – Delhibe
 • Szampó is elment a szent oszlopokhoz és azokra fel akar­ta róni számjegyeit”
 • „járványos rossz-seb betegség” – pestis (dögvész)
 • „Arvisura almavirágzás ünnepe”
 • „Né, met” – „A kecskenyájat a hunok mét-nek, az avarok met-nek nevezték”
  • „fehéres bőrű és kéksze­mű törzs”
 • „citerások”
 • „Bihar fő érdeme az volt, hogy az 1210-től számított 40 medvetoros év alatt beve­zette a szarvasmarha tenyésztést. Az állatállomány megnövelésével gazdaggá tette a 24 Hun Törzsszövetséget.”
 • 211.o „Arvisurában lerótt jajgató-ének”
 • „Bögölyös nyár lett, mire a napsütötte jéghegyek közé értek és két évig tartott” – korábban
 • „Pusztaszeren felállították a kicsinyített 'Dernő oszlopát'”
 • „Ka­barfóldön, Kassa tyumenszékhellyel” – Ordosztól Észak-keletre
 • „Vasváron” – Úz Vasváron
arvisura/arvisura/085.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0