236D

Caesar és Cinakó (Cikolusz)

 • Csigla fősámán
 • Bugal rovás-tudó pateszi
 • Badutó legkisebb leánya Csegevér
 • „Bugal szülei igen jómódú székihunok voltak és igazi arany-iszákos esküvőt tartottak. Itt a bölénytori esküvő után”…
 • „Bugal mindig az Égiek nevében adta össze a fiatalokat, mivel az érzéseik az Égből eredtek”
 • Csagili „Csigla fősámán hazája”
 • „aratási ünnepélyre érkeztek Magyarkára” … „a Kuma folyóban a rokonlátogatókat éjjel-nappali váltással jól megfürdette”
 • „Ezután harangzúgás közepette vonultak be a városba.”
 • „a csillagok járása szerint Etanához hasonlóan egy 24-25 karéjos beavatottnak a születése következik”
 • Pontus – „Pontusnak, Bythinia és Boszporusz királya”
 • „az Ergani földhát, Mescserfóld és Muromaföld irányába közelítsék meg a Melegvizek Birodalmát”
 • Erturia – Etruria
 • „Ózd kegyhelyen megszületett Csegevér kisfia: Cinakó , akinek a jövendőmondók szép jövőt jósoltak”
 • „Arnó családjában, Etur népéből, a patrícius Gaius praetor Aurelius édesanyjától megszületett Caesár”
 • Kőoszkusz bacsasámán „Kőuszkó, azaz latinosan Kőoszkusz”
 • „Caesárt és Cinakót 13 éves koruk ellenére Jupiter papjának választották meg”
 • „Cézár (Caesár) Cornéliával, Cinna leányával lépett házasságra”
 • Cikolusz – Cinakó felesége Kőoszkusz leánya, Cikol rimalány, „akinek a kívánságára Cinakót Cikolusznak keresztelték”
 • „Gallia Cisalinát” → Cisalpinát
 • Gallia Comata – *
 • „helvétiusok elhagyták a Rajna felső folyását és Bóden tava mellett telepedtek le” – helvétek
 • „Kr. e. 1456-ban történt, a 2584. medvetoros évben, hogy Lugos vitéznek önálló bacsagazdává sikerült magát felküzdenie, s Lucca napján, a felesége emlékére várost alapított”
 • „A párthus királyok Nimródtól és Gilgamestől származtatták magukat, és birodalmukat satrapiákba szervezték meg. Az északiak ősközösségben éltek, de a Szumír síkságon, az Idaglat és Mezőten síkságán rabszolgatársadalom uralkodott. A párthus nagyfejedelemségek fúggő és független kisgazdaságokból állottak.”
 • Vercingetorix gall vezér”
 • „Cézár a római vallás élén állott.” … „Kidolgozta a Pártia elleni háborút, mert a Sibylla Könyvekben olyan jövendölést találtak, mely szerint fölöttük csak királyi hatalommal bíró ember győzhet.”
arvisura/arvisura/236d.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0