Tartalomjegyzék

143

143A

 • 253.o „napnyugat felé öt letelepülés történt”
  • talán Uruk-óm, Zagrosz-óm, Magyarka, Párszi-Óm ?
 • kasszu – „azaz a kun és úz törzsek”
 • „a hikszosz vezetőréteg és a magas hegyek” (vagyis Zagrosz) „uralkodóinak vezetői szintén az elsüllyedt birodalomból valók”
 • „A nagy világcsapást egyesek úgy látták, mintha a tűzhányók működését a magas hegyek égberepülése követte volna, de ezek lehettek csak nagy kődarabok is.”
 • „lapp pásztorok” elindultak „Sambe vezetésével” „észak felé” – Lapp-földre
  • „Egy részük azonban a Szaján hegyvidéken maradt”
 • „a lívek” Petsámó vezetésével „észak felé vándoroltak”
 • Ata-Íszisz mozgatja az egész világot, mivel mozgás nélkül nincsen élet. Égi-Birodalmunkban Ata-Isis, a jóságos fehérszakállú öreg bölcs igen bölcsen intézi birodalmának ügyeit.”
 • „Föld-Anyánk, akit az agabák Joli-Tóremnek neveztek, az indijók pedig Mama-Alpának hívnak”
  • „Mama Allpa” – inka termékenységistennő
 • Barlang-fejedelem
 • a legkisebb őr, Tupa
 • „tizenkét ember tizenkét állattal indult el” „Medvével, bölénnyel, dámszarvassal, vaddisznóval, lóval, kutyával, egérrel, macskával, sassal, rákkal, hallal és kígyóval”
 • „Égi-Birodalom paradicsomkertje” – a paradicsom
 • „tűalakú építményt készítsenek, amelynek hegyéről felszállhatnak Hárpia segítségével Ata-Isishez, és üdvösségében élhetnek az Égi-Atya paradicsomkertjében” – Bábel-tornyához hasonló
 • „wigwam-sátornyi” – wigwam észak-amerikai elnevezés
 • „kanoékat készítettek” – kenuk; észak-amerikai elnevezés
 • „Ettől az időtől kezdve elterjedt a tűz az emberek között, amelyet valakinek mindig gondozni kellett, mert a tűz az Égi-Birodalom szent ajándéka, amit Föld-Anyánknak, a jóságos Mama-Alpának tiszteletére kőhegyen épített szenthelyen kellett tartani.”
 • „a Jóság-Szellemének szívét feldobta az égre, amely még lángolva is dobogott, a szűzleány szíve azonban már hideg volt. Az égő szívből keletkezett Nap azóta is sokszor lángolva keresi menyasszonyát, a kihűlt szívű ezüstös Holdat. Néha találkoznak és erejükhöz mérten összeölelkeznek. Ezt a vörösre festett indijó Égő-Nap fiai is megfigyelhetik, hiszen ők az éltető Nap-Isis fiaivá lettek. Ilyenkor földre száll a Hold-leánya, Enlitt , aki még a tengereket is meg tudja mozgatni. Férje, Enlil a szelek s villámok ura, aki a sötétség ellensége és az embereknek jóságos segítője, ilyenkor elkíséri ezüstös hajú feleségét és közösen terjesztik a tudást. Megtanítják az embereket építeni, rovásokat vésni és kiszámítani a végtelen időket a Nap-Isis tiszteletére emelt kegyhelyeken.”
 • „Hatalmas kegyhelyeket építettek Nap-Isis tiszteletére köralakban és félkör alakban Holdanyánk dicsőítésére”
 • a halottak „az élet rendje szerint nyugalomban pihenhessenek Ata-Isis parancsára”
 • „Csaba első útjáa” „Mogyorós-kalandjának 5 éve után” történt
 • Jukagir sámán erősítgette, hogy ők felfedezték a tengeri út után a szárazföldi utat is.” – Bering szoros
  • „Jukagir jelentése alapján el kell hinnünk, hogy északi földjeink kettéváltak és a jéghegyek, hideg szelek tönkre tették a hajózó útjainkat.”
 • „a hajósok vezére Ganás sámán volt”
 • Isismerja kikötő
 • Euzkádi baszk hajósvezér
  • a baszkok magukat „Euszkádi” néven nevezik
 • Vízkaja sámán
  • Bizkaia (spanyolul Vizcaya) spanyol tartomány Baszkföld északnyugati részén, tőle Északra fekszik a Vizcayai-öböl
 • „fekete kikötők” – Észak-Afrika partjain
 • „Euzkádi három fia”: Alava , Bilbó és Gupóz
  • Bilbaó – Baszkföld legnépesebb városa
  • A baszk autonóm közösség három területre oszlik: Álava (főváros: Vitoria-Gasteiz), Biscay (főváros: Bilbao) és Gipuzkoa (főváros: Donostia-San Sebastián)
 • „Végül is az öreg korában hazatért Riga fősámán lett hajósai leltek rájuk” – Tuliás útja

