263A

(A könyv II-ik, III-ik kiadásában nincs 263B Arvisura, viszont az I. kiadásban a 263B tartalma megegyezik a későbbi kiadások 264A-jával)

Miért tört ki a vörösszemöldökűek forradalma? Hogyan váltak szét a hunok?

 • „A 2292. medvetoros évben Gandás, a Hun Törzsszövetség vezére a házassága és a szumírok segítségével magához ragadta a hatalmat Babilon Birodalmában. Kasszu lovasaival egy lovasbirodalmat létesített, amelynek egyik erőssége Becsevár volt, a kunok központja.” – Betsean
 • „A Kasszu Birodalmat ért mindjobban erősödő támadások miatt a 3305. medvetoros évben elindultak Káspiváron. át Ordoszba. A sámánelőzködésen Becse lett az első és lovasaival biztosítani akarta hatalmát a Hun Törzsszövetségben.” – Becse Becsevárról kapta a nevét
 • „Ez a fokozatos elvonulás a 4081. medvetoros évig tartott. Amikor Pét lett a hunok fővezére és Laza úz fegyverkovács a fősámán, akkor a besenyők 8 törzse elfoglalta Ordosz sámán-központot.”
 • „A 4086. medvetoros évben, a fekete-hunok uralkodása idején Pét fővezér fia, a daliás Hámza feleségül vette Laza fősámán leányát, Irbi rimalányt és a Huj-hó Hun síksági népek kívánságára II. Hóhanza után III. Hóhanza néven új birodalmat alapított, amelyben megbénult apja helyett Hamza lett a fejedelem, vagyis a Tenyő, míg a fősámán vagy Senyü Laza maradt.”
 • „A 3990. medvetoros évben ugyanis a kinajok politikája a Hun Birodalmat kettészakította Altáji és Ordoszi hun birodalomra. A szabad kunok a fehér hunokkal együtt a vezérek azon csoportját támogatták, amely a kinajok elleni portyát és a nagy hunsíksági földek visszafoglalását tűzte ki célul. A besenyők és úzok ellenben a kinajokkal való barátságot választották. A törzsszövetség elpártolt fekete hunjait Numi-Tórem azzal büntette, hogy területükön kitört a marhavész, amely két medvetoros év alatt a fekete hunok létszámát a felére csökkentette. A menekülések és halálozások miatt megfogyatkozott törzseket a kinaj vezérek arra biztatták, hogy szakadjanak el a Hun Törzsszövetségtől.”
 • „Az ordoszi fekete hunok a nagy csapás után elismerték a kinajok fennhatóságát, ezért a fehér hunoknak az ott maradt törzsei is átköltöztek a Bajkál és Bolhás tó, továbbá az Ural alatti sík rétek vidékére és megalapították az Altáji hun birodalmat. Ezután a 24 Hun Törzsszövetség népei a két hun birodalom között vándoroltak aszerint, hogy hol volt jobb a termés és az élet. A törzsek többnyire mindkét sámánközpontba küldtek tanulókat, mert nem tudták, hogy a kinajbarát, vagy a szabad hunok csoportja győzedelmeskedik-e.”
 • „A vörös-szemöldökűek vezére, Kövesd, diadalmenetben vonult be Ordoszba és az új elgondolás szerint ismét felállította a sámánközpontot, amelyet nem háborgattak tovább a kinajok, mivel hadvezéri kiképzést nem folytattak, csupán az Aranyasszony szentélyében végezték el a sámánképzést a 4015. medvetoros évben. Szellemi síkon ekkor a vörösszemöldökű úz kőfaragók sámánjai vették át a hatalmat.” – ők végezték a sámánképzést
  • „Az ő képviselőjük volt Laza fősámán.”
 • Tonku, a kinajok hadvezére 65 év után újból felszabadította a Selyem-utat és a fekete hunok árulása folytán 20 tömény hun foglyot ejtett. Kasinkát, a hunok hadvezérét arra kényszerítene, hogy ismerje el a kinajok uralmát”
 • „Később a fehér hunokkal Bozók került a fővezéri székbe”
  • „Bozók még megélte azt, hogy az unokája, Győző a fekete hunokat is hatalma alá vette”
