139

233.o

 • A mari nép (oroszul: cseremiszek) hogyan jutott el a merijákhoz, Marinába:
  • „az egyik legtermékenyebb vidék a mari törzsnek jutott. Alig éltek azonban 16 medvetoros évig az anjangi vidéken, amikor borzalmas földrengés rázta meg Joli-Tórem földjét és a kőházaik elpusztultak.”
  • „Fővárosukban, Anjangban 125 lélek pusztult el a kőhalmazok alatt. Ezért már a 20. medvetoros évi kalandozásnál megindult az elvándorlásuk, amelyben Viroláj vezetésével a magyarkar elosztó területről észak felé vándoroltak a Marinába.”
  • „Helyükre a manysik települtek, mert Hantan körül többször volt összetűzésük a hantikkal, ezért a két törzs különvált. A visszamaradt öregebb és legfiatalabb marik beolvadtak a manysi népbe.”
  • elhelyezkedése alapján Changyuan (Xinxiang, Honan) (@)
  • talán Xiang + i (Xiang kiejtve: siang ) (több jelentésű, pl. „gondol/akar/kitalál/véleménye van/visszaemlékszik/ápol/hasonlít”, ill. névként is előfordul)
  • Huang-Hia – kínai (előforduló) név
 • Sangi „Anjang városában nagy építkezésbe kezdett.
  Anjang városát döngölt falú bástyákkal építette körül, néhol 8 ölnyi vastag falakkal 1500 x 750 lépés hosszúságban, díszes, megerősített kapukkal. Cserépégető kemencéket szerkesztett, amelyekben sok szalagdíszes, fehér, zöld és fekete edényt készíttetett, ezeket a kalandozások alatt messze földre elvitték a szekeresei. Minden újabb kalandozó csoport részére háromlábú bronz áldozati üstöt készített.”
 • „a sárkánycsontokkal való gyógyítási módot elősegítette”
 • „a kinajok mondája szerint a Huang-Hia család a fecskéktől származott”
 • „Vadászatot a szarvas-lapocka csontból való jóslással indítottak”
 • „a Sang dinasztia a tungúz erdei tigris képével került a történelembe” – „Amba”? esetleg Baraca?
 • „A titkos Arvisurák szerint az Égiek megbízásából Jádé volt minden terület megművelésének az Istene. Feladata volt a legbensőségesebb harmóniát megteremteni az égi hatalmasságok és az emberek között. Amelyik földi halandó ezt felismeri, az bölcs ember.”
  • „A bölcsek tudják a föld, víz, tűz, fa és a fémek egymásra hatásának a titkát.” - a kínai öt elem
 • „az Ég uralkodik az emberek felett. Aki jót cselekszik, arra százszoros szerencsét áraszt, aki rosszat követ el, azt haragja aszállyal, rossz terméssel és zűrzavarral sújtja, de irgalmas is lehet”
 • „Az Égiek a beavatottaknak bepillantást engednek a lét titokzatos összefüggéseibe.”
 • „A világmindenség a mozgó Égből, a változó Földből és a szellemvilágból áll.”
 • „A szellemvilág előtt nincsenek határok, és az 5 részre oszlik: Felsőégre, a bölcsek által látott Égboltra, a változó Földre, a belső, földi kincsekre és a belső őskezdetre.”
  • „A középső világban soha nem szabad megakadályozni, hogy az emberek agyából született istenek, jó és rossz szellemek népesítsék be a földet és nekik áldozzanak.”
  • a kínai „Középső birodalom” a földi világ
 • „A csillagok figyelő Atyja minden esetben tájékoztatja a nemeseket, hogy a Föld titkainak fürkészésében elöl járjanak és az Ég-Föld, az 5 elemi létezés, valamint az égiek és az emberek harmóniáját hirdessék.”
 • „A beavatottak nemesei kötelesek megmenteni az elégetés elől a nagy bölcsek alkotásait, mert különben az Ég és Föld bölcseinek igazságait nagy fáradtsággal újból fel kell fedezniük. Az Ataiszról elszármazott nemeseknek soha nem szabad egyéni érdekek miatt egymás ellen fordulniuk, mert akkor az Égiek vívmányai megsemmisülnek.”
 • Sangi „összhangba tudta hozni a 24 Hun Törzs szövetség és a kinaj 100 és 400 család nemeseinek további elképzeléseit és jövőbe irányuló terveit.”
arvisura/arvisura/139.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0