103

 • „öt éven keresztül észak felé kalandoztak” … „tíznapi lovaglásra gyönyörű tavak és érces hegyek terülnek el, az erdők pedig vaddal vannak tele” – Altáj
 • „Három évig vándoroltak a nagy tavakon, gazdag legelőkön keresztül, amikor egy érces hegyen keresztülmenve találkoztak egy olyan barlanglakó néppel, amely csak kutyákkal vadászik.” … „mindenkinek egy igen kövér és nagy növésű asszony parancsolt”
 • „jól érezték magukat” - a lányok miatt
 • „Onga szálláshelye az Uralban”
 • Arnót – kabar
 • Arnót „a medvetor éjszakáján álmot látott”
  • (a Kalevala kovácsának a neve Illmarinen)
 • Deb-Cen szülővárosa
 • „Onga csapásán vándoroltak” … „a mély és szép tavak vidékére értek”
  • átkilincselve – a lábjegyzet szerint „a kabar jurták mindenütt kilinccsel voltak ellátva és ez a szó még azt is jelentette, hogy jurtáról-jurtára mindent átnézett, tehát úgy nézett mindent, hogy semmi sem kerülje el a figyelmét.”
  • „Faszeg jurtája selypített nevén - a faszén darabokat összeszedte”
 • „Arnót alig várta, hogy a Göncölszekér felfusson az égre.”
 • „Ekkor a sámánok bevonultak a Ruda-Tórem szentélyébe és segítségül hívták Ruda-Tóremet, hogy az égiek oltsák a szívükbe Szampó-malma szerint a vasforralás titkát.”
 • „Szampó megalkotta a számolás lerövidített szent jeleit”
 • „A mindentudó Szampó porait csak ritkán hozta feléjük a szél, pedig sokszor szükségük lett volna az éhezés idején Szampó tanácsaira. Arnótot már sokszor megsegítette Szampó szelleme, úgy most azért könyörögtek Ruda-Tóremen keresztül, hogy indítsa meg szent malmát és nemcsak kenyeret, húst és mézet adjon a garatba, hanem könnyen folyatható Hadraba-féle vasat is.
  Szampó malmában még az ellenségek is megdarálódnak, ha azt az Égiek megindítják, sőt, láthatatlan hősöket is ont magából, ha Ata-Isis megparancsolja azt.”
 • „Arnót vezetésével azért könyörögtek, hogy Ata-Isis altassa el Hárpiát az alattvalóival, Ármánnyal, Ördöggel és Halállal együtt, hogy a Hadraba-féle ércolvasztást eredményesen végrehajthassák.”
 • „Amikor hetedszer fordult a pergő, Arnót fősámán Ruda-Tórem szentélyébe távozott és hajnal-hasadtával onnan kijőve azt mondta az ébredő sámánoknak, hogy ő mindenben Ruda-Tórem utasításai szerint fog cselekedni.
  Mindenkinek követnie kell Ruda-Tórem utasításait, mert Halállal sújt le minden vasforraló kovácsra, aki kihúzza magát a szent munka alól és nem akarja végrehajtani Ruda-Tórem parancsait. Az Égiek átadják titkukat Atais birodalmának példája szerint, mivel nagy célokat csak Ruda-Tórem vasforraló erejével lehet végrehajtani.”
 • „Mire meghasadt a hajnal, Arnót fehér csikó áldozattal köszönetet mondott Ruda-Tóremnek, hogy megtanította a kabar kovácsokat vasat forralni, megtanította népét az új vaskészítési módra.”
  • rémszarvas – „a gyermekek elnevezték az újfajta háziállatot rémszarvasnak”
 • „Kolama sámán csoportja a negyedik telet már a merija törzs vendégségében töltötte”
 • két exogám csoport: „minden törzs számon tartotta hogy milyen nemzetségű hun törzs csapódott az anyasági törzshöz és az érkező újabb csoportokat vagy a marami vagy a merija törzshöz osztották be. Így a sámánok felvilágosítása nyomán a 12 fehér hun törzs csak a merijákkal, míg a 12 fekete hun törzs csak a marami törzzsel párosodhatott. Ez volt az agaba-féle népeknek is a törvénye.”
  • mos – „a fehér hunokkal való vérkeveredést mos-nősülésnek”,
  • por – „a fekete hun törzsekkel való párosodást por-nősülésnek nevezték”.
