264B

(Korábban 263C)

Szidonvár , Árpádvár , Becsevár

(Kevéssé ismert, de a besenyők (3-ból) egyik törzsének neve kangar, míg a sumerek magukat „en-gi”-knek, a földjüket pedig „ki-en-gi”-nek nevezték. Az -ur -er végződés gyakran adott minőségű embert/férfit jelent, így megkapjuk a kiengar-t.
Az Arvisura a besenyők nevét kapcsolatba hozza a Becse névvel.)

 • „Bogács halála előtt a 4425. medvetoros évben újabb besenyő csoport érkezett Ordoszból, mert a “Béke és Rokonság” ünnepét megzavarták azzal, hogy a Buddha hívők rózsafüzéres imádkozását nevetéssel kísérték. Ugyanis amikor Manit (Kr. u. 290. évben) az érdeknélküli szeretet hirdetése miatt megnyúzták és kitömték, kereplőkkel és rózsafüzérima gajdolásával akarták magukat a bűnösök az istenek előtt kedvessé tenni. Márpedig Topa besenyő sámán szerint Pó-Ten, a besenyők Égi-Ura nagyon haragudott, ha a bűnösök ilyen ravasz cselekedettel igyekeztek bűnüket leplezni. Ezért Betse-An rovásaival (Kr. u. 385-ben) eljöttek Ordosz beavatott központjából.„ !!!
 • Emba – ”Kus tíz Holdévig őrizte Paripa város fejedelmének juhait, hogy legszebb leányának, Embának a kezét elnyerje.„
  • „Fiai közül Nimród volt, aki anyjára a leginkább hasonlított, és kiváló lovasvadásszá fejlődött. Nimród a szumér fejedelem utódainak Úr városából nősült. An fejedelemasszony segítségével újjászervezték Barnaburony Birodalmának 32 töményét.” – ez egy későbbi Nimród volt
 • északi Pó-Ten-Mezeje – Észak-Mezopotámia
 • „Minden töménynek volt egy vára, minden várnak 10 Kőtavára és minden Kátavárnak 10 pusztája, azaz Laka, ahol a kiöregedett harcosok és családtagjaik laktak.”
 • An fejedelem-asszony székhelye Becse-An kegyhellyel Becsevárban volt
 • Nimród leginkább Paripa városában tartózkodott, ahol a lovas-vadászok kiképzését ellenőrizte.
 • Szidonvárának a tíz Kátavára a következő volt: Csépa, Séba, Havilla, Potony, Szanda, Vezseny, Kürü, Rékas, Madaj, Czidon vára. ???
  • AN pusztái: Tur, Pó, Alcsi, Pé, Bán, Szalók, Abád, Zeku, Czibak, Sülly. ???
  • Tárkányszerek: Faszeg, Hulszeg, Mórszeg és Beraszeg. ???
 • Árpádvárának a tíz Kátavára a következő volt: Magóg, Bodon, Tomaj, Kürt, Szolnok, Jenő, Zunde, Kengyel, Madaras és Kevevára. ???
  • AN pusztái: Bő, Réka, Várkony, Lud, Péleg, Tét, Rőten, Aruh, Polisz és Hám. ???
  • Tárkányszerek: Sárszeg, Kemejszeg, Lugtaszeg, Melleszeg és Kengyelszeg. ???
 • Becsevárának a tíz Kátavára a következő volt: Pó-Ten, Pó-Hamara, Pó-Varsány, Pó-Himes, Pó-Tengre, Potyond, Taksony, Pél-Tenyő, Cseti-Káta és Aranyos-Káta. ???
  • AN pusztái: Puszta-Tenyő, Puszta-Pó, Betse-An, Puszta-Tengri, Turkeddi, Banyán-Tenyő, Betán-An, Mező-Póten, Zolun-An és Mari-An. ???
  • Tárkányszekerek: Tószeg, Bodonszeg, Ummaszeg és Isaszeg. ???
arvisura/arvisura/264b.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0