1999.01.24. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

fény hinta indus szándékja
gyökér pellengérje
ír pöre vein mindensége
élet vértől megkísérlett
pá meni mester útvezető
szamandent veletek
jelenben megjelent változó

sarok nyáron még forgó sarok
nyáron öv elmutat
nála minden mi jég elolvad
forgószél erek
jenki népnél szél méretet vezet
víz tonnában megindul
ős ármány népre indul

ős sziget víz tengerében
megjövendölt vész
űr válasz tézis nem hamis
szántó szám lyán még
javítani nép
fényéből megjelenül
eme évtől mi nem vezet
szétmenő tortúrának
jelein pásztor népek javítanak

Ontarióban pedig reng
jelentős zsák jele
nem lehet mit tenni
ha itt az ideje
ostor neki íme indul
megjelölt neki
mi nép intő szála
hamarosan megindul
ökológiája mi nem
élet vele indult meg
jelentős végzet vinni meg
jövőnek nyögését
veszíti el ő néptől megjelölését
viszi nagy lánc embere
neki mi töri ereje
hatalom nem ég jelenítő szála
megkövezi ég kemény palotása

idő tél mi neki
nem engedi
hogy továbbra is
zavart változó
szava megmásító
tenni mindent őneki
megindul hinta
lent óv általános
üzenő tér

néked galamb embertől
megjelenül
mindenségi nagy lant
választott váll
megfogott szál
mint ős üzenő tár
néked fontos üzenet
világra megjelölt
vészt veled jelent
veled írja
lény óperenciása
mert veled gondolati
négy lemez megindítja
lánc égi norma
három népi mentő forma

lelki mentő szellemi
ősi egy lant
vén mentő minőség
jelenül ha megindul mentés
üzeni nagy DZ Lunája
hamarosan megindul
menekítő szála
DZ égi idő zónája
honnan megjelenül
idő órája
élet mentő formája
sámeni minőség
ki mint ősi egy
lemenő szellemiség
ki mint tudója
hogyan lehet embernek
menekítő normája

lámpa leméri
mi nemzeteket védi
mi nagy lónak jele
népi magas szó
párnak ont vele ég jó
nálánál megfelelő tanító
ős szálánál ott vegye
írt vers szál
megkoronázó tanánál
mi megnyeri
mi népéletű
emberiséget menti
itt vinni
már tanító szálon
mi legyen ha embert
veszély fenyegeti
nyáron mi legyen
mért váll mit tegyen
mi lehet
mi emberiség jelenében
jövőt vigyen

nyomtatom
mi száltól oltalom
mi embert vezet
vért vinni megjelez
sámáni nagy lanttól
jövőnek
nyert világot teremt
szavak nem elegek
ott venni nagy híreket
megjelentő szavak
jelenjenek
nyárra embernek jelent

változó tanító
szent ige példamutató

ott vért vinni ég kort vinni
ég jelen ideje íme ég jeleníti
mi lesz tovább gyors Ugrin pit
éne jótevésnek itt van ideje

íz rend fontos szellem lent
vélemény nem égi erény
nem továbbító gén
mindenségi norma
tettek jelenülő torna
induljon meg jóvátevő
nemzeteket megkímélő
tudást vivő tanító szellemi erő

titkon ősi engi minta menti
négy lélek országa
gyökerét váll méretét
megkezdi nála
lyáni mentő szándékot
már tovább gyökeret
veszteni nem lehet
vén minőség fontos jövő
tárnál mert veszik jövő
ha lenti embernél nincs erő
támad fényt ördögi erő

tűz veszti mi embert megteremti
minta ősi emberi ős szárt veszti
ha eszelős üzeni
méni mén mi pánt mentő én
mi nagy lánc növelő tény
ott vár ős szál bontotta el
Emeséje legyen már
embernek ember minősége

ízeiben mi néhai
mindenségtől megjavulni
ne legyen mi kárt tovább ontani
mért világ kellő bősége
néhai lánctól megjelenülése
Q régi idő teremtése
nagy DZ égi mentő szele
irtózatos ha lyáni eledel
nem lel embert
vért veszt íz embere

igen megfontolás
legyen meg
embert mentő tanítás
szem indított
véle időtől megkoronásított
választott
megindított pár
név n él már

megjelent jelenben
ki lehet ősi elem
indított kilesz
aki menteni meg ősi hont
választottak
jelenben elindítottak
ott velük nagy
Nap néptől
megindítottak jin minőség

jatt eme nap ősi előd
fény Nap nép
szövet ő pántjuk
ott vinni meg
égi magas száluk
óvatos az indítás
szellemi
nagy lánc alapítás
ősi egész helyreállítás
üzeni ég
nem indítottaknak
nem lehet jelenés
születő jövő
nagy láncba lépés

mert ördögi írt vindisgréc
szemtelenül mentő
segítő nagy DZ megkereső
táncba mindent ő vivő
lyáni hírt véle
megront ördögi éne indin minta

imában már lemutatva
gyeplőt viszi égi nagy láma
indított földi Emeséje
írt vele égjelenítő szövetsége

