101

  • „Így lett igen hosszú idő után Bóta a 24 Hun Törzsszövetség vezére, míg Sáta az ifjú fősámán.” – régóta nem volt úz fősámán, ill. fővezér
  • „a hun-kereskedelem állomásait egészen az Almák-Atyjának rokoni birodalmáig megszervezte. Minden egynapi járóföldre hun szállást létesített, ahol a kereskedőket éjjeli szállással és meleg étellel látták el. Ez az egynapi járóföld a síkságon látástól-vakulásig tartott almavirágzási időre számítva, míg a hegyes és nehezen járható úton ez a távolság megrövidült.”
  • egynapi járóföld – kb. 20-40 km
  • „térjenek át fazekasaink a színes edények készítésére és a kabarok ezután a kinajok példája nyomán kezdjenek el bronzból új fegyvereket készíteni”
  • Ekkor élte Ordosz a fénykorát.
  • Ordosztól Úzd „egynapi járóföldre” volt
  • Turga – „Almák-Atyjától nyugat felé évenként kiépítettek egy új kereskedelmi szálláshelyet. Az újonnan kiépített szálláshelyek mindegyike egy Turga nevű, lett sámán érdeme volt, aki híres kő- és fafaragó legényke létére minden egyes szálláshelyre egyegy sámánt telepített s így a kereskedelmi szálláshely egyben sámánlakhely is lett. Így az 1570. medvetoros év sámánifjai már a 24. szálláshelyet készítették el. Ennek az utolsó szálláshelynek Turga volt a sámánja, s egyben kereskedelmi szállásparancsnoka is.”
arvisura/arvisura/101.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0