298B

„Gyesznyó ölé magod”

 • Tolma, ill. Dolma; egy helyen Toma valószínűleg → Tolma
 • Ispotály és Dunaordosz meleg vizei a gyermekeket felüdítették”
 • „Amikor II. Ottó 972 húsvétján feleségül vette a görög császárság legszebb hercegnőjét, a két keresztény nagyhatalom szövetségre lépett. Ez arra késztette Budavár Beavatott Központját, hogy a megegyezés útjára lépjen.”
 • „Tolma a Judit nevet kapta a keresztségben”
 • „Mihály a Budavári Beavatott Központ kívánságára Lengyelországba lovagolt, ahol Gnézában megismerkedett Ziemonysl herceggel és annak leányát, a délceg Adelajdát feleségül vette. Ezen fiatalasszonyt aztán Brunóék Adelhaidra keresztelték át német szokás szerint. Mihály nevét, akit a lengyelek Vazulnak kereszteltek, 986-ban Budán Brúnó Sebestyénre változtatta. Az öccsét Lászlónak keresztelték, akiből a későbbi Szár László lett 988-ban Budaváron, aki Premizlava hercegnőt vette feleségül.”
 • „Bátor-Boleszláv, vagy ahogy a besenyők mondták, vitéz Boleszláv” !!!
 • Tolma gyereke Beszprim
 • „Mi nem holmi füstöléssel, szenteltvízzel igyekszünk kábítani a felettünk lévő Égi hatalmasságokat.”
 • „- Az Öregek Tanácsa előtt vallom - folytatta Koppány - hogy Ráten-Tórem, az én Oreg Ostenem az egyedüli, aki meleget, vele életet ad a Földnek, és minden élőnek. Így nézek és valamennyien így nézünk az Öreg Östen fényességébe.

A három új Östen, az Atya, Fiú és Szentlélek, velük még Mária, hozzájuk vé.ve a szentek minden papja éhségét, az erőben gyengülő nép nem tud tovább elviselni. A minden magyarit egybefogó Öreg Östen szeretetét ne cseréljük fel a gyűlölködés, az egymással szembenállás gonosz istenére.”

