236H

 • „162-ben kitört a Párthus-háború”
 • Marcomania – Nyugat-Felvidék
 • Szarmatia – Duna-Tisza köze
 • Pannon és Bángorka – „Istenfiak napján Báta nevű fiuk és Ara nevű kislányuk született, akiket minden törzsben más-más névre kereszteltek a beavatottak szokása szerint” – a Féran szerint
 • „A mi 4000. medvetoros évünkben csillagjósok jártak Eturföldön. A beavatott Octáviánust figyelmeztették az etruszk Cikolusz révén, hogy vele egyidőben születik majd egy erősebb beavatott. Ezért az ordoszi jövendőmondók azt ajánlják, egyezzen meg a triumvirátus többi tagjával és az övé lesz a leghatalmasabb földi birodalom.”
 • Savaria Emona borostyánúti városok – Emona
 • Osi és Oskus
  • Osi kabar-úz fejedelem
  • „Az Oskus táblák gyűjtőhelyén, Oskus-Tömösön aláírva elhelyezték a szerződés egy példányát.”
  • „A harmadik példányt a szarmata-jászok Vác vepsze településre vitték és ott újból S példányban lemásolták.”
  • „Veszprém KÁLL-központba is vittek 1 példányt, hogy a fősámán azt tanulmányozza. Vác volt a Veszprémből menekülők gyűjtőhelye, akik az osikkal voltak kapcsolatban. Váctól kezdődően 3 hegységen, a termő kis völgyeken és erdőségeken keresztül Róma ellen védnökséget reméltek.”
  • „a Nazír születése körül felépült Eger városába vitték a 165-től 265-ig tartó harmadik 100 éves szerződést”
 • „Decebál szövetséget kötött a párthusokkal” – a dahák és a pártusok valóban kapcsolatban voltak
 • „Decebált a római légiók legyőzték. Ekkor Trajánus felvette a Dácius nevet”
 • „Róma légiói 115-ben átlépték a Tigris folyót és Babylónon keresztül Katésifon Pártfia fővárosába ért” – Ctesiphon
 • „Pannóniát 25 kiskáli területre osztották fel a veszprémi Nagy-Káll irányításával. Ezek Carnuntumtól kezdve az alábbiak szerint kerültek a helytartónál felírásra: 1. Civitas Boirórum, 2. Azali, 3. Eravisci, 4. Hercuniátes, 5. Amantini, 6. Scordisci, 7. Armantin, 8. Colapiani, 9. Varciáni, 10. Breuci, 11. Osiriátes vagy Oseriates, 12. Latobici, 13. Csatari, 14. Jasi, 15. Serettes, 16. Serapili, 17. Cotinórum, 18. Andizetes, 19. Arabites vagy Arabiates, 20. Belgites, 21. Mys, 22. Vepsze, 23. Balác-Vác, 24. Tudrus, 25. Kesztkáll és Cordinu. Ez annyit jelentett, hogy Veszprém-Keszthely és Szerémvár, azaz Sirmium a mindenkori Nagykáll székhelyét képezte. A három közül Veszprém volt a Káll székhelye, Keszthely az Ősanya-aranyasszony és Szerémvár a Kiskáll támaszpontja, aki a pannón lovasokat irányította.”
  • „Ezen hármas szervezési mód az etruszk hagyományokat, és a 24 Hun Törzsszövetség vallási elképzeléseit jelképezte.”
 • „Judeában újabb felkelés robbant ki. A Messiásnak kikiáltott vezér egy visszaszivárgott, Simon nevezetű ember volt, akit Keresztelő János tanai szerint a „Ragyogó égben fényes csillag fiának” hívtak és a Herembettel szekta szerint: „BAR-Kochba” néven ismertek meg.”
 • békekötés a dahákkal … „Germániából azonban győzelmük után megindultak a suvebek”
  • „a jazigok barátságot kötöttek a suvebekkel, de Domitiánus ravaszsággal előidézte, hogy a szarmata-suveb háború kitörhessen. A szarmaták legyőzését Rómában megünnepelték. A suvebek egy része elvonult a Kaukázusba és az Etil középtáján megtelepedtek.” – svábok
 • „Az oskusok a Duna síksági partján építettek kikötőt”
 • „Ara és Visko népe pedig Tabán fölött, a pénzverde közelében. Ezen szabad kikötőt a sziszeki Egyezményben átkelőhelynek jelölték ki.”
 • „A pártusok ellen viselt háborúban Trajánus fogságába esett egy Babilónban tanult, 116-ban rabszolgává lett mandus arbag-pap: Tordas mágus, aki a Maros flotta megszervezésénél Tisa birodalmában kiszabadult a fogságából, mert Szöged halászai megértették a beszédét és erőszakkal kimenekítették a láncos rab fogságból.”
 • „Torda mágus elbeszélte, hogy Ataisz elsüllyedése után az első beavatott egy paradicsom-kertész fia, Ádám , vagy Atan volt, aki Ur városában Éa leányzót elcsábította.”
arvisura/arvisura/236h.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0