284

„A 700-as Avarbástya-Nagyszala”

 • „Egy kisfiú született a Bugátból menekült Atar sámán kamlikjában az Ogur-Bolgár szövetség központjában, akiről a bábák megállapították: „A kis Haram erős beavatottá fog fejlődni!” Kicsi gyermekkorában, ha kazárok jöttek Bétavárra, szétrugdosta a pólyát. Hatéves korában Tudval uruki püspök szerint meg tudta mondani, hogy a kazárok rövidesen megszüntetik a bolgár-magyar szövetséget. Az uruki időszámítás szerint 649-650-ben ez meg is történt. Később, 10 éves korában megmondta: „Samó beavatott Róma kívánságára elárulja az avarok vezette Égi-Birodalmat!”” !!!
 • Uzsvár – Ungvár/Uzsgorod
 • „Szavárd-Alpár titkosan őrzött fejedelem”
 • „Haram beavatott és Szolnok ifjúsági tárkányfejedelem már az úton megbeszélték Égi-Birodalmuk sorsát”
  • „Mire az Alpár kurgánhoz értek, készen állott a zsuán menekültek által kezdeményezett beavatott kegyhely, az Avarbástya terve.”
 • „Mivel Haram már gyermekkorában erős beavatott volt, tudomására jutott, hogy a római pápa és a buzgó szláv papok összeesküdtek az Égi-Birodalom ellen”
 • „Haram beavatott a Szövetség-Ládáját a zsuán tárkányok kíséretében az újonnan épített Avarbástya-kegyhelyre szállította és Szolnok tárkány segítségével a szenthelyek szertartása szerint beépíttette. Utána mindketten őrparancsnokká váltak, míg az alsóvilágot el nem készítették. Így a vitéz harcosok barátsága gyümölcsözővé vált.”
  • „száz-száz tárkány Haram rendelkezésére”
  • „6 év alatt elkészítette az Avar-Bástyát a hozzávaló barlangrendszerrel együtt”
   • „Amíg Budavár alsóvilága 1 napi járóföldre terjedt ki, addig a vele összeköttetésben lévő Avar-Bástya 3 napi járóföldet tett ki. Avar-Bástya 9 teremburás építmény volt a kilenc törzs részére, míg a tizedik terembura mindig az uralkodó törzs tulajdona volt a 24 karéjos tárgyaló helységgel, amely összeköttetésben állott a 25 öles magasságú szép toronnyal, amelyben a beavatottak titkos Arvisurái voltak. Ebben a toronyban tartózkodott Haram őrsége.”
  • „Az őrség legvidámabb embere a zsuán származású kis Zsiraj volt, akit a Béla törzs csak töpörtyűnek nevezett, eredeti jelentésénél fogva. Ugyanis minden zsíros akó alján apró tepertők voltak, azokkal a köleskását behintve az egyik legkedveltebb eledele volt az őrségnek.” !!!
 • „Az Avar-Bástya elkészülése után Haram beavatottat fejedelemmé választották. Elrendelte Bélavár összes kincseinek elhozatalát, amely sokezer év alatt összegyűlt. Mivel a kazárok kereskedőszelleme miatt ezen titkos gyűjtemény veszélyben volt, Bars ifjúsági fejedelem 665-ben az újonnan felszentelt Avar-Bástyára szállíttatta.”
 • Szavárd-Alpár „elrendelte a 700-as Nagyszalára való felkészülést”
 • „Haram tevékenysége abban merült ki, hogy fogadta az érkezőket és elszállásolta azokat, 24 mogyoró és 6 nyírfapálca érintésével.” !!!
 • „A fehérhunokat: Alag, Dunnakeszi, Csömör, Csepel, Fót, Mogyoród, Üllő, Sikátor, Soroksáros, Sashalom, Rákos és Pestliget sátorszeren, míg a feketehunokat: Abaliget, Bicske, Bia, Budaváralja, Kakukhegy, Mogyoróshegy, Érd, Pomáz, Pilishegy, Kelenhegy, Hidegkút, Pátyihegy, Rókahegy, Solymár, Tétény és Zsámbékon szállásolta el, de a két fehér-hun csatlakozót, a szkítákat a Kőbányák alján, míg a kasszu-hetitákat a Rákospatak-Nyúlsziget környékén, az új boldoganyás kőszállásokon helyezte el.”
