144

Ez az Arvisura Tuliás útját írja le (kétszer).
Később olvashatjuk, hogy az út 12 évig tartott.

 • Tuliás – „Riga és Tardona legnagyobb fia”
 • Tennó Birodalma – Japán
 • Híres-kapu – Szuezi csatorna helye
 • (a Tárkány napok az évfordulókat (nem szökőéveket) jelzik)
 • „Tárkány napjára a hokjenek feltétlenül fussanak be Kilaji gyarmatára (mai Taivan síksága)
 • „második Tárkány napjára Fanszur tartományba kell érniük” – Jáva
 • „Harmadik Tárkány napja ” „Indus folyó menti Lar-tartomány”
 • „Egy évet töltöttek Nippur (Napúr) városában”
 • „vörösvíz kapujának szűk zátonyain” – Vörös-tenger
 • Őrsúr Hétvárosa – Hetevaret
 • „Kr. e. 1680 őszén” … „Egész úton morajlott a Nagyvíz” – átszakadt a Bering-szoros
  • „Tuliás hangoztatta, hogy mindezek csak az erős felmelegedéssel vannak kapcsolatban. Ha a felmelegedés tovább tart, akkor a Híres-kapun át lehet majd hajózni” … „Uruk népének voltak olyan feljegyzései Nippurban, hogy amikor a legnagyobb volt a Nagyvíz, akkor valaha ezen tájon bárkákkal közlekedtek”
 • „meg kell ásatni egy urkundi öntözőcsatornát” – ez lett volna a Szuezi-csatorna
 • „Az urkundi csatorna uruk-népének 24 ölnyi széles, fő öntözőcsatornája volt”.
 • Riga fősámán „titkos parancsa” – Atlantisz maradványait meg kellett néznie, ezért szavazott a csatorna ellen
 • „Asmari, Ariki, Engira, Nadhari, Samari és Viharzó” „rovástudók maradtak” – ismertek az etióp írásjelek
 • Nagyfog – Fokföld
 • Vízkaja gyarmata – baszkok, Bizkaya-öböl
 • Magadi – Madagaszkár
 • nyolcadik Tárkány nap – „Nagy-folyó öblének síksága” – a térkép alapján a Niger-folyó
 • kilencedik Tárkány nap – jára egy Uruk-földjéhez hasonló éghajlatú vidékre érnek, ahonnan egy kis hajóskaland után megláthatja a bűvös Atlantic déli partjait. Amíg 15 hajónak a legénysége élelmet termelt, Lótanu 3 hajóval kihajózott a viharzó Nagyvízre, s valóban meglátta Atlantic déli partjainak szigeteit. Ezen vállalkozás 2 hajóba került, mert visszafelé a nagy viharban elsüllyedtek. Így a termés betakarítása után már csak 16 hajóval indult el Tuliás, hogy a tengerparton elérje
 • Rabati – Rabat
  • „Ordosz lovasbirodalmának első Futárállomása, amelyet Gandás és Barnaburony olyan gondosan kiépített”
 • „körülhajózták a zsugorodó Atlantic Birodalmat”
 • 11. Tárkány nap „Vízkaja rovósámán rejteköblében” – Bizkaya öböl
 • 12. Tárkánynap „Riga fősámán Nagyvíz melletti városa” – Riga
 • „Barnaburony és Derbent megszervezte a „Saka-Birodalmat”, szövetségben Uruk, Babilon és Bothon népeivel.
 • „rokon káldorok ” - kelták
  • Kuszkó birodalma – Peru, ill. Dél-Amerika
 • Kufud beavatott – Kheopsz eredeti neve Hufu
  • „peremes alkotás” – piramis
 • „elkészítették a Világépület kicsinyített mását”
 • „új időszámítás” … „a mai tudományunk szerint Kr. e. 2769. július 17-e1 kezdődött. (A 1271. medvetoros év Tehén havának 17. Napján)”
 • „Elsőnek Uruk-népe szokásai szerint Őrsúr emeltette fel Kuszkó birodalmának szokása szerint az ún. Szakhara peremes építményét”
 • Tura beavatott, Turra-hegység
 • Atlantic lakói
  • „a síkságon törpe népek”
 • „a hegyláncolat északi részén szőke fajúak”
 • „a déli részén barnább bőrűek élnek”
  • „a férfiak a horog alakú havas hegyekbe vándoroltak”
 • „A beavatottak a vértelen idők” → végtelen idők „ismeretéből tudják, hogy az asszony hadseregnek semmi köze sincsen Atlantic szárazföldjének csökkenéséhez”
 • „24 bírónak nézek a szemibe!” - a dal eredete
 • „Csupán az úzok törzsei nevezték szkítának az ezer évig virágzó sakák birodalmát, mivel Szurozs görög gyarmatvárosban a Fekete-tenger mellett legelőször érintkeztek, mint a Gandás-féle kasszuk a görögökkel”
 • „Az Inn mellett” - ragozó nyelvek

267.o Tuliás útjának leírása másodszor

 • 268.o „Eridu, Magyar-Úr, Uruk, Larsa és Suruppak tengerparti laguna városok voltak”
  • Magyar-Úr – Úr (eredeti nevén: Urim)
 • „a másik oldalon Lagas, Umma, Nippur (Napur) és Susa város is tengerparti laguna város volt”
 • „A mai Kongó folyó és Luanda (Lugulanda) szumér gyarmatokról régi telepesek szálltak fel”
 • „az atlantici kalandból megmaradtak a mai Lagos körül telepedtek le”
 • „A hajóstörvények értelmében a mai Lagos (Lugas) és Dakar (Bakar) között a fölös hajóslétszámmal megerősítették a Szumér gyarmatokat”
 • „Ildu-Ilumail birodalma” – Sumer
 • az út „fő célja és eredménye az volt, hogy az Égiek parancsára meg kellett szüntetni az emberevést” – vagyis elterjesztették a földművelést
 • „Gilgames népének az oroszlán volt a szent állata, ezért az időszámításnál a Hétvárosi időmeghatározásban úgy egyeztek meg a beavatottak, hogy a 6 hideg holdtöltét 29 nappal, míg a 6 hidegnélküli nyári hónapot 30 nappal számolták. A fennmaradó napokat királyos-ajándékozási hónapnak nevezték.
  Ezért e napokat a mai Afrika és Mezopotámia térségében Oroszlán-királyos, míg Ordosz-Marina térségében Medve-Szarvas-Turusas királyos ajándékozási időnek nevezték. Utána jött a Disznótor hava és a 4 évenkénti Tárkánynap.”
 • „Bothon és Sumér azt követelte, hogy Tehén havának 17. napján minden 100 évben egyszer tartsák meg az Áradás-Ibos napját. Ibos napja a beavatottak szent napja volt.” (100 évente el kellene hagyni egy napot)
 • „az úzok a szumér Úz király leszármazottaival indultak ökrös szekereken Hétvárosba” – az ordoszi és a sumer úzok
arvisura/arvisura/144.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0