293A

 • „Keszthely-Pentele-Zebegény-Pásztó uruki keresztény szerzetesrendnek a titkos Arvisurái”
 • „Urkán főtáltos” az „egyházközségeket újjászervezte és Jula öspöröst nevezte ki a Béla törzs uruki püspökévé. A Kevevárán székelő Mitragulán egyház-fejedelem volt az, aki a régi avarkori, uruki határvédő egyházközséget összefogta.”
 • „Nagy Károly magyar származású anyja, Judit hercegnő elküldte az avar-kincsek szétosztásának jegyzékét Vojnomir avar kagán jelentésével együtt Keszt aranyasszonynak.”
 • „Unnó avar író Ungumeri avar költővel sorra járta a nyugati keresztény püspökségeket és az ott fellelhető avar kincsekről pontos jegyzéket készítettek.”
 • „Nyugaton Obor kincseknek, Harun al Rasid és a Nagy Konstantin kincseinek nevezték ezeket.”
 • „csupán Győrben 15 gönc (kb. 12 mázsa) arany gyűlt össze. 10 kirabolt avar-gyűrű 150 gönc aranyat tett ki.”
 • Tarhos összegyűjtött feljegyzései szerint Nagy Károly irányításával 240 gönc aranyat raboltak el az Avarok-Egi-Birodalmából, összesen 28 kurgánt raboltak ki„ … „Ehhez még hozzászámítódott a 240 szekérnyi aranyékszer és 120 szekér kínai és perzsa selyemáru.”
 • „Mindezen követelésből azonban a Baszkorfóldre került Joli-Tórem aranyasszony szobrát és 5 gönc aranyat nem volt szabad visszakövetelni, mert Bakos és Kosut hadnagyok baszkor népei ezt megérdemelték, mivel a Nagy-csatában eljutottak a Nagyvízig és eddig elnyomásban részesültek. Az 5 gönc aranyat és ékszereiket Isten dicsőségére használták.”
 • „minden a nyári piros-alma ünnepén született (szeptember 1.) leányzót Szavárdinak keresztelték az uruki-mani keresztények, s ezt a táltoshitűek is átvették. Így kétezer leányka lett Szavárdi, akinek még más nevet is választhattak a névadó ünnepségen. Mivel a Szavárdi leányok a medvetor ünnepén esküdtek örök hűséget, leány utód esetén a leányaikat is Szavárdinak keresztelték.”
 • „Subad-Szavárdi a besenyő Tar vitézhez ment feleségül, aki a Kapgán besenyők törzsébe tartozott”
 • „Tarhos alatt az Inn mellett a vízvári hunok (Wasserburg) árulása folytán az önkényeskedőkre csapást mértek. A kétszeres adópénz behajtása miatt a boroszlói avarok tájékoztatták a szászokat, hogy a második adószedőcsoporttal nem érkezett fejedelmi ifjú, ezért maguk az avarokkal kevert szász és lengyel csoportok Merseburgnál súlyos csapást mértek a Jula besenyőkkel kevert szavárd magyarokra”
  • „A csapást még az is emelte, hogy a vendégként érkező fejedemi ifjakat Régensburgban elfogták és Henrik herceg, a házigazda, bitófára húzatta őket és rájuk pápai átkot mondtak. Bulcsu, Lehel-Lél és társai a túlvilágon a németek szolgái maradtak, s ez a Budai Beavatott Központban sokkot idézett elő. Zsolt teljesen megbénult és Taksony fiára ruházta át a hatalmat.”
 • Subad-Szavárdi ikertestvére Vazul-Szavárdi „is a Gilgames-féle déli orientációt követte, a déli terjeszkedés hívei mellé állott.”
 • „Az egyik érdekesség a 72-es osztószám volt. Ugyanis Buda fősámán annak idején az Encs vidéktől Jászvásárig a 24 Hun Törzsszövetség legeltetési területét 3×24, azaz 72 részre osztotta szét, hogy földművelő lakosságuk nyugodt munkája mellett zavartalan legyen az avar kincsekből származó pénz forgalma.” !!!
 • „Ibolya bátyja, Tonuzaba a kapgán besenyőkkel Bolgárország-Trákián és Macedónián át Görögországba kalandozott még 960 után is. 968-ban Olga orosz fejedelemnő I. Ottóhoz is fordult püspökért, aki Jordánt küldte Gnézába. Nikéforosz császár a Kazáriát meghódító Szvjatoszlávot hívta segítségül Bolgárország ellen, aki elfoglalta Bolgáriát a maga számára. Ekkor Tonuzabához fordultak segítségért, hogy az adófizetése ellen tiltakozó görög császárt Taksonnyal együtt meg akarta támadni. Taksony a Nyék törzset irányította az egyesült besenyő-orosz-magyar seregbe. Bizánc serege azonban 970-ben, Arkadiopolisznál döntő csapást mért az adószedő seregre.”
  • „Budavár Beavatott Központja ekkor úgy döntött, hogy a 8 törzs helyett mind a 10 törzset be kell fogni a mezőgazdasági termelőmunkába és a tartalék adópénzzel kell fizetni a Csörsz árokrendszer és a határvidék lovasságát, és a további kalandozásról le kell mondani.”
  • „Taksony meghalt. Utolsó kívánságára Csantavér aranyasszonyt, a rimalányok parancsnokát vette el feleségül, aki a leggazdagabb Jula-besenyő vezér leánya volt, Kurja albélai besenyő vezér unokája.” – azaz Gelyza vette feleségül Csantavért - más néven Sarolt „jula besenyő leányt”
  • „Tíznyilas ország lettünk a 8 nyilas országból. Taksony véleménye alapján Gelyza, az ifjú fejedelem a beavatott központ javaslatára nyugat felé orientálódott. Viszont a felesége révén háta mögé állt a besenyők társadalma, amelynek 955-ben történt riadóztatásakor Nyugat-Európa megdermedt és Magyarország megtámadásáról lemondott.”
  • „Gelyzának első cselekedete az volt, hogy Szent-Demeter bazilikájában István névre megkeresztelkedett.”
 • „A Budavári Beavatott Központ a 972-es uruki évre meghirdette a Nagy-Tanács összejövetelét, amelyben 100 szavazat közül 58 a nyugati, míg 36 a keleti közeledés mellett döntött 6 tartózkodással, s így a Budán tartózkodó Zaheus püspök vitte a hírt, hogy az uruki keresztény egyházak szövetsége a mainzi érsekség ajánlatát elfogadta.” !!!
  • „A kievi uruki egyház is érintkezésbe lépett a Van-tói püspökséggel, ahonnan az a válasz érkezett: „Legyen egy akol és egy pásztor!”
   Tehát az „egy akol, egy pásztor” ígéretével indultak tárgyalni.”
arvisura/arvisura/293a.txt · Utolsó módosítás: 2013.04.27 07:41 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0