322

„A hármas Magyarország titkos szerződése. Málnáskertek királynéja”

  • Az uruki időszámítás szerinti 1470-ik évben befejeződött a Magna Hungarikában megtartott sámánképzéssel egybekötött kuruzsló-oktatás Füzesgyarmaton. Ebben Guba sámán lett az első, Badil a második, míg a Mátyás király által kiküldött Kopácsi ferences szerzetes a harmadik, akit csupán megfigyelőként küldtek. Mikor megjelentek Kürt fejedelemnél, a Mort fejedelmi tanács azt javasolta, hogy a mohamedán és az orosz fejedelmek orthodox papságának sűrű zaklatása miatt segítséget kell kérni Mátyás magyari királytól.
  • a palócok földjén Vadna-vár közelében, ahol úgy beszélték a magyar nyelvet, mint Kuma-Magyarországon
  • Egy alkalommal Mátyást jókedvűnek látta Guba sámán, s nyomban előadta Magna-Magyarország sámánjainak kérését. Átadta Kürt fejedelem rovásos levelét, amelyet a király érdeklődve nézegetett és Zebegény kolostorába a ferencesekhez vitte. Utána Guba sámán kőfaragó csoportját Budára vezényelte, ahol Kun László hagyaték kincseiben talált 3 aranylemezt, amelyik Kürt fejedelem rovásaihoz hasonlóan voltak kiverve. Azok tartalmát az ogúz származású Ogurdás tudta a legkönnyebben olvasni. Felkérte, hogy Antónió mester mellett írja meg rovással a Hunyadi család rövid történetét, s így Kürt fejedelem levelét is ellenőrizhette.
  • Kun László rovásai szerint a magyarságnál lefektetett törvény az volt, hogy az adományként kapott leányoknak az egyik legfontosabb feladata, hogy gyermektelenség esetén: „Magot kellett fogniuk az Árpád-ház királyaitól!„ Mivel a sámán-kertészek törvénytisztelők voltak, a lányok előtt ezen törvény Égi-eredetét bizonygatták. Görgényi Piroska minden reggel pirosabb volt a felkelő napnál, amikor Mátyás király a kertészházban meglátogatta és kertészlegényeinek szeméből kiolvasta a biztatásukat az ősi kötelességére. Piroska egy éven belül Mátyás királytól egy fiúcskának adott életet, akit az új kápolnában Garaúz-Mátyás névre kereszteltek.
  • Kopácsi vezetésével megkötötték a hármas Magyarország titkos szerződését.
  • Beatrix királynét gyermektelensége ingerlékennyé tette és mikor Mátyás az osztrák háborúban volt, a szülésben lévő Piroskát a visegrádi bábával megmérgeztette. Piroska meghalt. Gyermekét azonban Gubacsi felesége megmentette, mivel nem ölte a Dunába az újszülöttet, hanem saját gyermekével együtt szoptatta és később ráfogta, hogy ikerfiai születtek.
  • Mátyás „Igen szerette volna Corvin Jánost utódjának és kiskirálynak előbb kikiáltani. A birtokait ráíratta. Főurait erre megeskette. Természetes fiát akarta örökösének, aki hajlott az építészet és tudományok felé.”
  • Előzőleg azonban Mátyásnak megszületett harmadik gyermeke, a kis Béla, Piroska húgától, akit az özvegy Kopácsi vett el feleségül Szilágyi Erzsébet régi rendelkezése kapcsán, hogy Mátyásnak fiú gyermeke maradjon életben. Így Beatrix magtalansága miatt gondoskodtak utódról.
  • megszűnt Mátyás király legszebb álma, a Hármas Magyarország megvalósítása. Pedig a török mohamedán veszély ellen szükség lett volna Kürt és Gyertyán fejedelem lovas hadseregére.
  • a Hármas Magyarország titkos szerződése sok kellemetlenség elől mentette volna meg a magyarságot.
arvisura/arvisura/322.txt · Utolsó módosítás: 2013.06.17 10:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0