143B

258.o Kaltes asszony szekere – ez részben a bibliai „Illés szekere” képet követi. Hasonló elképzeléseket fogalmazott meg Carl Sagan amerikai csillagász, planetológus, asztrobiológus, ismeretterjesztő is a földönkívüliek korai látogatásairól (nyomtatásban az USÁban angolul (!) ezek később jelentek meg, mint Paál Zoltán első leírásai).
Érdekes, hogy Inana sumer istennő segédje, „titkára” (a régi „titoktartó” értelmében) Ninsubur istennő volt. Amíg a vénuszi Inana Anyahita és Kaltes szerepű, Ninsubur merkúri-jellegekkel bír. Ninsubur nevét a „Kelet úrnőjének” értelmezik (a Merkúr csak keleten vagy nyugaton látható, ahogy a Vénusz is), azonban Ninsubur képjelét szószerint olvasva: a „Szekér Úrnője (Szekeres Úrnő)”.

„Batour Arvisurája szerint az Élet-templomának öröktűz szentélyében az Égi bölcsek lerótták, hogy az Égiek nem hagyták magára Földünket, hanem Kaltes-asszony szekerén gyakran meglátogatták.”

Az Égiek látogatásai az Arvisurában gyakran nagyon absztrakt módon vannak leírva, így pl. ilyen az itt következő Tűzszerzés története is. (Vagyis, mindez nem feltétlenül űrhajókkal és hasonló technikai eszközökkel is történhetett.) A következő oldalon olvashatjuk: „Az Égilakók azonban mégsem voltak megelégedve. Ezért Kaltes-asszony bolygójáról embereket hoztak a Földre, hogy azokat bölcsességre és tudományra tanítgassák.” Ha a „Káltes-asszony bolygójáról”-t „Káltes-asszony világából”-ra cseréljük, mindjárt átvittebb értelmet kapunk.

 • 158.o Dabsa rovása – talán: a sumer Dubszá® jelentése: „(agyag)tábla író” (a szóvégi mássalhangzót elhagyják)
 • 258.o A tűzszerzés és tűzőrzés kapcsolatban van a „végtelen idő” számolásával
 • „Joli-Tórem a Földet kapta, Kaltes-asszony a Szíriuszt
  • „Kaltes-asszony volt az Élet-anya”
 • „Az 1856. Tűzszerzési évben Hárpia-Tórem észrevette az Égiek munkáját és a Holdat mérgében a Földhöz vágta.” - ie.11652
 • „Kaltes-asszony szekere is megsérült és 5 férfi 3 nővel a Földön maradt.” - korábban Paál Zoltán talán úgy értelmezte, hogy a katasztrófa miatt történt a baleset.
 • sumer 5 fő város: „a 7750. Tűzszerzési évben, az Élet-Templomát Sumérba mentették és 5 várost alapítottak, amelyek közül Suruppak az írópapok városa lett” … „Eridu, Szippar, Bab-Tibira és Larak” - ie.5758
 • „a 24 Hun Törzsszövetséget a 9468. Tűzszerzési évben alapították meg” - ie.4040
 • „Ataisz a 8470. Tűzszerzési évben süllyedt el” - ie. 5038
 • „vágjon a Földhöz egy Holdat, amely kemény-hideg testével széttöri a Földet és az meg fog semmisülni”
  • „a hegyek az ütődéstől majd tüzet fognak okádni”
 • „a Hold jeges pora megfagyasztja az amúgyis elszaporodott emberiséget és a nagytestű állatvilágot”
 • Kaltes-asszony „olyan nagy szelet fújt a Föld felé, hogy a Holdat is térítse el az útjából, s ez így csak egy kissé érintette a Földet, de így is annyi port szórt a Földre, hogy azon megjelentek a jégsapkák és minden fagyni kezdett a jégkúpok alatt”
 • 260.o Hárpia-Tórem „a 2066. Tűzszerzési évben felbérelte az Egi Sárkány-Kígyót, hogy a Holdat a Föld felé térítse el, aki farkával megcsapta a Holdat, s az a Földet megremegtette. Ujabb hideg porvihar zúdult végig a Földön, amely recsegett és a hegytetők tüzet röptettek szét. A Nagyvizek hulláma vízbe fulladó emberekkel volt tele.” – ie. 11442
 • „Sumérban is vita keletkezett, mert Eridu, Szippar és Suruppak bölcs lakói azt mondogatták: Kaltes-asszony birodalmából beavatottak jöttek a Földünkre, akik a földlakókat mindenre megtanították. Bab-Tibiria és Larak beavatottjai azt állították, Kaltes-asszony a Birodalmát fiára, Szíriuszra hagyta, míg ő Sis-Tórem Szentházába ment lakni és ezután onnan fogja igazgatni a Világmindenséget.” – a kaltesiek felkerültek-e a szellemvilágba
 • „Az Égiek elrendelték, hogy Kaltes-asszony hatalmas erősségű hangján közlekedő Szekere többé nem mehet el a Földre, mivel Szíriusz golyója egyre távolodik Joli-Tórem Földjétől, hanem az Égi-Gömbökkel és az Égbolt-gyémántjaival ellenőrizzék a Föld beavatottjainak a munkáját.”
  • miért távolodik
 • mi a különbség a „szekér” és a gömb között
 • „A legutolsó Szíriusz-gömböt a 8470. Tűzszerzési évben küldték az Eridu melletti tengerhez, de meghibásodás miatt nem tudtak visszamenni Kaltes-asszony birodalmába.” – ie.5038, Oannészék csoportja - Ataisz elsüllyedésének évében
 • „a Földön a három, mindent pusztító tüzet emberek ellen soha ne használják és csak jelzésként robbantsák fel” – három atombomba
  • „Suva parancsára” „amikor Ataisz teljesen elsüllyedt és az agg beavatottak az embertelenségük miatt felrobbantották” - hogy otthagyták őket a kataklizmában
  • „Kuszkó vitte a másodikat magával” – ezek szerint ez Peruban van
 • „Buda a harmadikat Sumérba hozta” … „Csak akkor használhatják, ha az emberek Isten nevét bűnösen használják.” – ez történt a manysik hittérítésekor
 • „25 920 év” – a Világév = 12*2160
 • „minden 2160. évben más és más Csillagképben áll SZET, a Napisten” – Széth inkább az alvilág istene, eredetileg viharisten
 • „Erről az Égiek az Egbolt gyémántjai révén fognak meggyőződni”

