1999.01.17. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

Q rém nagy sarc
ég időtől megjelenül
ha emberi minőség
nem lesz tulajdonság
fenti méret
vert világ jelenik
jelen időtől
megelevenedik
óv ősi egy Lunát víz

viszi nagy tovább
emberi nem ősei
nagy Lunán
nyomtalanul megjelenül
ha ott világ
fontos üzenésére
mindenség jelentésére
emberi minőség
nem nevelődik
nyomában
mérhető lesz tanítás
szellemi normában
megindult
már parancs formában
minden lenti ember
valóságában

minden parancs
égi jelenések jelennek
meg fény tulajdonságok
jelennek
meg jósolt vesztő
szárt A ín minden
mi nem
lyán minta hír Gir
pontos üzenése íme ír
pontosító ősi minősége
írt választott vezér
megjelenül
mint ősi égi java
általa ám nékik jelenő
tor nagy lakott világ
fontos tanító tana
hét ősi Nene
von Pe gin
mért világ fon pont
vinni egy Nap ős elem
indul megjelen
túlvilág jelen időtől
megfogott választott vezér

Pál ín jótétemény
ont ott választ
ott vendég kor pedig kép
születő ős üzenő
Kemend idei nem népi minta
gyávák jelenítő szút
e mindenben megkímélő
tanító szó márpedig kitudódik
ontott vers tanítása indul
meg ki talon
pendely népre indítom
őnekik már tulajdonság
fény népi minőség jelenik

ott világ kimutató szellemiség
Talam nem ős nem nekik jövő
nem lehet ősi nagy erő
ha lenti ember megkísértett
szellemi nép őse indít meg
karcsúsító ősi indítású
megkopaszító talaj Ninivére

minta mutató óv hőtől
mindenség jelen időtől
megjelenül őstehetség
ki tanító ősi nagy lánc
égi időtől megjelenül
tanító ős szellem

lyán mint ősi imám ki lent marad
fontos szellemi tanító szó szaván
minden embernek írom
nagy lenti mentő szavat
ős szellemi mentő akarat
pár nem minta ki ott vinni minta hírt
velük ír padon nyemtenyeimi négy

halom nép őseinek oltalom
nem lehet őr denim
nyem lenn mindenki minden
mi nagy Lunából sakk ontom
ne félj nyom néked én rovása
gyarmatosító ős szellemi
négy hírt vivő tanítása
üdén minden megjelenült
emberiség jelentős
szamandentől megelevenült

vinni egy hírt valóság
jelentős szellemi nagy lant
velük népesedett hant
van gén bank jelen időtől
megjelenítik onnan
mi nagy Lunán menekíti
mi nem lutrit vele nemesíti
megjelenül ősi egy lánc
égi indin minta hír száláról

száz segítő ősi engi írt vezető
megjelenül mindenségi égi erő
tenéked galamb embertől
megindul mindenségi nagy lant

viszi néked géni módon
mi legyen ha megindítom
mi emberi világon menti
mi még égi minőségi
nagy szálon pár ti
tím Ninivének jelenében
megjelenül magyartól
mi néki mindenség jele
hon pusztából
ős szellemi nagy lánc
ég fontos születő lánc
égi időtől megjelenül

ó Uszában megfényesült
ősi ember pásztor minta
általános Szamanden
indítom meg ős ámen

/…/

két valós hírt írt
néked fény más
tarol ős taroló séma
már régi másoló
nagy öv tánca
megindul sarok játéka
ős élet vén méret
valóságos történet

szabad Gór men génje
háborút intéz vénje
élet van már továbbítva
löki meg Lunát
magas hő norma
nagy lesz tánc
ég fontolgatja
Lames üzenését

népi malária
megjelenülő tarolása
ödémás világ fonémiája
négy lármázó nép
megkísérli
mi nagy élet vész
találat meg fog jelenni
minden ősztől

török Júdás szelem inge
érzőt tapos megjelen
minden intő szó
tanító megfoganatosító
szavakon megjelenik
ott világra sok por eredik
jövőt veszti ember

nagy Lames szál minta
megképző tudósa
DZ valóra megforrósítja
régi nagy lánc éhe
íme indul megjelenésre
megkövezi nagy dén
mindent visz
őstől mén ökológia
gyors tánctól megjelenül
már írt választott
világ forgása hír tűz zsarnok
Rames tutaj ín
ok már patakoknak
nagy lánca már Q pár