 • „Az elvándorolt fehér hunok helyét a kinaj császári nagybirtokos réteg kívánságára a manzsu, Tungúz és török törzsek foglalták el.”
 • Ladány – „Ladányt Liu-Jöan néven a 4348. medvetoros évben (308-ban) császárrá kiáltották ki és Cin császár leányával, a 24 hun törzs vezéreinek jelenlétében az ordoszi Aranyasszonyok hajlékában kötött házasságot.” – nem Cen ???
  • Liu-Cen – „Liu-Cennek, a menyasszonynak a fejére feltették a hajdani Cen hercegnő drágakövekkel díszített menyasszonyi fejdíszét.”
 • „Ladány után a mongol Zsórbazsán lett a hunok fővezére” ???
 • „a török Fidzsi lett a fővezér” ???
  • „a fehér hunok a kinajok nyomására kénytelenek voltak átkelni az Etil folyón”
 • „Fidzsi után Hangun lett a fővezér” … „a manzsuk segítségével magához ragadta a kinajok feletti hatalmat” … „Huó császár néven a kinajok császárukká választották”
 • „Huó legnagyobb leányát, Csu-Csa hercegnőt a hokjenföldi Hok-Csen , az új kínai császár vette el feleségül” ???
  • „351 után Bogács még a szépséges Csu-csa hercegnő szolgálatában volt, akinek a segítségével megszerkesztették a 263. Arvisurát, amely az örök Béke és Rokonságot hirdette.”
 • „Ekkor a hegyvidéki avarok és jürcsik törzsek erős nyomást gyakoroltak a legeltetési viszonyok miatt a vezető hun törzsekre, akik elindultak egy nagyobb földrengés után napnyugat felé. A jászok olyan hitet terjesztettek, hogy a pannon és szkíta törzs egyes tagjai olyan napnyugati síkságot ismernek, ahol sokkal melegebb és jobb legelőterületek vannak, mint az Ural és az Altáj síkságain, és sokkal hosszabb a meleg időszak, termékenyebb a nyár. Bogács a 4401. medvetoros évben Csu-Csa kezébe adta az Arvisura rovás jogát Ordoszban, akit Gyopáros besenyő fősámán vett mint özvegyasszonyt feleségül. Így az Arvisura rovás jog 50 medvetoros évig a besenyők kezében maradt. Tőle vette át Hunyor a beavatott központban, majd Jákó úz fősámán, aki nagy hirdetője volt a Béke és Rokonság eszméjének. Ezért egymásnak adták át a 264. és a 265. Arvisura megírásának munkáját.
 • „a daliás Bagamér, akit más törzsek Balambérnek vagy Bendegúznak hívtak, mert 5 Lótest-hosszal nyerte meg a pusztaszeri Nagy-süánt” ???
  • „Híres volt arról, hogy lóháton rótta le a 266. Arvisurát” - ez az Arvisura nincs a könyvben
  • „Buda pedig a 267. Arvisurájában őszintén lerótta, hogy nem haraggal váltak meg a kinaj népek baráti közösségétől, hanem ráuntak a gyakori földrengések okozta elhalálozásokra és a kőházak építése helyett inkább sátor-jurta és kamlik lakók lettek, ezért elindultak az ataiszi lakóhelyük előtti őshazájukba” – nincs a könyvben
  • „Végül Nekesse úz és Szanka avar származású fősámán a 268. és 269. Arvisurájukban örökítették meg, hogy az ő részvételük mellett hívták össze az Égi-Birodalmi Nagyszalát a 4470. medvetoros évben, amikor Ordosz Beavatott sámánközpontban a kinajokkal felesküdtek arra, hogy a „Béke és rokonság” valamint a „Béke és barátság” eszméjét mindörökre fenntartják, a Kaltes-asszony szekerén és Kaltes-asszony lámpácskáin érkező beavatott kívánságokat végrehajtják, hogy Kaltes-asszony birodalmához hasonlóan Joli-Tórem Földjén is megszűnjenek az esztelen háborús cselekmények és az emberek békességben éljenek!”
   – Ezért ennek az Arvisurának a címe: „Örök béke és rokonság”.
arvisura/arvisura/263a.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0