177

 • Emőd úz ifjúsági vezér – keresztnév és település
 • müjáki síkságon a 24 Hun Törzsszövetség tyumenjei döntő győzelmet arattak a kinajok felett. Erről a győzelmes csatáról a kinajok történelme is megemlékszik, hogy római évszámítás szerint az időszámítás előtti 1112-ben a hunok legyőzték a kínai sereget.”
 • Hun-síkság – Sárga-folyó alsó részén, a jobb parton elhelyezkedő síkság
 • Kusán jász ifjúsági vezér
 • Duló – Dulan városa
 • Bajalán fejedelem
  • Kurd törzs - a név jelentése: „sólymok otthona”; a mai Mosul környékén éltek
  • város (*)
 • Nagyvíz – Kaszpi tenger
 • Nagyhegy – Kaukázus
 • „nagyfolyók forrásvidéke” – Tigris és Eufrátesz
 • „elindultak a Nagyvíz partján és a harmadik év végén olyan vidékre értek, ahol a rokon hikszosz nép leigázta a fekete bőrű egyiptomiakat”
 • „nagy szemű kenyérmagvak” - búza
 • Berény kabar lovas” … „barlangdíszítő elődjének kicsiny szobrocskája volt, az arany és ezüst tárgyak messzi birodalmából”
 • „A hikszosz fejedelem egy különös álmot látott, amit az egyiptomi tudósok nem tudtak megmagyarázni. Ellenben jött egy szabír hitűekhez hasonló, Ata-Isis-hívő, szúrós-szemű látó-ember, aki a hikszoszok fejedelmét az álom felől felvilágosította, majd dörgő villámcsapás után megjelent Ata-Isis, aki a látó-ember szavaival elmondotta a jövendőt.” – valószínűleg József
  • „szabír hitűekhez hasonló, Ata-Isis-hívő” – egyistenhívő
  • „dörgő villámcsapás után megjelent Ata-Isis, aki a látó-ember szavaival elmondotta a jövendőt”
 • „hun-szabír-hikszosz népek szövetsége”
 • „mivel a nagy Ata-Isis ünnepéig már nem lehetett kivégezni őket” – talán Pészah („Páskha-áldozat ez az Úrnak…”)
 • „Visszafelé” … „Egy régebbi kalandozásból visszamaradt kunok birodalmán keresztül vezetett most az útjuk”
 • Bajalán fejedelem székvárosa”
 • „a Nagyforrás fejedelem-asszonyának városa” ott „Kusán vezér feleségül vette a szépséges Enéhet”
 • Mazara város csatlakozik a szövetséghez és kereskedelmi kapcsolatot kíván felvenni az északra elvándorolt rokonsággal.” – Mazareh (*)
 • „Ezután Kusán és a szépséges Enéh diadalmenetben vonult át a Nagy-hegyen a szabírföldre” „ahol újból megtartották az esküvői szertartást Joli-Tórem kegyhelyén”
 • „Bajalán városáig kísérte az új fejedelem-asszonyt”
 • „Úz völgyéből is a szabad úz harcosok, az Öregek Tanácsának beleegyezésével kézműveseiket hátrahagyva elindultak és az Újbát folyónál ütötték fel a sátraikat. Ezt a települést elnevezték Uzum-Abádnak.”
 • „A Suoma-törzsek kalandozásaik révén hírül adták, hogy elérték a soktavú erdők végén a Nagyvizet. Egy nagy vihar alkalmával látták Jókedvű-Tóremet, ahogy dalolva habosra pacskolta a Nagyvizet. Aztán annyi halat dobott a partra, hogy megszárítva egy Holdasszony idejéig eltartott, s így volt mit enniük. Még a Bujkál-tónál sem ettek olyan sok jóízű halat, mint a Tyumen-tavaknál. Ezért minden tavasszal elindultak a maramik északi földjétől és Jókedv-Tórem sok ifjút marasztalt vissza a Nagyvíz partján, az Ezer-Tyumen ifjak tavainál.” – Finnek elvándorlása; Finnországot az ezer tó országának is nevezik (kb. 187 888 tava van)
  • helyükre kunok kerültek
 • „Kemi asszony népe, a lappok is örökre eltávoztak a marami rokonoktól. A Nap-urának parancsára rénszarvas nyájaikkal a Hosszú-nap birodalmába vándoroltak. Ráten, Sis-Tórem legkedvesebb fia, Örök-Nap-Isis bőséget és jólétet bocsátott legkedvesebb népére.”
 • Uzarabi által épített Úr városa”
 • Merija-Sambe törzsek Kemi-asszony tisztelői voltak, míg a marami-Sambe törzsek Raten-Tórem tisztelőkké lettek. Ezért a merija keveredésűek szőkések, míg a marami-Sambék barna hajúak és barna szeműek lettek az együttélés folyamán.”
 • „Az Agaba törzstől származó hun családok megvalósították a vezérek kőlappal ellátott temetkezési módját. A sámánok viszont mindig a legmagasabb hegyen temetkeztek, hogy közelebb legyenek a Tóremekhez és poraikat szerte vigye a szél.”
 • „A Maros-féle kalandozásból, a Bihar tartományból elkalandozott manysi, mari, mordvin és udmurt töredékekből egy új nép sodródott össze, a mundák népe, amely szívósságban még a szkítákat is felülmúlta” – munda nép
 • „Egy hikszosz áradat hívőket sodort a derbenti kapuhoz, akik rohamosan szaporodni kezdtek a régebbi Já tanok híveivel. Az Etil két oldalán helyezkedtek el. A szkíták kazároknak hívták őket. A 2940. Medvetoros év Nagy tanácskozásán, mint a 30. törzs, kazár kapott néven kérte felvételét a hun törzsszövetségbe az új nép.”
  • Já hivők – zsidó vallásúak
 • „három Pusztaszer
  • „Az első Ordosz fölött 2 napi lovaglásra volt, a régi helyén”
  • „A második, a turgai kapuban lévő Pusztaszer volt a marami-merija féle törzsek részére.”
  • „A harmadik Pusztaszer a szkíta-szabír törzsek gyülekező helyén, a Kuma folyó partján terült el.”
 • „Kusánt a Derbenti kapu felett lévő hegyen temették el”
  • „Emlékére az Öthegy egyikén felépítették Kusánvárát”
arvisura/arvisura/177.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.15 00:07 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0