Nap ő kolóniában
pár nap ős szakadásban
purgatórium
földi matériában
mint vele gőz
tovább lesz tűz
nagy lenti megjelenülése
Afganisztán minden
mi nagy láva
ernyedő támadása
megkísérli
mi más szabad fontol

nyamvadt Pentagon
nyomul mint oltalom
pedig fontos nyugalom
pörzsöl meg Jemen
pakisztáni magatartás
üzleti megfontolás
ős minőség jelenítés
nem igazi meghonosító
tavaly már tapasztalható

szándék ott van
meg Jin
ő meg jóvátehetetlen
történetet megír
tűrés szakad
fontos lesz hősi nagy
hipokrata
legyen meg nyárra
neki akarata
lemintázza mi népi
mutatványa
háború tör ki utána

látogató segítség
jenki nagy takarás
lám gúny jeleníti
mi nem néki
megalapozottság
jő támadás
úz minta írta
mi lemenő tanítás
patak jelenítő szála
pellengérzi nagy látszat

Peking kínt vinni megint
őneki megindul tavalyi
nagy lődörgő tószt
pedig Kínában malária
megjelenik nyelni
meg kop on kitör neki
nagy lapon
pint veletek javítja életet
nagy lánc éhe
nem találhat nem lap
ontott minta jelen időben
megindított sugaram
lyáni mérték
jelen időben parancs

fény időtől mindenben
ott velem
ős szent valóságom
nagy lantvivő tanításom
nagy lánc égi
nagy lenti minőséget menti
mi nagy lökéskor
pa meni négy látás szövet
vén minta megkísérlő
talán inkognitót viselő
nem indul ősi négy hírvivő

lenn nyomában már út vezet
mi nagy lenti mentő tanító
megjelenik nyemtenyeimi
lyáni mentő nagy hajó
öt világ jéhai népei
mindent veletek megjelenteni
mi mentéskor élet minőséget
minden időkre
indít meg jelentőséget

víz sem lyán nyom
nem örvendező hon
ha emberi nagy
lenti minta
nem lehet öreg
jelenítő szent világ
kimunkált test
nagy humáni tan
titok jelentős
szellemi nagy larra
égi információ arra
ha ím int őstől magyar
pille élete
Himalájában megjelentette
ím ártó szavak
nyom nélkül szavára
megjelenik
nyelés szövegében
minden időre
hőség jelenik nyári időben

nyomában meg jelenik
meg Vimlen
ki nagy lótusztól
megfényesülő segítő
ősszel megjelenül
Óperencián
mért ő tinéketek
jelen időtől meg fog jelenni
mi nektek
jelentős szerepetek

jelentős szavat írt ősi négy
hőt vén mágus szövetség
fényével menti meg jó pánt
világra vezeti nő
tengert vinni más világ
jövőt vezet ősi négy lant
viszi meg jövő hírét szándék
jó ős szellemi
tíz emberi minőséget
már megformáló
őseitek nyoma
Lames mentő szava
gyönge minta veszti mi nagy
lenti nem nincs fontosabb

gyáva lent nem lesz tovább
emberi genetikai forma
sín őrtől minden időktől ősi elem
indító tártól ős szellem
nagy lenti minta nagy lám min
gím nyom nagy latin
nyom piramis
ősi nehéz szantén minta

nyom nő tiltás
üzeni hírt világ íny
roppan meg jelenben
minden mi nem támla
háborús öt világ kínt visz
történelmi
négy lenti minta
hírt venni mindenség
ki más üzeni
még Jézus tanító tinta
lapon megfog lánc
éhe írt ősi nagy Lunán
még é ín jim

q/1999/1999-01-17.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0