349B

„Kövek beszélgetnek”

 • „bogláros fejdísz” … „Ennek a legszebb ékes köve - főként almavirágzáskor - beszélni kezdett. Ezt a beszédet csak a vőlegény vagy menyasszony hallhatta meg gondolatrezgések közvetítésével. Az Uzapani és Ibolya által örökölt fejdíszt később egy rejtekhelyen valakinek mindig őriznie kellett, hogy annak hatása mindörökké erősítse a hun törzsek szövetségét.”
 • „Amikor Uzapani a medvés hegyek és az oroszlános sivatag birodalmába ment kalandozásra” – Zagrosz és Mezopotámia
 • „Hétvárosban megtartották a beavatottak Nagyszaláját, amelyen arról is szó volt, hogy a még nagyobb felmelegedés előidézheti a „Hírös-Kapu”-i nagyvizek áttörését is. Karnaki beavatottaknak azt javasolták, hogy ha ez nem fog bekövetkezni, akkor az urkundi csatornákhoz hasonló víziutat építsenek, amely a beavatottakkal rendelkező népek érintkezését megkönnyítené.„ – Szuez környéke
 • Az Atlantiszról menekülő ari-bari és digó-beri féle tengeri népek az ataiszi népek birodalmait veszélyeztették. Amikor vérengzéseik már Nippur után Karnakot is veszélyeztették, a beavatottak nagy többsége javasolta a beavatott központ áttelepítését Ordoszba, mivel itt nyugodtabban tudták megvalósítani a tízezer medvetoros évvel magasabb műveltségű társbolygónk beavatottjaival a gondolat-rezgések továbbítását.
 • Paszametik fáraó Kr. e. 625-ben a Híres-kapuban ezért adta át az „Élet-temploma” tudományos könyveit és a „Beavatottak titkait„ tartalmazó „Szövetség ládáját,” amit a saka-szkíták Ordoszba szállítottak Kevel, Farkas, Kerepec, Ludvijja, Kasal és Kelári töményvezérek irányítása mellett.
 • Később Buddha beavatott tanai a lélekvándorlástól a teljes megigazulásig, majd Mohamed beavatott tanai a Nazír tanítását módosították és hatalmas erővel változtatták meg a hitvilágot. Ezért Ordosz Beavatott Központját először Buda-várába, majd Bugátba menekítették. A bakáti földrengés és az Avar Birodalom térfoglalása újból Budavár mellé, az Avarbástyára sodorta, de 300 év múltán, az uruki-mani megreformált, érdeknélküli szeretet vallásának beavatottjait és a központot Asszorügyekre irányította.
 • A Magyar Törzsszövetség tulajdonképpen a 24 hun törzsszövetségi népek tíz törzses, tíznyíl szövetsége volt. Ebben a tíznyíl szövetségben a 7 vezér fejedelemmé választotta a 8. vezért, s a Nyék és a mindenkori tárkány törzzsel kiegészülve adódott a tíznyíl-szövetség. Ezen szövetségben a Nyék-törzsbeliek voltak a beavatottak, az uruki-mani és az Életfán alapuló gondolat-rezgéseket érzékelő sámánvilág papjai, akik addig minden honfoglaló törzsszövetséget összefogtak. A pannon, a hun és az avar törzsszövetségek az erőszakos hittérítés miatt sorban elbuktak, szörnyű öldöklések közben.
 • Árpád-házi Domonkosnak eredeti uruki-mani neve Turu volt.
 • A kis Vajk nagyon kedvelte Domonkost és gyermekkorában csak Tatának szólította.
 • A Szeldzsuk Szultánságban járt Üröm beavatott és vitézei igen kedvező fogadtatásban részesültek. Hódítási terveikről tájékoztatták őket a kasszufóldi rokonlátogatásuk alkalmával és Urömöt a Halis csillagának ékes rendjelével tüntették ki.
 • Masa beavatott Babilónba ment Gáccsal együtt. Itt a művelt beavatottak minden tudományukról beszámoltak és kieszközölték, hogy Masa a Van-tó környéki Vanisten maradványokat meglátogassa az iszlám kereskedők jóvoltából. Masa a saját szemével meggyőződhetett, hogy az uruki-mani keresztények itt még erős gyülekezetet alkotnak és sok köztük a Vanisten hívő, akik a kereszténységben az iszlámhoz közelednek. Sokan Magyarkára akarnak vándorolni, hogy onnan a Gyula törzs irányítása mellett Magyarországra menjenek. Masa végiglátogatta Paripa, Dabósa és Nimród városok maradványait és Babilónba újból Lóvároson keresztül érkezett meg.
  Babilónban bevárta egy uruki kereskedő házában Üröm és Gács beavatottakat. Masa karavánja az uruki kereskedők csoportjához csatlakozva elment az Urukban székelő uruki-mani püspökség templomgazdaságába, ahol a romvárosban a gondolatrezgések csillagászati vonatkozásait tanulmányozták.
