273A

 • Hangun – „Jó tulajdonságai miatt megszerezte a kinaj trónt is Huó császár néven”
  • Megyerja , Uruk-Dargin – „Élete végén, felesége halála miatt újból megnősült. Káspivárból Magyor fejedelem leányát, Megyerját vette el feleségül, aki öccsével, Uruk-Darginnal Ordoszban volt”
  • Hunyor és Magyor – Házasságukból Megyerjának ikrei születtek. Hunyor napjáról az egyiket Hunyornak, míg a másikat nagyapjukról Magyornak nevezték.”
  • „féltestvéreik részéről üldözésnek voltak kitéve. Uruk-Dargin nagybátyjuk Káspivári birodalmába menekültek, s a Meótiszban elrejtőztek. Öt év múltán egy ligetes erdőben történt vadászatukon asszonyokra és vígan játszó leányokra bukkantak. Elvegyültek köztük, s megismerték ott Dul alán fejedelem két szép leányát. Megszerették egymást. Hunyor és Magyor a két fejedelmi lányt megszöktette.”
  • Magyor Meotiszban maradt Dul kérésére
   • „Semmilyen törzsi szövetséghez nem csatlakozott. Ezért lovasai békességben éltek.” !!!
 • Hunyor fia Bagamér lánya
  • húga BősárkányJákó felesége – lányuk Deédes
  • öccse Udin – felesége Kari – Pannónia mellé költöztek
   • „Két fia már Pannonföld Pécs-Tórem városában született”: Ruga és Upor
   • „Udin, majd fia a nyugati lázadók ellen a római birodalom segítségére siettek. A Rómával való szövetséget még Hunyor nagyfejedelem hozta létre.”
 • Deédes fia Torda, Torda fia Suprun
 • Deédes unokája „Gerenna - a vasforraló tudós sámán -, aki Csát nevű unokáját kicsi korától kezdve úgy nevelte, hogy annak idején elnyerhesse a sámánok vetélkedőjén a győzelmet. Segített neki Csát édesapja, Tard is. Ketten tanítgatták az ügyes és eszes gyermeket, aki időközben deli ifjúvá serdült. Jól számítottak. A nagy viadalon Csát győzelemmel került ki a vetélkedőből. Ezzel nemcsak a fősámáni-fejedelmi méltóságot nyerte el, hanem Szamos fővezér-fejedelem szép lányának, Iljának kezét is.”
  • ketten „a legszebben rótták le Hunyor nagyfejedelem történetét, a Buda és Atilla honfoglalását. Hibájuk volt, hogy Suprun-kegyhelyét kabar-úz nyelvjárással Sopronnak rótták le. Sámán ifjaink ezzel a hibával másolták le rovásaikat és Suprun szép városát mai napig is Sopronnak hívják.”
arvisura/arvisura/273a.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.13 08:19 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0