írni meg játszmát
mi néki megjövendölt
világ fény nemében
megvalósuló jövő fényében
mentő szál ős szamanden
égi nem lyáni mentő szellem

nagy lámpa DZ égi írása
indított világ jelenében
minden mi jövőt vezet
eme időben
nyom égi írt szó
égi mentő nagy lánc
ég Kend fényében
megjelenül ez évben

mert nagy lator nemzet
ősétől megrovom
ne legyen már parancs ellen
mi nagy látó szál megjelen
ős üzenést visz őseinél
megjelenítő szellem

lyáni mutatvány
ott világ égi mentő szaván
meg fog jelenni
hő te mint
ég koronázott szála
megkapod mi legyen
ha lyán mindent veled
fény úton megjelent

vám demin Nyemtenyeim
lyáni embert visz őseinek
ómeni minőségében
mi lyáni mentő szavat megjelenít
ha idő akarat szándék menteni
mi nagy lámpa lánca
lenti ember pontos mása
égi időtől megvalósító
tanító száma
megkopogtatja embernek
jelen minden mi égi lehelet
vándorló sámáni adó
ősi embertől már megjelent

váll már tan indított
ősi már semmi nem lehet
ha imában már
megjelent ősi egytől elmélet
nem égi minőséget teremt

vándort vendég
jelenítő szent ég
kimutatta már rég
ki nem indított
menteni ég nem tudott

szándék ott vén mentő szaván
nyom nélkül nem lehet
nagy lámpa hét világnak
jelentől mentő lantja
gyökér tutaja
lőtérnek nem nyoma
lázadó ördögi nagy halandó
semmire nem méltó

jó társ e nem
ín nyom názáreti hon
mindenben mi rom
nagy lesz tánc
ég kimutató sameni minta
hemzseg jelenben
mi rontja DZ égi ín

rőt világi hím nem lehet
világon mint ín
ősz tavaly már ott valót
szándékot megjelenített

szigeti népek nátha hírére
megjelenített váll ősi mén
indított szellemi lyáni lyántól
megjeleníti mi ég kimért világra
megjeleníti nagy lárma
irtózatos szakadás szándékos
szar pedig kínt
velük megjelenik ostor

visz Tas mendemondában már kas
lyán már vén mesterétől
hírt vitt ősi elemi nagy végről
megjelenül ős szellem ez évtől

márciusig égi irtózat
ősztől még fokozódhat
ős mentő szál
lyán jótettet kíván

nyomtatom
mit ősi egy lánc ír
tanító minta
mintáján nyom portól
megfényesül ősi egy
lámpásával lyánnal
megkereső égi szállal
megírja
ha ég kimutatja
mikor lenti
magas szamandent adja

győztes lenti világ
nem lesz
öreg ég kimutatta
már ezt
vinni már táncot világra
mert ősi norma
elment rossz irányba
gyűlölet mi nem égi
náluk ördögtől ősi
ért vág nyártól
mert szándék ómeni

jó őseidnek
jelenben már táncol
mi ég jelem
lent vinni meg ékes szó
lenti minta mire jó
ördög életét javát szolgáló

sámeni hőt
vinni meg jövőt
nagy láda fény néptől
megjelenül
sámeni égi nagy lánca
/…/

D2 Usza


kor néki menedék jelenben
néki minden mi nagyságát méri
mesterkélt nehézség jelen időben

néki kedélyén
ott őnéki nem
haza gyanús minden
mi szava ígérni
mi nem
lehetőség jelenti
neki meg jelenben

képesség ontja
győzelmi nótát
vesztes lehet ország
kép őneki
én minőségében növeli
mert vinni
nagy háborút
mi neki növeli adut

vén minőségét
magyaroknak nem növeli
jen minőség
ki tárcájában növeli
meg kitalált nagy látszat
őneki nincs égi támasz
talán még kitörlődik
ország jövőjének
ne legyen meg végzet

szándéka hatalmi nem
nemzet ős szellemi
nagy ló javában minősül
mi néki minden
mi növeli minden
mi törvényét jelöli
nem nagy léte intéződik

ostorzása ássák már
mi néki
meglincselt tag emlék
ontott néki már
tövises tagállamtól
mi nem
vezeti majd égi oltárhoz

őtőle indul meg
félelem lenti
képe intő már őneki
tevékenysége
írt törvénynem népi
minden mi embert védi
nem lehet őtőle
nem lehet emberi

megbecsült minősége
illegális szövetség
ostobáknak jelenség
jelenben lassú
lavina indító törekvés
Ung jelenítő szála
hírt visz tenéked róla

