125

 • „A béketűrő Jób népe” – az úzok
 • Csiripla-Umma helyett a romokból felépítette Csirula birodalmát
  • Lagaš város képjele: 𒋓𒁓𒆷 ŠIR.BUR.LA
  • Umma
 • Nippur – eredeti kiejtése: „Nibru” (valószínűleg „keresztút” jelentésben)
  • a képjele szerint Enlilnek, azaz a levegő urának városa
 • Ibbiszin király – Ibbi-Szin (i. e. 2028 – 2004 között uralkodott)
 • Csiripula fősámán
 • „azt hirdette: „Ha népünk élni akar, legalább 5 gyermeket kell felnevelnie minden úz-földi családnak!”” – ugyanis a Mezopotámiaiak megölték a csecsemőket, hogy kényelmesen élhessenek
 • „Ugoljás felismerte Kasszu vezért”
 • „vérengző sáskák” – atlantiszi ” sáskanépek
 • Zab-folyó – Tigris mellékfolyója
 • megalapították Asszó-Úr városát
  • Assur – a város nevét istennévként értelmezik
 • „Kasszu vezér pedig újjáépítette Dabósa és Paripa városokat”
 • Susa
  • Zagrosz legnagyobb városa
  • Ózd egyik részének neve is, régen falu
 • Nagyág – talán Eufrátesz nagyobbik ága, mivel Mari az Eufrátesz mellett feküdt
 • Mari – „Azupiran anyó nem bírt továbbmenni, hanem 200 főnyi alattvalójával várost alapított és azt kisunokájáról elnevezte Mari városának”
 • „a kis Lencsivel továbbvonultak (Kr. e. 2015)”
 • Tárosz hegyei
  • Taurusz vagy Torosz hegység
  • Arnót vasforralóval találkoztak„ - nem az altáji Arnóttal
 • „Kilenc év múlva értek az Ordoszban kijelölt helyre”
 • Susa vitéz feleségül vette Dézsmácska rimalányt és községet alapított (Kr. e. 2006) négy harcosával
 • „Kr. e. 2003-ban Sajó-Ordosz úzföldje közel 250 lelket számlált”
 • Mari városában „hatalmas királyi palotát építettek”
 • „Tárosz hegyi kasszuk és szumérok még a II. özönvíznél menekültek el Szumérból”
 • „és csak 500 év múlva, Szinpadda király vezetésével jöttek vissza úr városába”
 • Mészannipadd , az ifjú király felépítette az Kr. e. 3972-ben eliszaposodott templomot„
 • „művét csak a fia, Hunipadda királyi ifjú fejezte be Kr. e. 3452-ben”
  • Mesh-Ane-pada – (An - Égisten - válaszott hőse)
  • Mesanipadda/Mesanepadda Waddell (megkérdőjelezhető) számítása szerint valamikor 3180–2751 között uralkodott
  • uralkodásban a fia követte meš3-ki-aĝ2-/d/nanna (Nanar - Holdisten - szeretett hőse), más helyen meš3-ki-aĝ2-nun-na (herceg szeretett hőse)
   • mivel a Hold-istennek az akkádban Szin a neve, ezért lehet, hogy ő Szinpadda
  • Hunipadda: Mesh-Ane-pada fia, „A-anne-pada” (An választott utóda vagy An választott atyja) egy templom építéséről híres
 • Alef – főníciai ábécá első betűje is (az „ökör” képjeléből)
 • „Egy pereg távolságra egy pergő lefutása alatt tudtak elmenni (7-9 km. 500 év alatt tehát a folyók 70-100 km iszapot hordtak a sumérföld tengerpartjára.)”
  • egy dana egy kettősóra, ill. távolság mértékegységként 10.8 km volt
 • „A Kurdföld feletti Magura hegyvidékről”
  • Măgura több helyen is található a mai Romániában
 • „Csiripla-Umma elmenekült népei ezért Asszó-Úr és Mari többségét adták, míg kisebb csoportokban a Van-tó környékén erdőirtáson vettek részt, hogy Mari város részére fát termeljenek”
