264A

(Korábban 263B)

 • Hok-Csen császárt meggyilkolták és Csucsa visszaköltözött Ordoszba a Hia nemesi család birtokába, ahol a szintén özvegy Gyopáros besenyő fősámán felesége lett”
  • , így az Arvisura rovás joga 50 évig a besenyők kezében maradt. Bogács Bugátba költözött, ahol úz nyelven folytatta a 263. Arvisura rovását. A 261. Arvisurát Zsór fősámán rótta Gyopáros fejedelem, míg a 262. Arvisurát Bagota fősámán Szörényke és Verőce rimalányok aranyasszony-papjának, Rijeka rovó sámánnak segítségével, aki ezen két Arvisura másolatát Magyor névvel Bugátba vitte, mivel a sárga hit terjedése miatt “Szentkönyv„ égetések voltak.
 • „A bugáti sámánképzést Bogács vette át”
 • „Mivel Bogács a legrégibb Arvisurák kis részét tudta csak leróni, azért a múltat az alábbiakban tanította”…
  • „Ata-Isis birodalmát Arvisura-Anyahita szent könyveivel és Atais Zöld-birodalmával elnyelte a tenger.”
   • Atais Zöld-birodalma talán Atlantisz
  • „Ebből a borzalomból csak 5 nagy hajó szabadult meg, amelyek távol voltak Ataisztól: Buda, Kuszkó, Harapa, Agaba és Suva vezetésével, akik a későbbi hajókkal az Óm-gyarmatokra és a megművelt területekre menekültek.” – valószínűleg több hajó is megmenekült, de ez az 5 fő Óm maradt meg.
  • „Agabáék népe 1 016 Holdévig bolyongott az emberevők birodalmában, míg végül a Hangun folyó torkolatánál találtak olyan kevésbé lakott Óm-gyarmatra, ahol megtelepedhettek.” – Agaba-Óm
  • „Vezetőjük egy Agaba nevű kereskedő ember volt, aki népével jólétet teremtett a bőtermő birodalomban.”
  • „11 952 Holdévet éltek az agabák földjén, amikor dél felől kinaj népek elüldözték őket a Hangun jobb oldaláról és a hun törzseknél kaptak menedéket Ordoszban és a Hangun jobboldalán a kettős Hun folyónál.” –> valószínűleg a Hangun baloldalán a kettős Hun folyónál
  • „Utolsó akaratában Agaba fősámán meghagyta, hogy utódai a fősámáni székben ne nyugodjanak addig, amíg az elsüllyedt földrészről menekült műveltebb népek maradványait fel nem keresik. Így az örök nyugtalanság nyomta rá bélyegét utódaikra.”
  • „300 család Susáról elindult Agaba-óm gyarmata felé” – Zagroszból Kínába
  • „Ekkor végrendeletében meghagyta, hogy utódai fokozatosan fejlesszék ki a gazdag hunokkal együtt a hun törzsek lovastársadalmát, s a 100 családdal felvegyék a kapcsolatot.” – a gazdag hunok 100 családja
  • „a hikszoszok és a magas hegyek uralkodó rétegének vezetői úgyszintén az elsüllyedt birodalomból valók” – utóbbiak a zagroszok
 • „Galambka rimalány szerint a nagy világcsapást úgy látták, mintha a tűzhányók működését a magas hegységek égbe röpülése követte volna, de ezek lehettek csak nagy szikla-darabok is. Ellenben mindhárom jelentés megegyezett abban, hogy a kulturált földrész elsüllyedt.” – Ataisz
 • „Káspivár fősámánsága alatt 32 tömény lovasság segítette Barnaburony hatalmát, amelyek között Szidonvár és Becsevár volt a legnyugatibb erődítménye a 24 Hun Törzsszövetség láncolatának”
 • lappok – „a 2350. medvetoros év nyarán (Kr. e. 1690) a lettek szomszédságából a lapp pásztorok észak felé indultak a nagy szárazság miatt a rénszarvas nyájaikkal, mivel kalandozóik Sambe sámán vezetésével azt jelezték, hogy a kimelegedés miatt ott lakatlan térségek vannak, ahol háborítatlanul élhetnek. Egyrészük még a Szaján hegyvidéken maradt”
 • lívek – „A kalandozók közül a líveket nagy veszteség érte. Ezért a különböző törzsekből való társaival a sámánközpontból, a sámán nevén Petsámónak hívott hun vitéz az elégedetlen lívekkel északra vándorolt.”
 • Eleitől fogva a hun törzsek Szidonvár és Tenkesvár, a magya és szumér féle törzsek Úr város és az urali Vasbálványhegy között vándoroltak, majd ezen két útvonal érintkezési pontján kifejlesztették Magyarka sátortábort”
  • „A város központját 25 évenként kövekből újjáépítették, mindig újabb építési módok szerint.” !!!
 • Matyó ( Motő ) fővezér volt az első uralkodó, aki a katona-állam élére állt és sok kinajt, valamint másféle népet vont az uralma alá.”
  • Hóhamza ” – „Az első medvetor telén történt, hogy sem Ordoszban, sem a babiloni besenyőknél nem esett a hó, ezért a medvetoros sámánokat téli beszélőknek, azaz az északi hóesés miatt Hóhamzáknak nevezték” !!!
 • „A Nagy Sándor elől Becsevárból elmenekült kun vezér” … „Pét néven a 8 besenyő törzzsel elfoglalja Ordoszt és II. Hóhanza uralkodó néven visszaállítja az ordoszi 24 Hun Törzsszövetség birodalmát”
 • „Az agaba népből származó uralkodók mind benősültek a kinaj nemességbe és megalapították a Liu , Hán és Csaó uralkodó házakat. A manzsu, mongol és jürcsi törzseket a sárga hitre térítették, majd beolvasztották, s így Ordosz jelentősége egyre csökkent.”
  • „a hun nemességből kifejlődött Hia , Sang és Jin családok az uralkodásban felváltották egymást”
arvisura/arvisura/264a.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0