átveri mi népi Mekkában
már elindult ősz
tavalyi népi hullámban
nyomtalan népi minősége
isteníti mi ő képessége
időtől megjelenik nyavalya
neki következik
ország írt valósága

égi időtől megjelenülő
tárgya minta
embernek lehet megkoronázója

dér nemsokára ideér
neki őtőle veszi el mi népi hír
mert minden mi népi
nem lehet más ha nép kéri
minden mi nagy minőség
jelenben veszik
ha nem megfelelő minőség

lenni nem
lehet neki illetőség
kap ő tanító
szent okító
talán megjavító
ősztől mi néki
leckét adó

tekintélyét elmutásító
tag alany
pedig jelenben
nem lehet
nem ősi alany
ott vele nem lesz
ég ereje
veszik neki
mindenben hitele
lenti minta
nem égi minőségű forma
lelkét nem
ősi szél mozgatja

lement minőség jelenben
égtől megfosztott Sen
kinek jelenben
megjelenülést kapott

/…/

ott valóság fenti
mentő szál megfényesíti
mi nagy magyarság
fontos őz emberi méltóság

fontos szándék jelen időtől
megkezdődik égtől
mi menti megjelen időtől

megfizetni nem lehet
ég javaslat
mi méretet jelez
mi növeli
mi lyáni mentő szára
igei magasságra
embert emeli
nagy sándori mementó
ősz tanítótól lemenni akaró

szent világon nem lehet ember
ha néhai lyáni mentő szálon
nem lel lelkében minőséget
ősi nagy lánc nyom
ő őrt veszti nagy lehetőséget
nem názáreti minőséget vezeti

nő égi időtől megjelenül
szent vezérnek jelen ő
támadás valóságos ősztől
élet vesztés elindul
ha nép szelleme elindul
száz mester már lement
vért vele ég ment
választottakat nagy DZ
genetikában megjelölt


vele ég jelentől
mindenségi erőtől
menti más világ kettő
szándékján
minta veszik ökológián

ő nek jéhai háromnak
jelenő tanításnak
jelenben mindenben
mi nagy lánc fényében
minta lehet
ha lelkében minden
mi néki nagy dörgés
szellemi nagy lámpa
lenormázza
legyen meg jelenben
mindenben
mi növeli égi lyáni nagy hírt
veni megsegíti nagy ikrát
vele ég fal on pem inik ím Q

pánt megjelen
őt viszi ég kegyelem
ott veszi égi méni
nagy lény dörgése
ha nem írja égi adást
vele élete
nem nagy lenti mérete

Rames népi nagy ló nép
nem növeli nagy lét
mert ősi nő tőle
égi időtől megjelenülő
tézis szám nagy lámpán
lyán általános szem

inge nem lehet ős szint
mentő szintje
Ihed genetikája
győz embert
világ jelenülő tánca
gyengéknek nagy lenti
mentésnek
jelentős szám lesz vesztésnek
ott van mért világ fényénél
lyáni mintavételnél
géni minta eljövetelnél
jelenik nyemtenyeimi nép

felemelkedik ország
jelen időtől megjelenik
mi népében
magyart vinni meg
ha indul meg had
gépies övi kín
mindenben mi nem ín

ős szálon palánk
ontja három
nemzeti álom népnek
veszik járom
nagy Lunán
mi nem ég fonalán
minden veszik
jelenések alkonyán
mert vendég
jelenben még ég
jelenülő további lét

élet minőség jelentől
megkopogja
mi lesz ősi égi norma
fény népi nagy égi
mentő forma
legyen mindenség
időtől jövő még
ki ne múljon végletesen
emberi minőség
rém néhai El ín nyom
pedig ki mellett
nem ősi nyom
nem lehet égi nagy
láncban hon

pánt nagy lehetőség
ki nem imában
menti meg jelenét
nem éri meg jövőjét
vezető megjelenítő tan
megfényesítő tál
mintavételnél nem talány

óperenciáni mese
égi lélek nyom nemesítése
indított emberek
égi minőségének megerősödik
mi lenti minőséget
égi minőségre
nagy lehetőségre emeli

rőt világ jelenik jónak jele
nagy lőtér lesz ellenfele
égi indin minta
háborút visz kínja
általános lesz térségben
megjelenülő tag Kína
senki nagy háborút
nem lemenő
táltosi erőtől indítja

áskálódó térség indonéz ősiség
ki márpedig égi intő Szamen nyés
fintorgó fenségjelet hordozó
szeptember népeket áldozó
támadás észtől megfosztó
rémület ördögi kimenet

q/1999/1999-01-24.txt · Utolsó módosítás: 2018.10.17 13:48 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0