 • „az idegen ajkúak sok gyermekkel beözönölve az Égi Birodalom tiszta lakosságát néhol túlszárnyalták. Ezt tetézte még azon helytelen szkíta-saka szokás is, hogy az avar főurat csakis avar szolgái között temessék el, így a leszerelt idegen harcosok családja védettségben részesült. Az anyagi haszonra törekvő római-görög kereszténység az isten másvilágának ígéretével területeket szerzett határainkon” !!!
  • „Sokkal jobb az Etil két oldalán élő Magyar Törzsszövetség állapota, amely a főurak temetésén csak idegen ajkú szolga feláldozását engedélyezi. A Magyar Törzsszövetség Marina szellemében végrehajtotta a 8 utóddal történő szaporodást és a kazár vagy avar szolgálatban választható vitézi szolgálatot. Szívesen vallják az uruki püspökség elvét: „Ne hódítóként menjünk az idegenekhez, mert azok is eljönnek meghódítani bennünket és az mindig emberáldozattal jár!” Ezért, ha a kazárok harcra készülnek, az avaroknál vitézkednek, vagy pedig fordítva; ha mindkettő harcol, a Káma mellé sietnek, ahol mindig béke honol.”
  • „Ezért javasolom az emberáldozatos temetés megszüntetését és a 3-5-7 gyermekes szaporodást, hogy az égiek akarata teljesüljön. Az minden viszonyok mellett helytelen, hogy a temetés utáni vízbeöltek száma folyton szaporodik. Az a helyes cselekedet, ha aranykincs ritkábban kerül a sírvermekbe, és a kurgánok Égi oltárán gyűlik a törzsszövetség vagyona. Csökkenteni kellene az állatok nagymértékű feláldozását is a temetkezések után. Az Égiek az égiekkel, Földiek a földiekkel vigadjanak, de fölöslegesen életet senki ne vegyen el.” !!!
 • „Kazária, amely első éveiben ugor-magyar többségű hatalom volt, az aranyborjú fiainak hatalma alá került. Előnyünk még az, hogy lelkiekben nem bántják az ataiszi hitvilágot. Az uruki hit püspökségét azonban elüldözték Van városából és Magyarkáról is és csak a szavárdiak Nyék törzsénél leltek menedéket, s így most a püspök fennhatósága alatt csak a Van-vár, a Magyar és a Győr-szavárdi Ospörösség működik, mivel a Nazirt nem ismerik el az aranyborjú-hit fiának”
 • „Uruk-Erech” – Uruk más kiejtéssel Erek
 • „Zemlén beavatott fősámánt ekkor agyvérzés érte, ezért helyette Maróca, az ifjúsági beavatott olvasta fel végső akaratát: A bölcsek kövein ez áll: „Ne menjetek hódítani, mert akkor hozzátok is eljönnek és meghódítanak benneteket! Aki kardot rántva ébred, az karddal esik el! A Békességet keressétek!”” !!!
  • „Mindenki belátta, hogy eddig a hódításos zsákmányszerzést űzték, de hogyan éljenek békességben, amikor az összes határokon állandóan harci készültségben vannak a gyepűvédők. Ezért az örök harc mellett döntöttek.”
 • „További, jelentős döntések voltak az alábbiak:”
 • „A pateszi-sámán-bál tudományokat át kell vinni a köztudatba. Ne csak az Égiek rendjének legyen a tulajdona a bölcsesség, a tudomány és múltunk regéi, hanem tegyük mindenki közkincsévé, hiszen a görögök és rómaiak regéiket továbbfejlesztve nagy népekké váltak. A gyógyítás művészetére minden arra hajlamos embert meg kell tanítani! Múltunk szépséges hitvilága és regekincse ne csak a papi rend tulajdona legyen. Lelkiekben megerősödve, őseink történéseivel kell a halak öldöklő csillagképéből a vízöntő jegyébe törzseinket ámentenünk. Egyébként Ataisz népe elpusztul. Mindenkinek tudnia kell: Mi szüntettük meg az emberevést. Nazir az Égiektől vezetve Uruk városában kezdte hirdetni: Szeressétek egymást! Szeressétek még az ellenségeiteket is! Vérünkből való erős Anna unokája Hetevarett szent helyén hirdette először: „Csak egy Isten van, aki szereti az emberiséget!”” !!!
 • „erős Anna” – Mária anyja – http://www.katolikus.hu/szentek/0726.html: „Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.”
arvisura/arvisura/284.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.14 08:56 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0