272D

„Ilona fejedelemasszony”

 • Ilona halála 535-ben
 • „Az a nyelv, amelyen beszélünk, már sok évezreddel ezelőtt közös nyelve volt egy testvéri népcsoportnak, melybe székely, hun, kun, avar, úz és besenyő törzsek is beletartoztak. Írásos feljegyzésünk van arról, hogy e népek közös hazája a napkeleti Nagyvízben elsüllyedt, s a borzasztó világpusztulásból csak azok menekültek meg, akik már nem laktak ott, vagy éppen kalandoztak valamerre a nagyvilágban. Az elsüllyedt őshaza lakói művelt emberek voltak.”
  • „Megmenekült egy iparos-kereskedő csoport is, mert éppen tengeri úton voltak. Ezek a kínai partokon kötöttek ki, s békében éltek és sokasodtak ott századokig” – Agabák
 • első medvetor leírása
 • Világ teremtése
 • időszámítás
  • „Az őshaza elsüllyedése után 12 968 holdévet írtak akkor, mikor újra kezdték az időszámítást medvetoros esztendőkben, melyek már napévek voltak.”
  • mikor a „Messiás megszületett, már 4040. medvetoros évet róttunk az Életfájára” !!!
  • „Krisztus előtt még Judea fiai is holdéveket használtak”
 • Torda – Ilona „Bizáncban nevelkedett első bölcs fia”
 • „Agabától kezdve mindannyian megfogadták, hogy mindig csak az igazat írják, s hogy erre emlékezzenek, ezen szentséges rovás hagyományát Arvisurának, azaz Igazszólás-nak nevezték” – valószínűleg az Arvisura „szentséges rovás” jelentésű is
 • „Rovással írtak, s ezek a rovások a székely kézművesek és rovók emlékeiben fennmaradt betűkkel jól olvashatók. Agaba korától alig változtak. Az időt-álló lapokra felülről lefelé írtak, s az írást a bal oldalon kezdték.” !!!
 • „A kis Lóna fejedelmi családban született a 4509. medvetoros esztendőben, Benkő atya szerint a Krisztusi 469. évben. Mégpedig Csaba vezér pusztaszeri palotájában. Anyja, Majsa a hun uralkodó ház tagja, apja, Szanka, Torockó és Pécs fia. Dédapja, Maros a széki-hunok (székelyek) egyik vezére. Dédanyja Deédes Aranyasszony, az úzok királynője, Bősárkány leánya, akitől ezen ősi kegyhely a nevét örökölte.”
 • „Hazánkba az új időszámítás szerint a 435. évben érkeztek”
 • Deédes – „Halálának második évfordulóján született a kis Lóna, aki Deédes természetét és minden tulajdonságát örökölte” – az ataiszi népek szerint a lélek az utódokban ujjászülethet
 • „Bősárkány aranyos ágyában foggal született, s ezért égi eredetűnek, azaz tündérnek mondták már gyermekkorában is. Idők múltával békeszerető nagy királynő lett belőle, kinek uralma alatt nyugalomban és bőségesen szaporodtak alattvalói. S talán neki kell most megköszönnünk, hogy ma még élünk és nem őrlődtünk fel a mai kor öldöklő harcaiban. Ezért a régi szűkebb birodalmát hálás népe Tündér-Ilona Országának nevezte el, mivel oda ellenség még nem tette be a lábát.”
 • „Tizennyolc éves korában a rimalányok vetélkedőjén mindenben első lett, s elnyerte a megtisztelő Gyilyó nevet.*”
  • a megjegyzés: „Pataky László, a NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS rovás-jeleinek megfejtésével híressé vált tudós felfedezte azon utat, amelyik a 24 Hun Törzsszövetségnek eddig ismeretlen világába vezet. Gyilyó nevet csak a Nagy-Süán győztesei vehették fel, akik rovás-jogot nyertek. Ilona rovással írt Arvisurát Guba sámán Mátyás könyvtárában még látta.” !!!
 • 503-ban „mind a tudományokban, mind a művészi mesterségekben, mind a vitézi tornában első lett. Még a lovasversenyben is. Ekkor az Öregek Tanácsa nagyfejedelemmé választotta, mivel kiskirályságában egyetlen haláleset erőszakosan nem történt” !!!
 • „Harminckét éven át töltötte be ezt a méltóságot”
 • „Rómában nem járt. De 530-ban a bizánci udvar meghívására elment Konstantinápolyba”
 • „Lonára kezdettől úgy tekintettek, mint foggal született csodagyermekre, mozgékony, pajkos gyermek volt. Pusztaszer fölött előkelően állott a Fehér tó partján Bősárkány díszes palotája, amely még a kis Lona születése napján is a 24 Hun Törzsszövetség egyik szellemi központja volt. A bába asszonynak, hogy szívós legyen a foggal született tündérke, a Fehér-tó vizében fürdették meg, aztán nyomban áldozatot mutattak be Joli-Tóremnek, a Föld-Anyának.” !!!
 • „Szöged lovasezredének vakmerő lovasai tanították meg lovagolni a kis szélvihar lányt” !!!
 • Szömörke (Deédes unokája), „a keresztségben a Sarolt nevet vette fel” – „a görög császár udvarába adta férjhez. Saroltnak három fia született, akik 530-ban már elég nagyok voltak”
 • Szirmavár, Szerémvár – „a besenyők által elnevezett Szirmaváron, illetve az úzok által Szerémváron” !!!
 • „Ekkor kezdték elnevezni a széki hunokat székhelyi hunoknak, majd rövidítve székelyeknek, amely eleinte csúfnév volt, de aztán mindenki megszokta.”
 • „Ilona 535-ben halt meg. Későn menekült egy járványos betegség elől, amely az öregebbeket megtizedelte. Nagy gyász mellett Gyilyóváron temették el, és az aratási hálaünnep után Orök-Gyász napot tartottak minden évben Ilona születése és halála napjának emlékére. Torda várat épített a tiszteletére.”
  • Gyilyó vár ???
arvisura/arvisura/272d.txt · Utolsó módosítás: 2014.05.14 23:42 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0