274A

„Az Avar Birodalom kialakulása”

 • az oguz Ujgur – „A Jász-síkságon Deédes aranyasszony utódainak kezébe került a hatalom, ez megvetette az alapját az újabb honfoglalásnak. A Sárga-folyó völgyében Ordoszban pedig férjének, Jákónak a halála után az ogúz Ujgurra szállt a szellemi méltóság.” – nem férjének → apjának
  • „Bosszúból, Ordosz aranyainak elvitele miatt új rovást szerkesztett és az Arvisurákat az új rovásjelekkel rótták: Ujgur, Farkas, Tolna, Karcsú, Ujgur-báj, Igal.”
  • „Farkas agg korában ismét új rovást szerkesztett a mongolok számára. Farkas Ujgur veje volt, Tolna pedig Ujgur unokája”
  • moncsok-törzs ??? (talán mandzsu)
  • Ujgur ükunokája Újgur-báj – „A Báj nevet akkor vette fel, amikor feleségül vett egy Báj nevű, dúsgazdag avar fejedelmi leányt.”
   • fiai Szelegárd , Szekeszárd , Igal és Báta „aki az Altáj-Budai sámánképzésen még megkülönböztetésül az Oguz-Bát nevet is elnyerte”
   • „Szelegárd egy nyenyec lányt vett el feleségül, a legelső rimalányt, a szívós Taimirt. Újgur-báj arra kérte fiait a mennyegzőn, tegyenek meg mindent, hogy megszüntessék a széthúzást Bugát-Tyumen és Budavár között. Szekeszárd elnyerte az avarok fősámán fejedelmi méltóságát. Keszőkét, Baján avar fővezér fejedelmi húgát vette feleségül. A béke rokonlátogatások kapcsán létre is jött. Testvéri kézfogásuk Baranya tárkány fejedelemsége alatt valósult meg Oguz-Bát rokonlátogatása alkalmával.” !!!
   • „Baján, az avarok fővezére, fejedelme és Szekeszárd bugád fősámán-fejedelem 9 törzzsel indult a Pannon föld felé. Ujgur és Sumír-Madaj Arvisurákat vittek magukkal Bugátból. Ezeket olvasva gyűjtöttek erőt maguknak a nagy vállalkozás végrehajtására: Buda és Atilla birodalmának feltámasztására. Ezen életerő hosszú időre győzött a visszahúzó erő fölött az új Égi-Birodalomban.” !!!
 • Baján felesége II. Ilona – „Esküvőjüket Budaváron tartották, a hunok időszámításának 4608. esztendejében, a római időszámítás szerint az 568. évben.”
 • Bajánnak fia az első házasságából György – nem → Győr ?
  • „A legerősebb kurgánt neki építették Győr kegyhelyen”
 • Baján és Ilona fiai: „Bécs , Pécs és Décs avar tömény tulajdonosok voltak. Bécs ifjúsági vezér sok nyelven beszélt és nyugat felé folytatott kereskedelmet, majd a kalandozásokat irányította. Pécs, akit a tudományok és a művészetek Tóremjének nevére kereszteltek Bizánc hite szerint, a Kelet-Római Császársággal tartotta fenn a kapcsolatot és békességre törekedett. Décs, a széki-hunok kedvenc Deésikéje, a 24 Hun Törzsszövetség többi 15 törzsével kereste a megegyezést az új Égi-Birodalom fennmaradásának érdekében. A legnagyobb képviselettel vett részt a 15 érdekelt törzs élén az Kr. u. 600-ban megtartott össz-szövetségi Nagy-Szalában, Pécs-Tórem városában.”
arvisura/arvisura/274a.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.14 07:50 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0