329

„Vissza a latin műveltséghez”

 • Uruki-mani Biblia minden ezredesnél és töményvezérnél volt és a parancsok kiadásakor abból felolvastak. Ezen Bibliában például megírták, hogy a Földünk gömbölyű és forog, sőt még Szent László igazsága is le volt róva: „Már pedig a názáreti Jézus az urukiaknak írt leveleiben ajánlotta, hogy az igét hirdető papok megnősüljenek. Csupán a kétnemű papok mehettek Nazírnak, azaz uruki-mani szerzetesnek, hogy ezen szerzetesek a vallás igazságaiban, a múltunk rovásainak olvasásában elmélyüljenek.„
 • ifjú Gardiz Márton
 • Kállai Anna és Török Piroska minden évben január 15-étől, Szilsárkány napjától 1212 február 14-éig, Bősárkány napjáig az avarok kegyhely területén tartózkodtak, mivel Atilla édesanyja, Szilsárkány és a Balambér húga, Bősárkány itt voltak eltemetve és ezek Kegyhellyé lettek. Ekkor minden esetben felolvasták Szilsárkány uruki-mani Bibliájából a kedvenc igéket, amit Atilla és Kubiláj is magáénak vallott:
  „És a királyi szék körül 24 királyi szék vala és a királyi székekben láttam ülni a 24 Vénet fehér ruhákba öltözve és a fejükön arany koronák csillogtak. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek vala ki. És hét tűzlámpás is vala a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt csiszolt üvegtenger, amely hasonló vala a kristályhoz és a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szemekkel teljesek elöl és hátul. És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló az aranyborjúhoz, és a harmadik lelkes állat emberarcú majom vala, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz. És a 4 lelkes, amelynek 6-6 szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala 72 szemekkel. És meg nem szűnik vala nappal és éjjel azt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak aki örökkön örökké él. Leborul a 24 Vén az előtt, aki a királyi székben ül és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit!”
  Ennél a befejezésnél Villőke aranyasszony azt mondta: „Bizonyára az ataiszi kort ábrázolták Arvisura Anyahita elképzelésével, hogy a 24 hun törzs-szövetség a 4 lelkes állatot megszelidítette, de annak mind a 4×6 szárnya alatt a 24 állat ezek után az Égieredetű és lelkű emberiséget ábrázolja.
 • a Patakon lakó Rákóczi György katolikus hitben nevelkedett, eleinte egyáltalán nem szerette nagy kortársát, Eszterházy Miklóst, mivel házasságait érdekházasságoknak tekintette
 • Pázmány Péterrel együtt mélységesen ellene voltak a keletről magunkkal hozott ősi műveltségünk terjesztésének. Gyermekeit a mindennapi munkára szoktatta és saját maga is a kőfaragók közé állva építette a kismartoni gyermekváros építményeit, amel et akran áté ített ho ermekeit minde ik munká ában se ítsé éül hívhassa. Ezért rajongtak érte. Szerette otthonának melegét, de Pozsonyért is rajongott, mert az országnak új fővárosát tisztelte benne. Nagy fogadásokat tartott, ahol minden főnemest magához édesgetett. Az ősi műveltséget visszafejlődésnek tartotta és a pompázó nyugati udvarokat haladó eszméknek gondolta.
 • a palóc Férant, azaz Névadó naptárt Villőke aranyaszony, Gardiz édesanyja adta át Széchy Máriának, mivel azt a murányvölgyi svéd harcosok papjai lemásolták és „Új haza, új név„ alapján minden gyermeküknek ataiszi, vagy főként uruki-mani keresztény neveket adtak. Ugyanis az ataiszi Féran a Vanisten hit keretében 24 névből állott, amely a Melegvizek Birodalmában 8 névre szűkült le. A Magyar Törzsszövetség megalakulásakor annak ellenére, hogy a csillagok járása szerinti névadást átvették, rugalmasabbak voltak a névadások tekintetében, mert a szabir, aháj és etruszk neveket is átvették. Ezek mellett minden napra 4-4 nevet írtak elő, hiszen az érdeknélküli szeretet vallású, 29-ben a Názáreti Jézus által megalapított vallás hívei bevándoroltak, az itt talált 24 hun törzsszövetségi népek javarészét erre a keresztény hitre térítették át. Ezen Avar Birodalombeli keresztények csatlakoztak a római katolikus egyházhoz, abban a hitben, hogy minden 24. vagy 25. pápa a 24 Hun Törzsszövetség valamelyikéhez fog tartozni.
 • Bethlen Gábor: - Én a „Solemnia”, etruszk eredetű vallásos iratoknak minden holdtöltei példányát lemásoltatom Bojti Veres Gáspárral magyar és latin nyelvre, hogy példát mutassunk az öt bevett vallásfelekezetű püspökségeknek, az ésszerű vallási különállásunk követendő példájával. Mindegyik bevett felekezet attól fél, hogy csökkenni fog a párbér, vagyis a papoknak járó bevétel és akkor miből fognak megélni. Hidd el, karjalai nagyasszony, minden ingyenélő félti a pénzét, hiszen még hazát is cserélnének a nagyobb jövedelemért!
arvisura/arvisura/329.txt · Utolsó módosítás: 2013.06.18 08:24 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0