236A

Róma és a Római birodalom kialakulása

 • 321.o Valetri – korábban Velatri
 • Korton – Cortona
 • Hidra felesége, Lukoména a rimalányok képzését végezte.” Hidra fia, Lukomó
 • Sikulok „az Alba hegységbe és a Vejibe nyertek beosztást”
 • „Kr. e. 1000-ben kabarok érkeztek” … „A vastermelő hegyek között Lóbérc, Göröc és Halas helységben kabar telepeket létesítettek”
  • „Innen sok esetben Ilva szigetére is elmentek” – Elba latin neve
 • patríciusok – „Arnó leszármazottai vagy így, vagy úgy állattenyésztő társadalomnak lettek a tagjai, akiket az őslakók patríciusoknak neveztek.”
 • „székihun” lovasok … „a Melegvizek Birodalma környékén maradnak, a jeges korszakok előtti őshazájukban” – a hunok a Kárpát-medencéből származtak
 • „Az ikres fajtájú Farkas-hadból két lovas telepedett le.” – sok iker született
  • „Barna-Farkasnak iker fia született Aranyasszony-havának 28. napján. Ősi szokás szerint: Rimus-Rómus névre keresztelték őket, mivel beavatottak voltak.” - beavatottakat később keresztelték (Rimus: IX.6)
  • „Felesége meghalt és a két árvát egy törött lábú farkas szoptatta” – Farkas utóda és farkas nevelte
 • „A gyermek csatározásokban Rómus mindig az élén járt a hadakozóknak, ezért Romulus néven bandavezérré választották.”
 • király – urukiak „gyermekei az ifjúsági játékokban a győzteseket királyoknak nevezték”
 • „ezen játékot az Arnó-féle nagyapák As istenasszony rézlemezével jutalmazták” (az Ob neve is As (istenasszony))
 • „minden kőfaragó az új birodalomban tíz, latinul kvadrát követ volt köteles Rómába szállítani”
 • „A Kapitóliumnak a nevét az Alba hegységből levándorolt latin-sikul patríciusok adták”
 • Palatinus domb – Róma egyik dombja
 • Avantinus domb
 • „lüd-kurd telepesek Celius etruszk-Lukomó vezetésével, akik a róla elnevezett Celius dombot vették a birtokukba”
 • „A kettős birtokkal rendelkezőket patríciusoknak, a csupán 2 köblös földdel rendelkezőket latinul plebejusoknak nevezték”
 • „Egy ilyen alkalommal a szabinok leányait elrabolták” - szabin nők elrablása
 • „Mivel Romulus beavatott volt, élete végén, Etana uruki királyhoz hasonlóan az Égiek magukkal ragadták. A rabszolgák viszont azt suttogták, hogy ellenséges patríciusok megölték és a tengerbe dobták.”
 • „Nubiai Numa Pompilius” – róma második királya
 • „A harmadik király Tullus Hostilius volt, aki az egész Alba-Longát Rómához csatolta”
 • Ostia kikötőjét felépítette”
 • Tarkvinius Superbus – Lukrécia elrablásának szereplője; ez közvetve véget vetett a királyságnak és a köztársaságot, ill. a plebejusokat segítette hatalomhoz jutni
 • „Tarkvinius Superbus csak 20 évig, Kr. e. 539-től 510-ig uralkodott. A Servius Tullius által megszervezett, főként plebejus katonákból álló hadsereg a túlsúlyban álló polgársággal átvette a köztársasági hatalmat.” – a királylistában Tullius megelőzi Tarquinius Superbust
 • aricai szövetség
 • „a gallok Senones kelta törzse betört az etruszk földre”
 • „a Kr. e. 312. év cenzora, Appius Claudius”
  • „felépítette a Rómából Kápuába vezető utat” – Capua
  • „Az etruszk és sikul rovásokból megszerkesztette a latin ABC betűit”
  • „Kr. e. 304-ben eltulajdonították a papságtól a megszerkesztett Naptár titkát. Ez Rómában sikerült, de a 12 Nép papsága ettől elzárkózott és a plebejus seregek elől ezen ősrégi titkokat elrejtették vagy megsemmisítették.”
 • „Kr. e. 449-ben életbelépett a Közjog, Magánjog, Végrendelkezési jog, Ági törvények, Adóssági jog, Családapai törvények.”
 • Vosinij etruszk város
 • „A Rasna-szövetség korszakában As istenasszony rézpénzét használták, amely a római korszakban Bika és Sas ábrázolással készült. Később görög mintára ezüst pénzeket verettek.”
  • „Utána az egységes pénz a római-etruszk bronz dénár lett. Így az attikai drahma egyenértékűvé vált 10 bronz-assal. Utána ezüst aprópénzt vertek és a dénárok a görög drachmát az itáliai piacokról kiszorították.”
 • Líbiai Matyó (i.e. 280 után)
 • oscusok – „az oscusoknak nevezett úzok, akik a hegységekbe vendégségbe hívták őket. Itt elcsodálkoztak az úzok agyagtábláin, amelyre évenként az eseményeket lerótták.”
arvisura/arvisura/236a.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0