 • Csák: „Az ősi Östen hitéről az új isten hitére való áttérésnek a lelkek mélyéről kell fakadnia, mivel minden más, vele a kényszerítés csak hazugságot, gyengülést hoz”
 • Vászoly: „Az új hit elveszi népünk tisztánlátását, a föld poráig szegényíti törzsbélieinket. Mennyi ingyenélőt kell majd eltartanunk. Igen jól mutatja a következményt a régi hunok, az avarok bizánci hitre tért sokasága, akik földi szegénységük mellé lelki szegényekké váltak”
 • „A Gelyza nagyfejedelem leányától leadott egyetlen szavazatkülönbség, a keresztény-pártiak győzelme előre vetíti az öldöklés árnyékát” !!! „Ekkor még Piroska sem tudhatta, hogy ő a férjével el fog esni a ménfői csatában.” !!!
 • „Veszprém. Farkashegy. Koppány magyari serege összecsap az István küldte német lovagok, s a velük tartó magyariak seregével.”
 • „Veszprém kigyullad, Vecelinék felgyújtják. Hamvába roskad, elpusztul csaknem minden ősi, történelmi rovásérték. Elhamvad az ősi múlt majd minden rovásban maradt emléke Veszprém kegyhelyen, a sámánok szerinti időszámításunk után 1726 éven át rejtverejtett ősi, történelmet őriző rovás. Csak az a kevés vésett rovás maradt épségben, amit Vászoly és vele az életben maradt sámánok időben elmenekítettek.”
 • Koppány: „István te, akkor gyesznó ölé magod! … „István fiát disznó ölje!”
 • „Koppány vezér halálhíre a Lajta-Kapu tájától a távoli Magyarkáig eljutott. Kilenc tömény, kilencvenezer besenyő lovas felesküdött, mivel Koppány a besenyő Kapgán fejedelem leányától, Ibolyától született: Koppány átkát soha nem feledik, Vajk valamikori, eljövendő fiát megölik. Ezen eskü Budavár Beavatott Központjába is eljutott. Sarolt és a beteg-gondozó rimalányok serege sírt, az Öreg Östennek áldozott.”
  • „Gyász borítja a magyariak földjét. Gyász borítja István palotáját is, mivel István fejedelem ősi hiten lévő, nehéz életű leánytestvére megölte magát, ezzel remélve István feloldozását a Koppány elleni bűne alól. Kurszán várában Tolma-Judit ifjúsági aranyasszony fehér lovat áldozott.”
 • „Csoltó rovósámán a 998. évben összegyűjtötte Koppány feldarabolt testét, majd a besenyők egyik határvédő őrsége táján eltemettette.”
 • „a nyugatiak fel akarják számolni Budavár Beavatott Központját, ezért mindent el kell onnan menekíteni”
 • „a temetésen az ifjú Szár László is részt vett, aki nem régen vesztette el feleségét és bújában többet ivott. István király beszéde után legerősebben éltette a királyt és ősi szokás szerint megkérdezte:
  - Fenséges Urunk és Királyunk mondd meg nékünk, az őseink tiszteletére meddig akarsz még uralkodni?
  István király meglepődött és a halotti tor mámorában így szólt.
  - Ha befejeztem küldetésem nagy munkáját! Az csak a kazároknál volt szokásban, hogy a kiöregedett uralkodót megfojtották.” !!!
 • „Székelyfóldön már két Zoltán vára állott”
 • „Az esztergomi püspökség azonban csak névleges volt, mert Vasváron működött, amelynek Bene-Benedek után Csák lett az uruki püspöke”
 • „Már 1015-ben 500 lovassal elindították az első aranylemez-gyűjteményt Csaba nádorral Abavárra, hogy a feldebrői altemplomban azokat elrejtsék. Amíg a rakomány a váci püspökség területén haladt, nem volt semmi baj. Amint azonban az egri püspökség területére értek, Csánynál erős lovassági harc fejlődött ki.
  Ekkor Benedek püspök és Csaba nádor a tarnazsadányi és csányi tárkányképzősök segítségével az egri püspök lovasait elzavarta. Csaba nádor István királynál intézkedett a püspöki lovasok önkénye ellen”
 • „Abavár altemplomát és felső templomát Abavárral együtt Csaba nádor 1010 és 1025 között teljesen kiépíttette.”
 • „Pünkösdi királyság megünneplése” .. „Kilencnapos futtatás után igen nehéz küzdelemben a 18 éves Endre lett az első, a Domonkos tenyészetéből kifejlődött Vihar-Isten nevű uruki-ummai lován”
 • „István azt javasolta, hogy Endre, Béla és Levente tegye át a székhelyét a kievi Szent-Illés székesegyház uruki-manihista keresztény kolostorába és hajtsák végre a pusztaszeri versengés résztvevőivel Budavár Beavatott Központjának elszállítását Abavárról Füzesgyarmatra”
 • „Imrének egyetlen szenvedélye a vadászatokban való részvétel volt. Ezért a bosszút esküdött besenyők az őrizetükre bízott Biha-Igfon erdőségben, a rájuk testált határszélen az 1031. évben vadcsapdát, vermet ástak, amelybe egy sebzett hatalmas vadkant eresztettek, majd a vermet ágakkal, avarral fedték, ami nem látszik az erdő aljnövényzetén, avarán.”
  • „A kopjadöfésekkel dühített hatalmas vadkan Imre királyfit halálra marja. Koppány Istvánra mondott átka teljesült”
  • „Imre fia: Pósa. Jéne csak tíz esztendő múltán, gyásza elteltével ment férjhez Radnót vitézhez, amikor Csák főtáltostól a róla elnevezett Jéne falut kapta ajándékba.”
 • „Csoltó rovósámán annak idején három öl magas kopjafát faragott egy roppant tölgy törzséből, amelynek mind a négy oldalába neveket, majd a medvetoros időszámítás szerinti számokat rótt. A roppant kopjafa első oldalába Csoltó ezt rótta: „Koppány 5006-5038. (Kr. u. 966-998) A másik oldalára Koppány szülei nevét, házasságkötésük évét rótta: Szalánka-Botond 4986 (Kr. u. 986) A kopjafa harmadik oldalára: „Berzence-Babócsa, bosszú 5071 (Kr. u. 1031) A kopjafa negyedik oldalára Csoltó rovósámán Koppány végső szavait, átkát rótta: „Gyesznó ölé magod!” Az átkot az ifjú besenyők beteljesítették.”
 • „Ezen helységet Hegyközről Imre helyének nevezték az Igfon erdőben, szenthellyé nyilvánították és minden évben, szeptember 2-án uruki kereszténybúcsút tartottak. Ez ellen sem István király, sem Anasztáz-Asrik érseksége nem tiltakozott. Így az 1031. évi szeptember 2-a óta közös zarándokhellyé változott.” ???
 • „a Szövetség-Ládáját menekítsék ki Füzesgyarmatra, ahol már készítik az Élet-Templomát”
 • István Pósának a „Balog-völgyét neki ajándékozta”
 • „Levente főtáltos Kevevárán helyesbítette: Beszprim Bátor-Boleszlónak volt a fia. Győr és Szolnok apja Albéla besenyő fejedelem volt. Vérbulcsú Encs-Karatán-Zala vidékén gyakori név volt. Nagy-Arkád várost besenyőül mondták, míg a magyarok Albélának nevezték. Uzsvár a későbbi Ungvár volt. Vazult Vigman vakíttatta meg, de nem Nyitrán, hanem Százhalombattán. Szolnok eltávolításával rangban emelkedett.”
arvisura/arvisura/298b.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.10 04:52 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0