299A

Az Avar kincsek listájával

 • „Levente felesége, Ibolya önkéntes máglyahalállal pecsételte meg a beavatottak központjának átköltöztetését. Levente vállalta, hogy a hosszú gyásza alatt a sámánok és táltosok minden ágazatában 2 ifjút képez ki, mivel Magyarország keleti és északi részén nem mindenki vette fel a római és bizánci kereszténységet. Különösen az arbag táltosokra volt nagy szükség, mert a keresztény papok azt mondták:
  - Minek kell a betegeket gyógyítani, hiszen ha a jó Isten úgy akarja, a betegek meggyógyulnak! - így pedig az arbag sámánokat és táltosokat országszerte nagyon megbecsülték”
 • „Kaltes asszony földjére nagytermetű és okos emberek szálltak le az Égből. Tudományuk révén a pateszik megörökítették Joli-Tórem fóldjének minden részletét és a földön lakó emberekkel házasságot kötve szaporodni kezdtek”
 • Arvisura-Anyahita „Égi-jelekkel agyagtáblákra karcolta az Égiek tudományát és a fóldiek rajzait a Földről”
  • „Az Ataiszban összegyűlt, Egiektől származó beavatottak a földiekkel házasságra léptek, bevezették a művelhető fóldek feltörését és a megszelídített állatokkal való gazdálkodást. Kaltes asszony földjéhez hasonló Kegyhely-gazdaságokat alakítottak ki.”
  • „Arvisura-Anyahita írásjeleivel írták meg a hagyományok nyomán a majdnem elpusztult, eljegesedett birodalmuk történetét. Ezen írástömeget Ataisz vízbe süllyedése előtt Buda nagyvizek melletti birodalmába menekítették, ahol Nippur beavatott pateszi csoportjai őrizgették, majd a nagy özönvizek során Szavárd-földre vitték, ahol a szavárdok lemásolgatták. Amikor Szumir vezér visszatért a gazdag-vizek birodalmába, megalakították az Ataiszhoz hasonló kegyhelygazdaságokat, s sok városállam keletkezett. Ataisz írásjeleit elhagyták és agyagtáblás oktatás bevezetése mellett írnoktanonc fiatalságuk részére új jeleket fejlesztettek ki, amellyel a Kegyhely-gazdálkodásukat ellenőrizték és újabb Kaltes-asszony fóldjéről érkezők segítségével az Égi eredetű tudásukat fokozták.”
  • „A 24 Hun Törzsszövetség ezen magasabb tudással 100 évenként fenntartotta a kapcsolatát, de a Szavárdiában maradt ataiszi tudást mindig figyelembe vette. Régi szavárd vázlatok alapján a jégárból kiemelkedett ősi lakhelyüket felkeresték és elszórt településeket létesítettek. Így történt a Melegvizek birodalmának felkeresése is, ahol a 24 Hun Törzsszövetség kalandozó sámánjai a vitézekkel együtt megtelepedtek. Ezen telephelyeket száz évenként meglátogatták. Így került sor Pannon vezér, majd Atilla és Baján honfoglalására és a Magyar Törzsszövetségnek az itt maradt töredékkel való egyesülésére.”
 • „Kurtán fejedelem nyáron a régi római városban épített nyári lakában tartózkodott, míg télen Budavárának hegyén, az északi oldalon épített Kurtánvárában lakott, ahol állandó fejedelmi őrsége is tartózkodott. Innen sokkal közelebb voltak az Aranyasszonyok melegvizes forrásai, ahol betegségét gyógyítgatták”
 • „Árpád halálos ágyán Zsoltot, az ifjú fejedelmet megeskette, hogy élete egyik legfontosabb feladatának tekintse, hogy az avar kincsekből eredő évi adókat behajtsa és az Avar-Curia által megjelölt kincseket visszaszerezze. Mindezek birtokában és hazánk fóldjének termékenysége legalább száz évre biztosítja a megalapozott jólétet. Táplálja a magyarok és besenyők barátságát. A Budavári Beavatott Központot minden erővel fel kell tartani, hogy hazánk védettségét biztosítsuk!”
 • „Géza fejedelem a pénzeire 4 mezopotámiai háromszöget veretett” !!!
 • „Ajtony beavatott fejedelem tiltakozott a nyugati irányzatú fejedelemségek vallása ellen, mivel a beavatottak előrelátása szerint a nyugatiak meg fogják tiltani a papok nősülését és ez a magyarságnak döntő pillanatokban nagy létszámhiányi gondokat fog okozni”
 • Vászoly „fiai: Endre, Béla és Levente Kővárra menekültek (Kievbe) és magukkal együtt elvitték Kurtánvár beavatott sámánközpontját és az Avar-Curia okmányait, bár ebből a másolatot Istvánnak, mint fogadalmát elküldték. Levente kis felesége önkéntes tűzhalállal szentesítette a sámánközpont áthelyezését.”
 • „I. Endre felépítette Endre várát (Szentendre) és 1049-ben az uruki keresztény egyház papjait ide telepítette. Az uruki egyház szent tanainak gyűjteményét és az AvarCuria okmányait itt helyezte el. Így az avar kincsek nyilvántartása még Mátyás király alatt is létezett, de a szerzetesek Csák Máté parancsára Kurtánvár alagút rendszerébe befalazták. Ezt Mátyás király a Füzesgyarmatról jött sámánok tanácsára megkerestette és ennek az alapján Stájerországot, a bécsi medencét, Cseh- és Morvaországot és Sziléziát uralma alá hajtotta. Gádor tanfejedelem rovását Ogurdás, Mátyás király sámánja lemásolta, majd Gyeretyán fejedelemnek elvitte Magyarkára.” !!!
  • „II. Cosres király aranycsészéje a Szent-Denis apátságban van Atilla jogarával, amelyet az aranygyűjtők beolvasztottak”
  • „Az uruki állatfejes Biblia három láda avar kinccsel Fekete Arnó salzburgi érseki kincstárát gyarapította.” !!!
  • „A Santa-Maria de Fé, az úzok aranyasszonyának, Joli-Tóremnek a szobrát a Baszkok földjén” !!!
  • „A Kölnben lévő Máriának tisztelt Földanya arany-szobrát azonban vissza kell követelni a rabolt aranykincsekkel együtt. Ezt a kontyos, palmettás Máriát képrombolással, az uruki avar házioltár kincseivel és perzsa korongzománcos képeivel, valamint a Su család arany-urnáját Kis-Pipin vitte magával”
  • „Tartosa, Gerona, Roda, Taragona is kapott a griffes keresztes uruki kincsekből 16 ládával” !!!
  • „II. Adorján pápának Rómába 5 szekér aranyat szállítottak tulipános ládákban, a perzsa selymeket azonban már elhasználták”
  • „Kartes és Namur apátságban sok Gilgames-Etana féle kincset olvasztottak be. Oroszlános és csőrös griffes aranyedények Wormásban lettek beolvasztva, míg az aranypénzeket szétosztották”
  • Udumu napkirály buzogánya és az avar jogarok Kölnben lettek beolvasztva és templomi kelyheknek kiöntve”
arvisura/arvisura/299a.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.11 07:54 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0