297G

„Megmaradhat-e az ősmagyar Uruki-mani egyház”

 • „A 970-975 közötti beavatott-képzésen Jutas unokája, Turu lett a pusztaszeri viaskodáson az első”
  • „19 éves kora ellenére miden nyugati nyelvet beszélt és gondolatrezgésekkel kapcsolatos tudása is a legkiválóbb volt. A Beavatott Központnak 24 jelentést írt, ami 30 évre biztosította a békét” !!!
 • „Turu-Domonkos 24 lovasával előre lovagolt az Encs vonaláig és 24 nap alatt 24 jelentést írt az avar uruki-mani papok és a behatolt bajor és frankhoni papok véleményéről, s a feljegyzéseit Saruda aranyasszonynak átadta. Márom ezen rovásokat 24 példányban lemásoltatta. Encsváron bevárta a 12 főurat és a gondolat-átvitellel vett rovásokat átadta az illetékeseknek. Az Inn folyóig kísérte el a csoportot. Itt egy mainzi beavatott észrevette az érkezését. Ezért a 12 főúr Saruda aranyasszony javaslatára Turu-Domonkost visszaküldte, mert az élete a Magyar-Birodalom határát átlépve veszélyeztetve volt. A 12 főúr tanácskozást tartott, és Turu-Domonkos tapasztalatait Máromnak átadva Kevevárába indult.” !!!
  • „Almavirágzáskor jelentette Derencsénynek, hogy milyen veszélyekkel jár a Kvedlinburgi értekezlet. A 24 nap alatt írt rovását átadta a Beavatott Központnak az Encsvári tanácskozásokról írt feljegyzésekkel együtt”
 • „Egy lerombolt szentélyben tudta meg, hogy Magya fejedelem legkisebb fiának, Magyornak Magyarka nevű kőfaragó leánya tudta befejezni nagyapja és édesapja építkezését, mert Kr. e. 5002-ben egy földrengés a Magya és Magyar városrészt romba döntötte, de a fanatikus Magyarkának az erős hite felépítette Magyarkát”
  • „Ekkor emelkedett ki az ős-tengerből az Ergani-östenháta. Így nemcsak egy lovascsapásnyi területen lehetett megközelíteni a Nagy-Marinát, hanem akár juhnyájat is el lehetett hajtani Káma-fejedelem Birodalmába, mert a nagy fahíd helyett most már szárazföldön is vándorolhattak a magyar népek az őscsapáson az Östen dicsőítésére.”
 • „Az ujgúr szerzetesek előkészítették a Magyarkán felszentelt papokat az Uruk és Úr városában történő tanulmány-utukra. Ezért a kurd és a Babilónban használt nyelvekre a magyar ifjakat megtanították.”
 • „3 évet töltöttek Úr, Susa, Uruk és Babilón térségében, ahol az egyigaz Östen hívők sok ezer éves nyelvét is elsajátították. Ezen ősmagyar vallást minden nép és vallás hívői megtűrték, mert egyik felekezettel sem állt ellentétben, mivel mindenkinek a hitét tisztelték” !!!
 • Derencsény „Turu-Domonkos családjának a jászvásári Domonkos birtokok mellé a régi Dunna folyamból megmaradt Tata-tavát, azaz Dunna-tavát adományozta, amelynek partjain felépült Tata szálláshelye”
 • Turu „Turfában megkapta az uruki-mani keresztényektől a fejedelemmé avatás koronáját, de a Gilgames korona nagy része az üldözések következtében elveszett. A koponyát díszítő fejedelmi rész megmaradt, amellyel a fejedelmeket ősi módon megkoronázhatják”
 • „875-ben Mohamed hívei a Szaszanida-ház vezetésével erős támadást indítottak az uruki-mani hívek települései: Turfán és Sas ellen, majd 892-ben az almavirágzáskor Izmael ben Ahmed a pusztai türkök ellen is hadjáratot vezetett. A fejedelemnő 10 000 lovasával fogságba került és még a távoli Talaszt is elfoglalták. Ekkor az úzok - állatállományuk nagy részét hátrahagyva - a besenyőkre vetették magukat. A menekülők még az Ural folyó-menti besenyőket is elüldözték hazájukból”
 • „893-ban az úzok lerohanták a besenyőket. Kazáriával 894-ben végeztek és már Szirma fejedelem birodalmát is lerohanták. Amikor lovasaik menekülve a Ten folyón, azaz a Donon átkeltek, a pusztai népek hagyományai szerint a térség népei mozgásba jöttek.”
 • „Simeon, Borisz fia 893-ban fellépett Bölcs Leó ellen, mivel a bolgárokat kitiltotta Bizánc bazárjaiból. Ezért Simeon a görög haderőt Macedóniában megverte. Utána Niketász Szklérosz főurat hajón Bölcs-Leó Madaj aranyasszonyhoz küldte, hogy küldjenek sereget ellene.”
 • „896 tavaszán, a harmadik bolgár-magyar háborúban a görögök becsapták Leventét és a bolgárokkal kevert görög sereg csellel győzött. Levente is csak sebesülten tudott elmenekülni, mivel ekkorra már beérkezett a 894-től harcban edzett besenyő-lovasok előőrse, amely nemcsak a magyarok hátrahagyott szekér-táborát, hanem a bolgár sereget is aprította. Igy a Kapgán besenyők hazát szereztek”
 • „az Encsen túl benyomultak az Óperenciáig” – Ober-Enns – az „Encsen túl”
 • „Zalavár térségében Bős-Tudun gyermekei anyai ágon az uruki-mani keresztények 670-es magyar nyelvén beszéltek”
 • „Levente a bolgárok elleni csatában megsebesült. Az eredeti Laád nevét a táltosképzésen elhagyta. Mint özvegy ember, II. Mojnomir morva fejedelem családjába nősült be. Mint a határőrség vezetője morva segédlettel felépíttette Leventevárát, amelyet a bajorok-frankok-morvák Laventen-burchnak neveztek a szerzetesrendekben. Levente átvette a határőrbán szerepét Karatánia, Avaria és Morávia térségében”
 • Levente-Léh „búcsúzóul olyan szerződést kötött a salzburgi avar érsekségen, hogy ha a pápaság a „Minden 24. pápa uruki-mani vallású legyen”, Bős-Tudun korában kötött szerződést betartja, akkor az ősmagyar uruki-mani egyház az uruki egyházközségben őrzött levelek alapján fennmarad”
arvisura/arvisura/297g.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.05 08:57 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0