 • Altáj – „a kabar nép teljes egészében áttelepült az eddig csak igen gyéren lakott hegyek, tavak és termékeny síkságok környékére”
 • „a kabar székváros” – Kassa
 • „minden törzsnek volt egy sámán városa és egy székvárosa. A székvárosban mindig a vezérek uralkodtak, a sámán városban pedig a sámánok és ezek voltak az egyes törzsek szellemi központjai. Ezeket az elnevezéseket a törzsek vándorlásaik során mindig magukkal vitték. A sámán székhelyen mindig várakat építettek, míg a törzsi székhelyeken vezéri felügyelet mellett vásárokat tartottak.”
 • „Ordosztól háromnapi lovaglásig még az úz szállások terültek el. A negyedik napi lovaglásra már Munkács vára állott két völgy találkozásánál, a kabarok sámán-központja. Hatnapi lovaglásra, egy síkság szélén terült el Kassa , a kabarok vezéri szálláshelye.”
 • „az ifjúság a szépséges mély tó partján felépítette az új Munkács várát” az Altájban
 • „a nagy síkság szélén a kabar törzs vásárhelyét, az új Kassát”
 • a „Tura vári, Vasbálványhegyi sámánok és a Tura vásárhelyi, manysi törzsbéli harcosok sem mindig értették meg egymást”
 • „A régebben elkalandozott, Nagyvíznél lakó suomák” – finnek
 • lovasberényi síkság – …„száguldott végig a lovasberényi síkságon. Munkács vára után Úzdon pihentek meg. Üvöltő kurjantásokkal fogadták Ordoszban a diadalmas és hős kalandozókat”
 • Ruda-Tórem „Illmár vasverdeső kovácsát segítségül küldte” – Kalevalából Illmaren
 • „Altáj körüli manysi telephelyeknek az átvételét, hogy azok az Altáj-Tura telephelyről az Ural-Tura vidékére átköltözhessenek”
  • Altáj-Tura – Gorno-Altaysk korábbi neve „Oyrot-Tura”
 • „Ezzel megpecsételődött az úz és kabar törzs barátsága, amely azáltal is fokozódott, hogy Munkács várában egy vasbegyűjtő helyet létesítettek és ezt elnevezték az úzok Vasvárnak.”
 • „új fősámán Arany-városának, Ordosznak” („Ar” - „Arany”)
 • gyepűk „jelzéssel ellátott, de nem használt legelő területek voltak, ezek megakadályozták a betegségek terjedését és megszüntették a legeltetésből, jószágok elkötéséből eredő vitákat”
 • „Az Altáj síkságtól napnyugatra terültek el a fehér-hunok szállásai, míg ettől keletre a fekete-hunoké.”
 • Aranka és Fenyőke „az Altáj és Urali kegyhelyek vidékére vándoroltak”
 • Turga „az Altáj és Ural hegység közötti síkság közepén ütötte fel a szálláshelyét”
 • „Fehér hunnak számított mindazon törzs, akik a merijákkal és maramikkal keveredtek, fekete hunok azon törzsek, akik a soha nem harcoló úzok törzsének leányaival, vagy ifjaival kötöttek házasságokat” … „A fekete hunok nem ellenezték az agabákkal és a kinaj törzsekkel való házasságokat”,
 • Turgai-kapu – „Ez lett a fővezéri szállás központja, az új előzködések színhelye, az új Pusztaszer, míg a sámán-képzés továbbra is Ordoszban maradt, mint az erőviszonyok semleges helyén”
 • „Az agabákkal leginkább kevert Zsuán hun törzs vezére, a karcsú Zsalu
 • Fenyőke látott Égi-álmot, amelyben Joli-Tórem a nevét Bogárkára változtatta” – lehet, hogy a nevének a másik névadóban ez felelt meg
 • Zsalu felesége Bogárka
 • Aranka férje „a fehérhun Csebokszár vezér”
 • Kolami – Kolama sámán legkisebb fia – „Ezen ifjú tudott a legszebben játszani a szajáni citerán és mint legényember, minden érzelmét a runákba és rímekbe, régi nyelven rovásba szedte”
 • Tömörke – a mongol „tömör” jelentése: „vas”
 • Abaújvár – „kabarföld nyugati szélén lévő új Kassára költözzenek, ahol a széki hunokkal határos gyepű szélén felépítették Abaújvárat”
 • Bihar „régi tartománya” - Indiában
  • „az agaba nép maradványai Szkíta vezérükkel az élen az Etil folyónál vannak. Velük együtt szőke német vándorok is özönlenek napnyugat felé. Az avar szállásokon elszaporodott németek közül is sokan csatlakoztak hozzájuk a Hangun forrásvidéki német szállásokról.”
arvisura/arvisura/103.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0