 • A 29-ben megalapított érdeknélküli szeretet vallását a rovások ismeretében lemásolták, de az iszlám és Garé isten dúlásai miatt azok már hiányosak voltak. Ezért Üröm beavatott uruki vezetéssel elment Úrba, ahol az Úristen hívők templomgazdasági iratai között újabb leletekre akadtak. Gács Ummában tett egy beavatottal látogatást és a kertgazdasági feljegyzési agyaglapon oly napi jegyzetre akadtak, amelyik az Uruki és Úr városi feljegyzéseket kiegészítették. Masa azonban még mindig nem nyugodott és Susa szumir maradványú városba ment egy beavatottak által vezetett kis kereskedő csoporttal, ahol a templom-gazdaságban megtalálták azon 30-ban írt Nazír-levelek agadei rovásokkal írt másolatát, amelyek az Urukban talált eredeti, de hiányos részeket kiegészítették.
 • IV. Béla király legerősebb beavatottja Csákányi István volt, akit már csupán azért is maga mellett tartott koronaőrként, mivel maga nem volt harci sikerekben hadvezéri alkat és a Szent-Korona gondolat közléseit rögzíteni tudta. Így Ungika szojorgaktani üzeneteit is vette.
 • A paraszt-kézműves tömegek ellen képes volt a nemesség hősiesen harcolni, de Mohács mezején csúfosan elbukott. Ettől az időtől kezdve a magyar beavatott gyermekeket hol a török, hol a német vitte el magával, mivel minden nép élniakarásához óm-jelzésű beavatottakra van szükség. Most a Szent Korona területén 3 fiatalkorú beavatott született, tehát 30 millió ember vezetésére alkalmas ifjú, míg ezek életbentartásában 2 idős óm-jelzésű beavatott fáradozik. Tehát 50 millió magyar élniakarásához szükséges beavatottal rendelkezünk.
 • 1514-től kezdve most van alkalmunk kihasználni a beavatottakban való bővelkedésünket. Kaltes-asszony Földjén - magasabb műveltségüknél fogva - már tízezer évvel ezelőtt megszüntették a háborúkat, hogy a természet titkainak fokozatos megismerésével az emberibb életet megteremthessék. Megszüntették az ifjúság millióinak gyilkosokká való kiképzését, nehogy 10 vagy 100 millió embert kelljen kiirtaniuk. Az ifjúság náluk nemes versengésre kel, hogy értelemben, kézügyességben, valamint testmozgási versengésekben egymással előzködjön. Szent Koronánkon a kövek az ÉletKegyhelyének távoli irányítása mellett folyton beszélgetnek. Gondolatrezgeseik csak az óm jelzésű személyek által érezhető apró hullámokon suhannak. Vajon mit hoz a jövő?
 • A csillagjósok az évezredek során az égbolt helyzetéből néha meg tudták állapítani valakinek a szerencsés helyzetképeit, de gyakran tévedtek. Egy azonban bizonyos, hogy Kaltes-asszony Földjéhez hasonlóan a nagy Mindenségből származó emberiség a minden 2160. évben bekövetkező új Világhónapban változtatott jó vagy rossz sorsán, s ilyenkor mindig gyökeres változások következtek be.
 • Ne legyenek a mi Földünkön az örök győzők és az örök legyőzöttek közötti ellentétek!
 • „Jelenleg minden tízmillió ember között születik egy-egy beavatott. 4122-ig a gondolat-rezgéseket minden embernek elérhetően kifejleszthetjük, és akkor minden ember békeszerető beavatottá válik. A gondolkozóvá fejlődött új emberiség bizonyára le tudja győzni a gyilkos hajlamokkal született emberiséget. Legyen a Földön Béke!
  Ahhoz azonban, hogy a Szent-Korona körül hullámzó gondolatok valósággá váljanak, a három, 1960-as évek után született óm-jelzésű beavatottnak nagykorúvá kell lenniük. Így a „Négyfolyó” vízgyűjtő területén megtelepedett Magyar Törzsszövetséget békességgel fogják átvezetni a krisztusi idők harmadik évezredébe.„
  • - Paál Zoltán a '80-as évekre nagy kataklizmákat jósolt
 • Szalaváré Tura nemcsak elhozta a 24 Hun Törzsszövetség hatezer éves regevilágát, az Arvisurát, hanem azt akarta, hogy a köztudatba átmentett regevilág erejével a szellemi és művészeti világunk továbbfejlődjön. Dr. Zsiray Miklósban megvolt a jóakarat és a 348. Arvisurát ki akarta adatni, de 1956 decemberében a hivatalos megjelentetést megakadályozták. A keszthelyi, az egri és a balassagyarmati múzeumokban az Arvisuráknak a palócok regevilágában lerótt „Igazszólásait” a három ifjú beavatott olvashatja. A Kőrösi Csoma Társaságnak adományozott Palócok-Regevilágát bárki lefényképezheti, hogy őseink mondavilága a Földünkön elterjedhessen, s abból erőt kapjon a jobb sorsra érdemes magyarság.
 • Arvisuránk nem magántulajdon. Ez lesz az éltető erőnk az újabb Vízöntő Világhó~ napban, amelyik 4122-ig tart. Igazszólásunkat az a cél hatja át, hogy Kaltes-asszony Földjéhez hasonlóan a mi Földünkön se legyen többé háború, hiszen a társbolygónkon minden háborúskodást már tízezer évvel ezelőtt megszüntettek.
 • Szent-Koronánk beszélő kövei is hangoztatják: „Ne legyenek többé győzők és legyőzöttek, mert mindenkinek joga van az emberséges élethez. Egy kis kövecske siránkozik: „Ne legyenek örökös jóllakottak és örökös nyomorgók!„
arvisura/arvisura/349b.txt · Utolsó módosítás: 2013.06.24 12:36 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0