 • „Azonban sokszor összeütközésbe kerültek a Hurri törzsekkel, ezért 7 ács család az Eger folyó forrásvidékére költözött és innen úsztatták le a farön-köket az Égerfarmos nagyfolyóba”
 • Pithiánesz – „a leghíresebb ácsgazda felesége lett és legkisebb fia, akit Pithiánesznek hívtak, nagy gazdagságra tett szert és a létra legfőbb urának nevezték”
 • „a hatok ácstörzsének hányatott történetét értékes adatokkal rótta le”
 • „Pithiánesz felesége, Zeliza
 • „A csodálatosan csillogó szövetségi ládával indult el a csatáiba, s a hét-ács leszármazottjaiból dicsőséges hadsereget szervezett.”
 • „Öt év alatt legyőzte a hatti, lóvija és a hurrita törzset”
 • „megalapította Négysas királyi városát”
 • „Leánya, Ninurás
 • Gandás-féle kasszu harcosok„
 • „a Hettitáknak első szövetségesei lettek”
 • Tudó-Halics lett Anitás utóda„
  • „a rokon hét törzsből erős birodalmat alkotott.”
 • Tudó-Halics Kr. e. 1740-1720 között felépítette Hattusas várost.
 • Az oroszlános királyi család a hatsas törzsön uralkodott.
 • „Tigris folyó melléki Árpád város” – a Zab torkolata környékén
 • „Kr. e. 3975-ből egyharmad részben az Úr város melletti Magyari településre”
 • „Mari birodalombeli Árpádvár
 • „az idősebb korosztály azonban a Zab-vidéki Árpádban maradt” – azaz a Tigris mellett.
 • Csiripla Birodalom
 • Hammurábi … „törvénytárat ajándékozott Kasszu vezérnek”
 • Zimrillin , „Hammurábi egyik ellenfele”
  • Orog , Zimrillin fia átkelt a Nagy-Vízen
  • Új Ataisz (Krím)népének másik fele megkerülte azt és a Kerecs szoroson át Nagypályi vezetésével az új Ataisz szigetén gyarmatot alapított (Krím félsziget).
 • „az úzföldi” - azaz, főleg ummai - „szumérok átkeltek a Nagy-hegyen” - a Kaukázuson; „a Szavárdiak népével keveredtek és megalapították Szavárd-úzországot”
 • Hikszosz szavárd-úz ifjú
  • a 7 hiszosz nép: „1. Sumér, 2. Babilon, 3. Kurdfia, 4. Asszír, 5. Hettita, 6. Kasszu, 7. Szavárd”
  • Fáraók országa – Egyiptom
 • „a világtörténelemben a legkevesebbet szereplő Csiripla és Umma népe a hikszoszok belső magvát képezték”

Kiegészítés

 • „Tenger fia vagyok, városok bikája”
  • Matariós – Jézus
  • „apját egy római Gandás-féle kasszu harcos személyében jelölték meg Hétvárosban”
  • Hétváros „azaz egyiptomi nyelven Hetevaret a hikszoszok szerint Bothonban volt a Nílus deltája és a mai Kairó között”.
 • „az erdélyi Torockó új településen még szerepelt az Ordas hegyi népünnepélyen”
 • „Az Égi származású Arpach a rajcsúrban a Jób nevet vette fel, majd hősi mivoltában elnyerte a Gilgames nevet” – Umma-földi, vagyis úz volt
 • „Rá ezért a szavárdiak évi tűzszerzési időszámítása volt érvényes, tehát 3 névnapi evést tartott” – nem Holdéveket, hanem éveket számolt, és évente három „névnapi evést” tartott
 • „Ezért 3×42 névnap mellett csak 126 évet, azaz evést élt”
arvisura/arvisura/125.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0