230

 • Cabaj fia, Hunbál
 • nehéz páncélosok
 • Bodó fősámán fia, Matyó
 • „Matyó néhány év alatt fennhatósága alá kényszerítene az összes rokon törzseket, akik pedig vonakodtak belépni a hun törzsi szövetségbe, a mongolokat, jürcsikeket, hokjenokat, mandzsuónokat és szonájokat leigázta, majd a jól kiképzett 30 tyumen harcossal a kinaj Nagy-Fal ellen indult.” … a „kőfalon egy nap alatt át tudott törni”
 • „megsemmisítette a kinajok seregét a 3834. medvetoros évben. (Erről a csatáról a kínai történészek is megemlékeztek, megírva, hogy Kr. e. 206-ban Motó legyőzte a kinajokat.)”
 • „A lerészegedett kinajok a Nagy-Süánt úgy tekintették, mintha az a hunok fővezérének a neve lenne, holott ez csak az ifjúság vetélkedő ünnepét jelentette a fővezérség előtt.”
 • Cen
 • „Li-Pang egy szép, drágaköves palotát építtetett Ordoszban hozományként. Ezt elnevezték „Matyóvár”-nak, amely a kinajokkal rokonszenvező fekete-hunok állandó tanácskozó helyévé lett.” „Matyóvár kertjében állott az Aranyasszony szent helye, ahol a szép Cen fejedelmi asszony örök hűséget esküdött.”
 • „Cen fejedelmi asszony halála előtt bevallotta, hogy Li-Pangnak az volt az elgondolása, hogy a kinajoknál az ősök tisztelete miatt a nép gyorsabban fog szaporodni és a 24 Hun Törzsszövetség, ha most fölényben is van katonai erejénél fogva, de később alulmarad.”
 • „Kelet felé a mandzsuk egyik törzse, a mandzsánok a Nagyvízen új hajókat építettek és az agabók példáján kereskedni kezdtek.”
 • „a sámántizednek egy része azt a célt szolgálta, hogy a betegeket sok esetben ingyen gyógyíthassák”
 • „Minden héten vásárnapot tartottak. Az aratás utáni vásárnapja egészen a holdtöltéig eltartott. Ekkor volt Joli-Tórem ünnepe, amely a bőséget és a jólétet jelképezte. Itt cserélt a legtöbb áru gazdát”
 • „kun Csaba kereskedői” – maják
 • „Cen első iker fia, Varasd és Doboka
 • „A kinajok kötelesek az agabák földjét a kinajoktól megtisztítani és Hokjen és Fokjen fejedelmi ifjakat az agabák uralkodójának elismerni.”
 • Kalas és Kali vezérek” „Csaba kincseit hozták a tűztenger földjéről”
 • a suomák „összeolvadtak a tömény tavak halászgató népével”
 • Győző igen okosan oldotta meg a kinajok fölött diadalmaskodó hadsereg élelem és fegyver ellátását” … „a Nagyfalon a felduzzasztott Hangun segítségével könnyen átkeltek”
 • „Győző javaslatára minden hun törzs elfogadta az úzoknál bevált és a Nagy-Csatában dicsőséget arató tárkány szervezetnek a bevezetését. Ennek egyik feladata az élelmezés megszerzésén kívül az volt, hogy minden tizedben egy sámán értse a böllérséget és a sebek kötözését, minden századnál egy gyógyító sámán működhessen és minden ezrednél egy tárkány vezette nyílhegykészítő, lóápoló és rimalány csoport működhessen, így a hunok harckészsége megnövekszik.”
 • Tevel állatai - tevék
 • „Hokjen is egy szkíta fejedelem leányát vette feleségül, aki minden gazdagságával az agabák földjére költözött. Leányáról elnevezve megalapította Bezdán városát a Nagyvíz partján, amely a kereskedelem végső állomása, az agabák tengerparti városa lett.”
arvisura/arvisura/230.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0