236E

Augustus korszaka és Jézus – a két Gilgames utód sorsa

 • Octavianus Gilgames utód – „Gaius Octáviánus apja Julius Cézár unokahúgával kötött házasságot, akik az Arnó család révén büszkén vallották magukat Gilgames vérszerinti örökösének.”
 • „Antónius, Lepidus és Octávianus Kr. e. 43 novemberének elején Bononia város közelében létrehozták a második triumvirátust.”
 • „Cikolusz az etruszkok leszármazottaival felesküdött arra, hogy a Gilgames utódot segítik a triumvirek közötti esetleges harcban, mert a csillagok járása szerint Oktávianus Cézár életében rendkívüli események fognak történni.”
 • „Sextus Pompeius ügynökei megölték Cikoluszt. Testét a Mars mezőn égették el, de síremlékére latinos nevet írtak. A felesége, Oktávia férje végrendeletének értelmében Antónius felesége lett. Esküvőjükön Vergilius egy gyermeknek, az istenek sarjának a születéséről beszélt, akinek a hatása alatt meg fog szűnni a háború és boldog idők köszöntenek be.”
 • Sziszek (Siscia) – Sziszek
 • Bellona pannon istenség” – a római Bellona a háború istennője
 • Ordas és Sellye között lépték át a Dunna-asszony folyamát” Ordas és Sellye
 • Octáviánus „a maradék kincsből pedig tervet dolgozott ki a Fórum átépítésére. Ugyanis Szíriában egy beavatott csoporttal találkozott, akik értésére adták: “Uralkodása alatt, Etenához hasonlóan egy 25 karéjos beavatott fog születni a birodalmában, akit neki támogatni kellene!” Ezért az etruszk hármas istenség szerint: az Atya, a Fiú és Ősanya tiszteletére fel akarta a Fórumon építtetni Vénus ősanya márvány templomát.„
 • „Augustus császár birodalmában Gaius Maecenás volt a legerősebb beavatott. Octáviánus minden szerződését előkészítette, de hivatalokat nem vállalt. Már a második triumvirátus idején is ő látta el a legfontosabb megbízatásokat. Maecenás volt a tömeghangulat fő irányítója is. A költők, szobrászok és művészek nagyvonalú segítségével rávette őket az új rendszer támogatására.”
 • „Augustus császárt az előrelátásban Maecenás és a beavatottak támogatták. Ezek azt hirdették, hogy a keleti bölcsek meglátása szerint Augusztus császár idejében eljön a szeretet tanításának 25 karéj erősségű beavatottja, aki emberségesebb időket fog létrehozni. Ezt a beavatottak nemcsak hirdették, hanem minden erejükkel támogatták is. A megszületendő gyermeket Gilgames-féle, Égi eredetű, Istenfiának tartották.”
 • „Gáspár, Menyhért és Boldizsár kíséretében volt Mazarehi aranyasszony, aki az ordoszi beavatott központ tanácsára az újszülöttet Betlehemből a szabír-hikszosz fővárosba, Hetevaretbe menekítette az írástudó szabír tektonokkal, azaz templomi ácsok csoportjával együtt. József tekton a többisten hívők között az egyisten hitet vallotta sok zsidó szektával ellentétben. Az írástudó Jézus már 12 éves korában legyőzte az aranyimádatban tobzódó farizeusokat Jeruzsálem templomának vitájában és megvédte az égi eredetű „Egyisten-hitet.” Kr. u. 15-ben Ordoszból Partikán vitézt küldték Mazarehi aranyasszony kérésére a Hétvár-Kegyhelyi tárkányképzésére. 4 év múlva Jézussal Karnakba eveztek a tébai eredetű bölcsekhez, akik az Égi eredetűséget hirdető Egyistenhit elsajátítására törekedtek.”
 • „Kr. u. 24-ben Ordoszba mentek a beavatottak képzésére, ahol Jézus az Istenfiak között rangelső lett. Partikán barátságot kötött Neapolis város szülöttjével, Izsboldóval és a Parajd birodalmából küldött Hungár beavatottal. A szabír Jézus a Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás, azaz Istenfia elnevezést. Az Égi-eredetű beavatottak szerint az Egyistenhit társbolygónkon keletkezett, ahol már évezredekkel előbb megszüntették a gyilkos háborúskodásokat és azóta az emberek szeretetben élnek. Ennek az Égi eredetű Szeretet-vallásnak a megvalósítására esküdtek fel. Utána Töbetben megtekintették az Élet-könyveit a Piros, és Sárga Deszantok rendszerében. Majd Harapi-Indus völgyének Egyistenhitű alkotásai megtekintése után beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá, Urukban, Gilgames szent koronájával királlyá koronázták Jézust. Partikán, Hungár és Izsboldó a hun törzsek nevében biztosította Jézust a támogatásukról. 29-ben megalapították az uruki Egyisten közösséget az “Élet-Temploma” fenntartásának folyamatossága végett.”
 • Neapolis – „Partikán a Krím félszigeti és a Róma alatti Neapolisba ment”
 • „Kr. e. 27. január 16-án Octáviánus Maecenás tanácsára felvette az “Augustus”, megtisztelő isteni jelzőt.„
 • „A beavatott társadalom érezte, hogy az elfogott rabszolgák gyilkolás és keresztre feszítése helyett még Augustus császár életében győznie kell a beavatott társadalom titkos reményének, az isteni Szeretet és örök béke gondolatának. Sajnos a római légiókban csak a lovagokat és a haszonleső gyilkosokat termelték ki az egyéni érdekek érvényesítése végett, akik a latinosítás világuralmára esküdtek fel.”
 • „12-ben Itáliából Rómába özönlött a nép, ahol Augustust Pontifex-Maximusszá emelték és megválasztották a római vallás fejévé és Istenné, azaz Gilgames rendelkezése szerint Istenfiává nyilvánították.”
 • „Augustus még két évig uralkodott Istenfiaként.”
 • „Hozzátartozóinak akarta biztosítani a császári trónt.”
 • „Maecenás összeköttetésben állott Cikolusszal és Tornával, Cikolusz hatására már Kr. e. 40-ben, a brundisiumi béke után írt az ordoszi csillagjósok jövendöléséről, hogy születik egy isteni gyermek, aki békét teremt a földön és boldogságot hoz az embereknek. Sokan a „Sibylla jóslatok” hatása alatt állottak és nem hittek a keleti jövendöléseknek, de sok jel bizonyította azt, hogy valami történni fog.”
 • „Hungár Úr városából nősült, az elüldözött Ung pateszi leányát vette el nőül. Ungika édesanyja ummai-úz származású volt. Egy kitudódott mészárlás elől Úzvárba menekült. 33-ban Judeán keresztül Úr városába mentek. Hungár ott találkozott a Nazír-Jézussal, aki átadta neki a 22 betűs rovással írt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és Ordosz beavatottjainak hitvallásáról szólt. Még három levelet írt Uruk gyülekezetének, kérve, hogy azokat Ordoszba juttassák el, mert a látók szerint a farizeusok és a főpapok a régen várt Messiást meg fogják ölni. Hungár Urukban összehasonlította a levelek tartalmát, majd Nagypályiban átadta a Nazir levelezéseit. Jézust Jeruzsálemben, mint Istenfiát keresztre feszítették. Tibériusnak Pilátus jelentette: „Gilgames utódját kivégezték.””
arvisura/arvisura/236e.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0