1999.01.13. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

nyavalyának játék jévai
hemzsegése hemzseg
kép őrtől megfontolása sereg
ember néger népe
ég időtől megjelenik
nyomában éhínsége írt
vén mester témát valósítja
meg kimentő sémát
normázza Gyáb embereinek
jelen időben
mi tovább átmenti nagy jövőbe

megforgatja megfárassza
megjelenítő nagy hőt
vén mesternél még t
vemeni nagy lélek jelet
vin mestertől meg kornak
készülnek nyom nádak

pehely megjeleníti
mi néked fontos
szavat normát
megfontolandó tornát
égi időtől te
megjelenítő szellemi
nagy lámpával
sémi idén
meg fogja látni
mi embernek
jeleníti meg formát

vén mendemonda
lyáni égi magas tér
Q kettő ős
elemtől megkettőződik
ott választott
világi én mi nem

takarítjuk nem leromlasztjuk
mi nem támadó
széleket mondjuk jelentős szavak
nyom nem taroló szakasz
tengeri népet nem oltalmaz
tér tűztől megjósolt
bűztől indul meg kimentő
szellemi népi nagy lánc
Ramesz nem lehet ősi teszt
nyom néki nem égi mez
megjátszott vén mentés
szellemi égi néptől nem jelenés

szellemi nagy
DZ hárfáján megjelenik
jó szent ősi mentő
mementó szálán még jelenik
nyomtat ott nagy hírt
e megfelelő száltól
megkapod hír
pámeni nagy látó
szellemi nagy lámpa hírt
neked megjelenít
veled ég
jelenben jövőt közvetít

szellemi nád jézusi
mentő őse égi
időtől megfényesülő tár
szellem népi már
nyomtatom nehéz
szent ősi nem
neked fény néptől
megjelen nélküled

fenti nagy DZ mentő szála
mentő nemed égi
a tér népi néhai írt vers
szent szint veled kép
normában megjeleníti nehéz
tenéked fontos szavában
megfontolt világ fontolt vele
éhező tér nagy lánc égi neme

írt valóság kotor
Pálé ín kor nép menteni
nem ninivei
néptő része éhező Pál ő
por penésze
ó pont onnan jó men
Ninivéből örök jelen

minden intő szellemi nagy
tár témeni indító szál
lyáni mérték nyemtenyeimi
nagy lét nem neme
ha latorság képzi mi neme

nehéz szál mentő nagy lánc
égi írt veni mi indin
ősi népi minta
gyöp nem engedi nagyon
mi náluk nyom
nem engedi írt vers
szellemi munka
liturgiájában ősi nagy pedig
kínt veni meg ha jő tűz
zsarnok indin mutatvány
nincs fár híre
ég fontos történelem
népi minta helye

gőzölgő már tál
lyán fontos üzenete
indul meg fán
vén páli híre éhező
tengeri nép
nem lehet nyugodt még

Kend őz ott nálad
fontos szál
hírt vinni megjelent
válaszom
ne félj nyom néked
fontos elem
továbbra is ősi négy hőn

En Ninivétől megjelenik
ontja gyötrelem népi nem
ős tudás üdeségén már
nomád fontoló sereg
két szigetén indul meg
jelen tett

ősi nagy elem nehéz szál
méterének jelen
idő indított szélének
ott vehemencián
nyelni mi nád fény mesének
jelen időtől ve
indin ős szövege
éhes halni indított
vessző nem indított

szellemi nevelő törtet
Szodomában
más üregében megindul
mementó
ősi népi nagy láncban
Tot int agy
ős ind Ai pin
nu ten men
öt szint őt vinni megjelölt
pedig két vehemens
szent ős szemitákra letámadó
ővelük Jézust
ős szellemi nád
országba helyeslő
tömeg jelen
minden góc él
óv tánctól sumér

Peking fonnyadt vízválasztó
ő megjelenik mint szövet őse
nyerni meg fogja háborút
világra zúdítja
lator Peking fáraót
vinni mert vele nép
magyart is
szövetségi nép tinta
lenti menekülő
önmegjelenítő
történelmi régi időt

