145

Béla útja

 • 269.o hokjen föld
 • „kettészakadt az északi Föld” - átszakadt a Bering-szoros
 • nanajuz – nanaj nép
 • Béla „Maya unokája”
 • „napnyugat felé vonzódó Riga” – nyugat felé akart indítani kalandozást
 • „Tennó földjén a Tana és Szaha földnyelvek”
 • „hidegvíz sodrás” – Bering-szoros
 • „ajnók” – ma Hokkaido szigetén élnek
 • „tűztenger birodalma” – Közép-Amerika
 • „indijók Arany-Birodalma” – Peru
 • jukagir – északkelet-szibériai nép
 • csukot – csukcs nép: Csukcs-félszigettől a Kolima-hegységig élnek
 • itók törzse
 • 269.o Bogács

Az Aranybirodalom és ataiszi kapcsolata

 • 270.o Kuszkó – Cusco, az Inka birodalom központja volt
 • „ugyanolyan lépcsőzetes felmenő kegyhely építmények voltak, mint aminőket ifjúkorában Béla a Szavárd birodalmának romjain felépült Káspivár Birodalmában látott” „A garaúzok öthegyi kegyhelye is ilyen volt”
  • Subad „fehérbőrű” „garaúz lány”, akinek férje Lugos , „Buda legbölcsebb fia”
 • „Az Öthegyen maradt kegyhelyet, mint Ataisz maradványát 20 évenként újjáépítették a Szavárd utódok kézművesei.”
  • „Ezen kézműveseket éltető medvéknek, azaz abadil -eknek nevezték” – „aba” - „medve”, sumer „til” - „élet”
  • „ataiszi emlékként felépítették a Napisten, a Holdanya és a Négy Égtáj csillagainak kegyhelyét”
  • ataiszi „Bálványhegyi mintára megalkották az idők múlását jelző berendezéseket”
  • „Napisten leányai pontosan számolták a kegyhelyépítő kézművesek idejét a Tűz-anya ajándékának idejétől”
 • „kegyhelyépítő kézművesek” – garaúzok
  • „Tűz-anya ajándéka” – tűzszerzés
 • „Az Ataisz és Amu elsüllyedt gyarmatról megmenekülteket As gyűjtőnéven, míg a Marja és Amu szigetvilágból megmenekülteket Maja közös néven hívták. Ilyenek voltak a Parszi- és Pamír-szkíták, akik a Gandás féle kunokkal és a hokjen-fokjen törzsekkel házasodtak össze. Ehhez a törzshöz tartozott Maja is, aki 20 gyermeket nevelt fel.”
 • „Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott, hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki” - valószínűleg mészkő
 • „Joli-Tórem hegyén lakók” – úzok és talán kabarok („vasművelő kézművesek”)
 • „A kézművességet kedvelő bölcsek családjaikkal bementek az éppen akkor elkészülő öt hajójukba és a tűzokádó hegyeket kikerülve a jósorsra bízták magukat.”
 • „A kézműves ifjú bölcsek magukkal vitték a tűz megszerzésének számításait abban a reményben, hogy a veszélyek elmúltával újból visszahozzák azokat Joli-Tórem hegyére.”
 • „Az Örök-Tüzet egy díszes csuporban minden hajóra elvitték. A tűz gondozására elkészített fadarabkák hamuját mindig a tengerbe szórták.”
 • „három” … „kézműves bölcs hajója”
  • „Az egyik hajó As menekülőkkel Parszi-ómban kötött ki a 8470. Tűz-évében, és ezeknek egy kis csoportja Szavárd és Magyor népével egyesült a nagy pusztulás utáni 1018. Makkolási évben, Joli-Tórem ünnepén.” – garaúzok
  • „A másik As népű hajó és a Maja népű hajó, napkelet felé talált szárazföldre” – inkák

