291B

„A Magyar Törzsszövetség honfoglalása”

 • „Madaj, Van-tó melléki fejedelem”
  • Embavér közeli rokona, „egy Borsika nevű fiatalasszony, aki gyermekszülés közben meghalt” - fiuk Hülek
   • a Névtelen Jegyző szerint Emesének, Álmos anyjának testvére (inkább sógora), Zuárd és Kadocsa atyja
  • „832-ben vette el feleségül Gordáskát, aki vállalta Borsika fiának, Hüleknek a nevelését”
   • „Két leányuk született: Enéh és Aranyos. A két kislány a játszótársukat, Hüleket mindig édesbátyámnak szólították”
   • „Amikor az arabok Madaj fejedelmet megölték, a családját rabszolgának adták el. Gordáska asszony Görögországba, Enéh Asszorügyekre került. Aranyost azonban a férje, Hülek a fogságból kiszabadította és a kurd hegyekben élő rokonaikhoz menekítette” – későbbi férje
   • „A szuvári csata hírére Hülek feleségül vette Aranyost és 865-ben a kasszu lovasok élén bevonult Asszorügyekre.”
 • „besenyő-úz harcosok kazár szolgálatba szegődve elfoglalták a Jenő és Tarján törzsek legelőterületét”
 • „Szala, a titeli fekete-hun fejedelem”
 • „Kurszán fia, Könd
 • Tétény kazahun vezér
  • „Tétény hozzájárult ahhoz, hogy a görögök befolyásának csökkentése végett a Magyar Törzsszövetség Alpár területére, mint jogos birtokukba bevándorolhasson” – görög-keleti vallás
 • „Az Alpárnál vendégeskedő Mén-Marót, amikor Könd megjelent a Tisza mellett Tétény rendelkezése értelmében - nagyon megijedt és Görögországba menekült”
 • Gáld , azaz székihun nyelven Galád is menekülni készült, de saját harcosai megölték, mert vagyonmegosztásban becsapta az alattvalóit”
 • „Árpád almavirágzás ünnepe után felesége birtokára, a Nagyszigetre, Atilla nyári szálláshelyére költözött, ahol Csepel tárkány volt a testőrségének vezetője, ugyanúgy, mint Atilla honfoglalása alkalmával Csepel lovász-fejedelem.”
 • A kalandozások során „A legmesszebb Szovárd - vagy ahogy a kabarok nevezték: Szoárd - ment, mert neki kellett bekelandoznia az avarok Nagyszalájában meghatározott bánságokat. Ilyenek voltak: a szörényi, macsói, ozorai, barancsi, a gorabán és az albán végvárak. Szovárd, mint özvegy ember, Duracs várában ismerkedett meg egy Csaba-magyari-leszármazott leányzóval és honfoglalás ide, kalandozás oda, Berat leányát feleségül vette.”
  • Duracs – A dalmáciai Durazzo, ma Durrës (Albánia)
 • „az elvonulók 445 422 lélekszámmal indulnak, 12 210 felvezető segítségével”
  • „Zsablyaterv” – „„Lehet, hogy az idő a Zsablyterv elgondolásait fogja igazolni, mert az én tervem veszélytelen” - mondotta” – lehet, elírás → Zsablya terv
  • egy szekértörésnél „a Barkó törzsbéli Cicás rimalány halálát lelte. A róla elnevezett Cicás-hegyen temették el és emlékét az Úz-völgyi marúzok kötelesek fenntartani.”
   • Cicás-hegy ???
  • északon a veszteség: „29 lélek”
  • délen „Álmos és Cicással együtt a veszteség: 11 586 lélek”
  • a medvetor Aba napjáig 65 000 lélekkel szaporodik az új törzsszövetség
  • „Mivel a segítségként számba vehető Hun Törzsek Szövetségének fejedelmei 40 tyumen lélekszámmal rendelkeznek és 10 tyumen visszahagyott lélekszámmal még a Magyarok-Törzsszövetsége is rendelkezik, fel lehet tételezni, hogy a nyelvünket megértő 100 tyumen ellensúlyozni tudja a Budavár-Birodalmára nehezedő hódítási törekvéseket.”
  • „Ezen rendelkezésre álló lélekszámból: 50 tyumen beszéli a Hun Törzsek Szövetségének nyelvét (úz nyelvet - mai nyelvünk ősét), 40 tyumen érti a Magyarok Szövetsége beszédét, míg 10 tyumen csak a badzsir nyelvet beszéli, de valamennyi törzs megérti egymást, 10 törzsi nyelvjárásban.”
 • „A magyar származású harcosok Kadosa vezetésével jöttek be Pásztóról Zabaron keresztül Ozdra és sátortáborukat a Hangony-Hódos összefolyásánál ütötték fól. Kadosa második fia, a daliás Bolyk vitéz vette át a fejedelmi birtokok és az állatállományuk kezelését. Őrsúr leányát vette feleségül és megalapította a róla elnevezett Bolyok községét, amely az első években csak sátortábor volt, később a mángonyi kőművesek vendégtetős szállásokat építettek számukra.”
  • „Bolyk után Csépány vitéz lett a fejedelmi birtokok kezelője és családjával a vasvári gerendavártól délre telepedett meg, mivel Árpád a vitéz Bolykot Kassára vezényelte. Szovárd a losonci síkságon telepedett meg, míg Gömörben Huba legkisebb fia lett Árpád megbízottja. Később Szovárd leányát Bolyk vitéz első fia vette feleségül, aki nászajándékul Ipolybolyk községet kapta.”
  • „Hubának hét asszony nélkül maradt halásza a Sajó és Hangony összefolyásánál telepedett meg és a putnoki-sajónémeti váraknak özvegyasszonyait vették feleségül és megalapították Hét községet.”
 • „Madaj-asszony Szöged közelében, Pusztaszeren ütötte fel sátorfáját”
  • „Ez a mozgékony nagyasszony óriási munkát végzett. Mint Nikétász Korintosz özvegye, görög papok kíséretében elment Bizáncba és formálisan szerződést kötött a császárral, megígérve a keleti egyházhoz való csatlakozás későbbi tervét. Megbékélés végett az agg székihun fejedelemhez ment feleségül.”
  • Zsolt , Zoltán – „Árpád fiát, Zsoltot eljegyeztette Mén-Marót bolgár fejedelem Bolárka nevű leányával, akik Zsoltot csak Zoltánnak nevezték, de ezen senki nem veszett össze.”
 • „Árpádot: Áldor, Előd, Huba, Ond, Szeret, Tas és Töhötöm vezérek az etelközi fejedelmi pajzson felemelve nagyfejedelemmé kiáltották ki”
 • „Madaj asszony 901-ben halt meg Gyulafehérváron. Murduk-Tórem szertartása szerint hamvasztással temették el. Síremlékén teljes életét feltüntették, a kasszu-birodalom szokásait véve figyelembe:” !!!
  • Zalán széki-hun fejedelem Erdő-elvi Birodalmában elhunyt a feleség Madaj - Korinthos - Gordáska
  • Született: SUSA városában a 4856. medvetoros évben.
  • Meghalt: Gyulafehérváron, a 4941. medvetoros évben. Élt 85 évet.
  • Poraiban szétszóródva a Magyarok Szövetségében örökké él!
 • Az elhunyt Hülek legkisebb fia, Barkó tárkányvezér a leghűségesebb vitézeit a palóc földön, a Barkóságban telepítette le Susa község elnevezéssel, hogy Madaj asszony emléke örökké éljen.
arvisura/arvisura/291b.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.27 06:53 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0