304

„Keresztútra dobott nép”

 • Sashegy , Kozma-tető – „Lam herceg Álmos leányát, Adelhaidot Bellény halála után még harmadszor is férjhez adta a Csák-nembéli Kozma vitézhez, akiből Budavár, Avarbástya és Kurszánvár parancsnoka lett. Palóc-Vasvárral szemben, a Sashegyen épített neki gerendákból vadászlakot. Aztán sokáig ezen hegyet Kozma-tetőnek nevezték.”
 • „Magyarkáról indult el azon sámán küldöttség, amelyik Ordosz térségén át a KeletiNagy tengerig bejárta a sámánok által ismert területeket. Ezen utazás 1125-től 1135-ig történt. A beszámolót Palóc-Vasvár medvetorán átadták II. Bélának, ahol a vak király az ősiségi törvény átvétele végett megjelent”
 • „Zandorhán fősámán és Tanfejedelem, aki a Kazár-tenger Szabir városában született, Kusán birodalmi elveit vallotta, míg az Indus völgyének Léh városában született felesége, Urunárcsi hun származásúnak vallotta magát, az Indus völgyi hun birodalombeli lakosok leszármazottjaként.”
 • 700-as Nagyszala „kimondta az emberáldozatos temetkezési mód megszüntetését. Ekkor az Etil két oldalán lévő Magyar Törzsszövetség az idegen szolgák feláldozását még megengedte, de a vízbefojtásos temetkezést kerülték. Kotragos ellene volt minden gyilkosságnak.”
 • Zoltán-Zsolt – „Népünk úgy érzi, hogy itt olyan keresztútra dobott nemzet vagyunk, mint annak idején, Magyarkán! Nyugatról és délről bármely pillanatban várhatjuk a támadást”
 • „Nazír (Jézus) az Uruk városbeli keresztényekhez küldött, szabir nyelvű levelében az uruki papoknak a házasodást ajánlja, csupán a nazír-szerzetnek tiltotta a házasságot. A pápa mégsem engedi meg a papok házasságát. Hidd el, ezen ostobaság miatt a Magyar Törzsszövetség létszáma erősen csökkenni fog!”
 • Kabul kagán „1140-ben Füzesgyarmaton járt és azt a javaslatot tette Bene sámánnak, hogy a magyar és mongol törzsszövetségeket egyesíteniük kellene és akkor beteljesülhetnének a 24 Hun Törzsszövetség céljai, mert egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig terjedhetnének a Hunok Birodalmai”
 • „Amint Bene sámán hazaérkezett, Palóc-Vasvár medvetorán jelentette II. Bélának a Mongol Törzsszövetség elgondolását. A tizedesek tanácsa előtt Pozsáló kifejtette, hogy már I. László királyt is annak idején megkörnyékezték a Magyar törzséből kifejlődött keleti törzs-szövetségek. Anyai ágon az Ujgur Törzsszövetséghez tartozik a mi vezető rétegünk is a keleti és déli hunok, majd avarok keveredésével. Eddig a keresztútra került Magyarországot a besenyők és a magyarkai Béla törzsek a jászvásári Gyula törzzsel együtt mentették meg minden megsemmisítési törekvéstől. I. László szerint a jászvásári és magyarkai hátvédvonalunkat Róma hitének kell megnyernünk és nem szabad a Keleti áramlatokkal szövetkeznünk a művelt Nyugat ellen.”
 • „Bizánc császárnője azt mondta Bene sámánnak, hogy a mongol és a szeldzsuk törökök is felkeresték ezen ügyben, hogy a kangli törökök hajlandók lennének a szeldzsuk törököket megalázottságukból kimenteni, ha a magyar királyok hajlandók a mongolokkal szövetséget kötni”
 • Iréne „Piroska-Iréne”
 • „Lehet, hogy megvalósítható Kabul kagán elgondolása, hogy szívós lovasaival együtt is meg tudja majd hódítani a nyugatot, de vajon tényleg szabad kezet adnak-e a magyarok királyának?” !!!
 • „A keresztes hadak és a Bizánci Császárság a Szeldzsuk Szultánságot a Halis folyó és a Van-tó közé szorította és kisebb hadjáratok sokaságát újították fel a Szentfóld felé”
arvisura/arvisura/304.txt · Utolsó módosítás: 2013.05.29 18:55 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0