íz támadó szeme
nép ördöge
mindent veszítő tere
Indus üzeni méni nép
ne tömeges szennyével
sajnált világ
ostobák népi megfontolást
vén öreg időtől
menti meg jelent
ős szellemi minőségi normát
vész tűz jelen
mindenségi már tír

Q gyám nem törekszik
nem vállalkozik
békesség kor Án
mint valamikori máter
pusztuló lenti maga
senkinek nem oltalma
üzlet neki mindenben
megremeg jelen

mi néki már nyom
nem lehet
nem tehet hon
mi néki megjeleníti
háborúnak terét
jelenti szimatol
mindenhol
mi néki megjelentő
szerte
ház ármányt teremtő
óv ment ős szellemi négy
hárfájának jele ég
jelenik nyom
néki indul meg
kopog jel En
széleken minden
mi názáreti
négy lant őse jeleníti
megképezi

német ördög jeleníti
minta már pózol
minta már perceken belül
megkeményül
ötödik nemzet vészt
veszedelmet viszi
meg ég Jazin
nyomul megint
vele Hazin
nyom nem tolódik
onnan mérge
égnek jelenre indít

ős szaván mértéktelen
mi nem
lenti ember tanult
valóságán mén pedig
Nyemtenyeimben nyerít
ős szelleme írja
háborút visz megint
világi norma
háborút választott megint
vele indítja latort
víz veszteti megint akolt

vén megjelenítő szellemi mentő
szinte imán megkovászolt
Wemin nyele náluk nem lehet
Ve men nyom nép népének ami hon
pusztulni nála mi nép jövő álma
DZ égi időtől megjövendölt oltára
Gyáb emberének
nem lesz további ívása
nyom nálad
géni mintából árad
felemelő tudás szék
jelenítő
szöveg fény néptől eredő
őseink jegye
írt ős szálon nyele
indítom fény ereje
ikrából sólyom népe
íme indított őseinek
jelenítő szelleme

indítom páli népnek jelenre
mi lesz tovább gyöngén
minősülő ten
Kínában pőre ontom neked
géni mindenségtől
minek jelenítőtől e hírpár dőre

intő szava gyötrelem
neki nagy DZ heterogén
minden
mi néki növel szál
ő tenni kínt vinni
mi nagy hőt vinni
nád gím népe intő szót vitte
intő szava gyökértől
mentő menekítő mementó

szellemi nagy lant
vendég képe nem lehet
vándor nép őseinek
on sehen gemini
mint agy ót vinni
indító ónt
e rőt világ fondorlat
nehéz sántának
jelenítő szavat megkopogni
mert ős szellemi négy ton
valóját megóvni nyomon
pőre ideg él

En minden mi ősi mentő
szent jelentő
szálon meg kínín öt vemin
pásztort szellemi nagy hálánk
rengető szó szálán
megráncolt ős üzenés ágán

ó semmi nein jer ninin
konok nyom pörzsölődik
nyár teremtő minőség
ím néked föntről megírja ínség
jelentős szárazság jövőben
öt világ jelenítő
szent veszély megkeményítő
szinte megkorbácsoló
szirteken ödémás szörny
törtet vinni mi
nagy lankára emberi náthára
indít meg nagy tömeget nyárra

/nem jól érzem magam egy ideje/

operálni nem kell
megjelenül jógi
ősi megjelenítő mester
néked lenn
mi néked indítjuk
nyomban
megfelelő sugarat
nem lehet néked
fényt vivő mentő éned
jelenben beteg

jelenben nagy látó
jelen menekítő mentő
vem lyáni hírvivő
meg kell őrtől menteni
mi nem tűr idő
pe min ín jézusi neme
indul már
páter nagy DZ jele

indul öreg javas
ősi népi mester
ős szellem néked ott
vele mindent javít
mi néked rontott
vesztő tavalyi megjelent
váz öt néhai nagy lélek
orvosi nemzet
útra megképeződik

ontja lak nagy lant
vele írom néked
fénysugár elért már téged
gondodat megmintázom
népi mentő szálon
megírt vándor téka
hemzsegőt veszti
ne legyen Zsuzsanna
beteg normának talaja

q/1999/1999-01-13.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0