271.o Ataisz leírása

272.o hitvilág

 • Manitu – észak-amerikai indiánok „Nagy Szellem” (vagy „Nagy Kapcsolódás”) istensége, a mindeség szelleme („This spirit is seen as a contactable person as well as a concept. Everything has its own manitou — every plant, every stone, even machines.”)
 • Keremet – más néven: Lud: bekerített szent hely, a mordvinoknál és cseremiszeknél. („Among the Cheremis and Mordvin tribes (Finno-Ugric peoples), keremet are fenced-in sanctuaries or sacred groves which were considered the living places of dead heroes and ghosts.”)
 • Tengere – Tengri
 • Baji Nelgön „az aranyos tárgyak kovácsa” – talán Bay-Ülgen , Tengri fia, emberek segítője, az Égi dolgok irányítója
 • Erlik – tengrizmusban az alvilág szelleme
 Ghosts in Tengriism
 Qara Xan: He sits at the highest layer of sky, in a golden castle and seat.
 Ayqız: Master of love and Moon. Sits at the third layer of sky.
 Gün Ana: Master of Sun. Sits at the highest layer of sky together with the Sun.
 Ay Ata: Master of Moon. Sits below Sky together with Moon.
 Alasbatır: Protector of animals.
 Ancasın: Master of lightning.
 Su Yiyəsi: A fairy who lives in water. Has the ability to turn herself into bird or snake.
 Daş Qaşıt: Responsible for fate of human beings.
 Satılay: Master of evil.
 Qar Xan: Master of snow and winter.
 Arah, Toyar, Tarıla, Sabıray: They live at the seventh layer of earth and decides on souls of human beings.
 Gölpün Ata: Protector of sheeps.
 Ərdənay: Messenger. He brings Tengri's words to humans.
 Od Ana: Protector of woods.
 Usan Xan: Master of water.
 Say Xan: Master of science.
 Tatay Xan: Master of storms and winds.
 Çor/Çotqor: Evil ghosts whom seeks to do harm to human beings.
 Ozur, Ongun: Generally good ghosts but can also create problems sometimes.
 Körmüz: Ghosts of death Shamans. Always besides alive Shamans to help them out. There are both good and bad ones. They help newly dead people's ghosts and show the way they are supposed to go.
 Bur Xan: They are very strong and for that reason Shamans cannot influence them. If they make a person sick, a Shaman can only request/ask them to cure the sick. Only Shamans with strong asistance can influence Bur Xan's. After this process, the controlled Bur Xan turns into a Ongun.
 Altay Xan: Master of Altay mountains. Sits on top of Altay mountain and is strong.
 Talay Xan: Master of oceans.
 Dəmir Xan: Keeps the power if iron at his hands.
 Buncaq Toyun and Buzul Toyun: They guard the road to Qara Xan's castle at highest layer of the sky
 Umay Ana: She protects the childs of animals and humans.
 Bay Ülgən: He likes to help people out and controls the things that happen at sky.
 Ağ Ana: She lives at "milk lake" located at "Uçmağ" (heaven). Master of the same lake.
 Erlik/Yerlik Xan: Master of underground. He's cursed because he acted against Tengri. 
 • Kukulkán „a Nagyszellemek rovódeákja” – maya „Tollas kigyóisten”
 • Kukulkán „a Nagyszellemek rovódeákja” – maya „Tollas kigyóisten”
 • „Az Égiek fényességében élő Nagy-Szellemek legjobbika, a forrón szeretett Na-Anya a hetedik Égben megszülte a Ráten-Tóremet” valószínűleg elírás → Nap-Anya, ahogy a későbbiekben olvashatjuk
 • „Nap-Anya gyermekére, Ráten-Tóremre nekik is szükségük van”
 • „nem hagyja, hogy az Örök-szeretet a Világ-Mindenség teremtményeiből kipusztuljon”
 • „az ősvízben Ukkó segítségével új Életet teremthet”
 • „A Nap lett az éltető erő, a férfias-Tűz megtestesítője, Nap-Isis, az Élet-Istene! Mellette nem maradhat el a Hold-Anya sem, amely az Égiek nagy Szeretetét van hivatva tolmácsolni. Amíg a Nap életet ád az ősvízben, addig a Hold az Életvizében való összefonódásban új Eletet teremt a Szeretet nagy Teremtő-Erejében.”
 • „Napban lakó Jóság-Tórem
 • Ari-Tórem a Bolygótüzet és a Lidércfényt vendégségbe hívta meg az Alvilágba” – ördög (óperzsa Ahriman)
  • később: „ördögi Ari-Tórem”
 • Inmar a „Jóságisten legkisebb fia” – „az udmurtok mondáiban az ég, az időjárás istene, minden szép és jó, növények, állatok”, és „az első ember teremtője”
 • „Az emberevő-szigetekről a kinajok kezdtek elmenekülni Mala-Bán szorosain át a jéghegyek alól kibukkanó zöld mezőkre.”
 • „Ráten-Tórem körül épült 5 kegyhely, a Hold, a Csillagok, a Szivárvány, a Villámlás, és Nagyszala-Tanács kegyhely-pavilonja”
 • „A Nagyvízben úszkáló Bu-Murt megszűntté nyilvánította a Nagyvíz emelkedését”
 • halak tömege „hasával az Égiek felé fordulva” – mérgezettek, esetleg radioaktívak
 • „Ráten-Tóremnek, a Napistennek fényes kegyhelyet építettek, színarany borítású falakból. 5 pavilont emeltek a Holdanya, Csillagtejút, Villám-Tórem és a szövetségi Nagyszala-Tanács tiszteletére. A legszebb azonban a Szivárvány-híd tiszteletére épült, mert minden földi Lélek ezen találhatja meg a hozzátartozóit. Csakis a Szivárvány-hídon mehetnek fel a Lelkek az Égiekhez.”
 • Tupi-Mama „a Szivárvány-híd Ajtó-őre csak olyan Lelket engedhet be a Szivárvány-hídra, akit a Napisten kegyhelyén életének a 12. napjától a 24. napjáig ősvízzel a Bölcs Férfiak megkereszteltek Mama-Alpának, a jóságos Föld-Anyának kereszt alakú, szent jelével.”
 • Kecső törzse” akiket „legtöbbször kecsuánnak gúnyoltak”
 • „hun-keveredésű Herunok ” – Huron törzs . „A herunok akkor főként halászattal foglalkoztak, míg asszonyaik lépcsős földműveléssel. Minden halászat előtt a legfőbb pisik beszédet intézett a halakhoz. Napisten helyett a koronás kígyó volt a védőjük.”
 • „Az Asték törzs As fejedelem-asszonynak volt a tisztelője” – azték
arvisura/arvisura/145.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0