A következőkben Tuliás útja van leírva

 • Riga fősámán” „Barcika unokáját is elküldte” – vagyis: Barcika nevű unokáját
 • Fanszur tartomány” – Jáva szigete
 • „Minden katasztrófáról, amelyik a Földünket fogja érni, előre tudnak az Égiek és egy feketébe öltözött férfi és nő figyelmezteti a népet a veszedelemre.”
 • Lár tartományban hajóra szállt Léh beavatott”
  • Lár – az Indus-völgye; Léh – város neve az Indus felső részén
 • „a földhöz vágott Hold nyugaton érte Atlantisz-földjét, ahol még a tengerben is mély árok keletkezett. A földrész nyugati része nyomban elsüllyedt.” – látszik az Atlanti óceán mélyén egy Észak-keletről Dél-nyugat irányába húzódó árokrendszer
 • Kurdia hegységei”
 • „a Nagyfolyó torkolatvidékére értek” – Nílus
 • Fehér-Sárga-Vörös-Fekete feljegyzések – deszant könyvek
 • „néha Kaltes-asszony szekere helyett az Égbolt-gömbjeivel és az Égbolt gyémántjaival az Égiek meglátogatják a Földet a Világhónapok évfordulóinak 24. évében. Ilyenkor még az emberek gondolatait is fel tudják fogni csodás rezgésérzékelőikkel.”
  • A Nagy-Vízöntő együttállás időpontja: 1962.02.04. reggel 7 óra. A 24-ik év: 1986
 • 432000 év – életforgási számok
 • Lótanu bölcs”
 • „A beavatottak települései Agaba-óm, Indijó-óm, Parszi-óm, Anina-óm és Uruk-óm voltak” - volt egy Uruk-óm az Ordosz-fennsíkon is
 • „olyan évekről is tudnak, hogy a Napasszony lángolásától függően egy év csak 360 napból állott, míg néha 380-ből” – lehet, hogy a 360 csak a 12*30-as számításból következik
 • „365 napot lehet számolni a hévenként” → négyévenként „esedékes Tárkánynap hosszabbítással minden 100 évben a Nagyszala napjával meghosszabbított medvetor evéssel” – a mainak az felelne meg, ha minden 4-ik év egy plusz (Tárkány-) nap van, de 100 évente (ha van Nagyszala), akkor nincs, kivéve minden 400-at (azaz minden 4-ik Nagyszalát), amikor van.
 • „a Suva által Ataiszben felejtett elaggott pateszik a Kékleny hegységben felrobbantották a becsapás miatt” - mivel otthagyták őket
 • Baluki tanfejedelem oktatásaiban bebizonyította, hogy Buda kőfaragó fejedelem robbanó szerkezetét Tunguszkában a tungúzok felrobbantották a lelketlen hittérítők fosztogatásai miatt” – ez az, amit mi „Tunguz-meteor” néven ismerünk
arvisura/arvisura/143.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0