225

 • 310.o „Pannon ifjúsági vezér Kr. e. 800-ban a Káspivári Szkíta birodalom küldetésében megjelent Eskülő vezér földjén, hogy a veszélyeztetett esklók kérésére megsegítse őket a görögök támadásaival szemben.”
 • „Az esklók egyistenhívő hun törzsszövetségi népek voltak. Kr. e. 2820-2810 között egy járványos megbetegedés elől elmenekültek régi hazájukból és a mai Erdélyben, Aranyosszéken telepedtek le.”
 • Szuha-Balzsán Kr. e. 2790-ben azt a parancsot kapta, hogy látogassa meg Eskülő vezért.”
 • „Kr. e. 1610-ben Barca széki-hun vezér látogatott el az Eskló-földre. A mai Barcaságban megszervezte a Barca-őrséget”
 • Pannon parszi-szkíta ifjúsági vezér a hun törzsek több szálláshelyéről összeállított 1 tömény, vagyis 10 000 lovassal szervezze meg az Eskló-föld végleges, biztonságos védelmét.”
 • „A kelták (vagy a pannonok nyelvén: a káldorok )”
 • „a kabarok és úzok Lóbérctől (#Leoben ) a Fertő mocsaráig vívták harcaikat.”
 • „az úzok a Mátra, a kabarok a Bükk táján” telepedtek le
 • „Ordoszban Hóhanza lett a fejedelem”
 • „káspivári Szkíta birodalomban ekkor Csécsi széki-hun vezér uralkodott” – Zhi-ZhiZhizhi_Chanyu, ill. a csata
 • Dara (Dráva) folyó”
 • Csécsi négy fia: Bakát , Eged , Koncsur és Kövezsd
  • Nagy-Koncsúr – A Nyugat-Mátra déli oldalán emelkedő csúcs 640m.)
  • Nagy-Eged – az Eger fölé emelkedő hegy; Magyarország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe
 • „Kövezsd Kr. e. 25-ben meghódította Kínát”
 • „a Rohonc-őrség vezére, Gyöngyös vezér”
 • „Az ordoszi sámánközpont Kr. e. 720-ban egy Mátra nevű fősámánt azzal a céllal küldött a szkíta-jász síkságra, hogy ott nagyobb veszély esetére menedékhelyet készítsen elő. Csécsi Kr. e. 40-ben szintén egy Mátra nevű fősámánt, bölénytor első napján (március 1.) született látóembert küldött a Mátra hegységbe.”
 • „Gyöngyös vezér gerendavára”
 • Abasár – „A közbeeső 10 évben medvetorig nem esett hó, csak szarvastor havában, de a gerendákat le tudták rajta csúsztatni. Erre az időjárásra való tekintettel a parszi sámán Abáról, medvetor hava első napjának nevéről Abasárnak nevezték el a medvetor-szertartás helyét.” – Abasár (aba: „atyuska/medve”)
 • „Pannonföld a Római Birodalomhoz fog tartozni, a parszi-szkíták földje pedig a nyugati Szkíta birodalomhoz.”
 • „Eged fejedelem vitézei 12 medvetoros év alatt Kr. e. 8-tól Kr. u. 4-ig, vagyis az ordoszi számítás szerint Eger évétől a másik Eger évéig mongol törzsbeli kőfaragókkal felépítették Eger városát, Eged fejedelem székvárosát. Utána Szuha községben telepedtek meg.”
  • az „egér-éve” (Ikrek-jegy)
 • „Eged fejedelem ugyanis nem vallotta sem Anyahyta, sem Anina egyistenhitét, sem a hun törzsszövetség sok Tóremjét, hanem Uruk város hunjainak Öreg Istenében, s a fényes tekintetű, meleget adó Isis-Tóremjében hitt.”
 • „Sasvár, Pozsony, Selye, Ordas és Zombor szkíta őrséget állított fel”
 • Kövezsd „a róla elnevezett sátortáborban telepedett le” – Mezőkövesd
 • „Az idősebb Kövezsd, a vörösszemöldökűek császára Ordoszba érve azt javasolta az Oregek Tanácsának, hogy Léh fejedelem utódainak 400 családjával lépjenek szövetségre, hogy uralkodóházak alapításával biztosítani lehessen a bazaltból épített peremestől, az „Élet templomától” várható áldást. A peremes titkát a beavatottak a fáraók országából menekítették Ordoszba.
 • Paszametik fáraó – talán Pszammetik
 • „a mindenkori Öregek Tanácsát terhelte az a kötelesség, hogy megőrizzék az elsüllyedt földről való Ataiszi Titkok szent ládáját”
 • „Az Öregek Tanácsa az elsüllyedt Ataiszból hozott intézmény volt. Minden szumér és hun szövetségi népnél megalakult. Legtovább az udmurtoknál maradt fenn.”
arvisura/arvisura/225.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0