1999.03.27. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

tovább égi idő
tameni égi nemzet
néhai hőség kávájáról
öv írt változásáról
öv tanító sakkozó
ős óv A
meg jég fáleni
írt notórikus ünnep
ős talár Q
ó gáz engedi

notórikus szamanden indított
világ írt valósága háborút
vén takarító szaván indított

égi nagy tor
Peking ki már úr
Peking országa
már nagyon un
támadó ellen
mérhetetlen tarolás
megindul
ősztől minden
mi nagy Lunán
élet innen
por áporodása
mert vitázik
jelen időben
Magyarország

jemeni növekedés
szent világ
fontoló jelenítés
üzeni ég
kísérő tűzpataknak
Ontariót öreg káváján
megkopaszítanak

ott vert valóság
ott víz üzenő tanítás
szándék nyom
pár víz
vod fény Ninivéből
előtör kőzenit
őzi égi rengető szirt

világ kizárja élet szálán
mi emberiséget visz
talár nyomán
kevés emberpár tanult
vész tarolást
nem lánc nem lyán
minőség
kettőződő térség
ó nomád ősiség
külélet vén
teremtő szentség
ringató üzenést
szellem ős eme küldetés

tagad fél ember
ő ott vele
tenger világából tapos
szerb embert valóság
jenki irtó számító
szerb uralmát
ott vandál mintában
minden időtől
megkovászolt

vitában ősz tanító
szent ősi emlék
ott valóságot mutató

sánta lélek nem őtőlük
rehabilitálódott
valóságos magyar Pál
megjeleníti néked már
Q ó néptől mentő szavak
magyar lelket megnagyítanak

rengeteg embernek
náluk ontódik
rezidens szándék
ó názáreti numerum
nagy lánc
fontos üzenő táltos
szám ős E in
ő országon páni jin

kopog ég kimutatta rég kép
nagy Lunáról
lejelentette rég
rím továbblátást vers szent
nagy Lunáról megírta mi lesz
ha égi nőtől hír
nem jut világ óvására

Lunán Peking Kína
páni indin nép ősein
jár pán
ki népétől
mentő szándékot kíván
pán ómen Q
tengeri népet
már nagyon un
ős üzenés
támadás megjelenítő
tűztermés
szétviszi világra temetés


szent ős üzen

Q Romániában
péteri írásban megkívánó
ősi égi írásban
pedig kitörölődő
tanítás üzenés
szavakon pedig küldetés
tánc elindítása
megmutatott vész

tő nyom numerum népétől
megképeződött
veled genetikában
pár találkozásában
zsarnok nem lehet
mentő szálban
Júdás válik romlásában
pun jeven
nyírt visz táncba elem
nem lehet utána béke
mert vészt tűz megjeleníti
mi földi Luna vége

ó pun forr
Peking ott vendég
irtózatos szándékon
Peking kettő szálon
megkövezi
mankózó szakadozó
öreg kemencében
már megjelen
itt őt választó
márpedig Kínában őr

tábort vén latort
vén meg kurd
fény nép ve indul
meg jelentős
szervezetek óvása
államok nem támogató
nyugtázása

valós hád
gemini e indító tanács
életet megrontó
szövetséget
víz borítja
ha megnyomorodó
emberiséget
háborútól őnáluk nyög
ki meg
jenkiben megbízott

váll mentő
szellemi égi nagy lavina
áhított lesz
temető nyugalma
ha ármány
pehely mintában
megkopogó imában
nem lel ember
emberi méltóságában
menekítő békenyom
továbbításában

térségeken már ott van
minden időtől
megférgesedő tűz
megkínzott szűz
ősi e lenti numerum
nem lehet szent
ősi engedély
mentő szellemi tér
néhány embert
megment világ fénye
írt ősi őz ember
törvénye
írt vers szellemi nőtől
megkönnyező pendelytől
öt világ jenki néptől

pénzt imád
gőzölgő lenti minőség
kövesedik meg emberiség
kínt valós üzenés
megjelenítő tánc égés
szétvinni
emberi ördögi
nád fény nemzet
ha nem lát pénz

megkorbácsoló déli ember
pedig fény imádó
őtőlük hit megjelenült
őnekik gén megelevenül
őnékik jelen időtől
eme égi mentő szó elevenül

megjelenő égi látomás
szent ősi hit támogatás
térségre megjeleníti
mi emberi népet menekíti

néhány gaz óv őrző
ting Kínában
már megérték onnan
mi mentő
minden mi növekvő
torolni elindul eme haderő

találkozik ország
Kínából Moszkva indul
meg két világ
élet por néptől
megkísérli mi menthet
megindul

meg baráti dél kelet
vén mintában
nyemtenyeimi méltóságban
pusztul magyar
ha lelke nem éled
két világ nyomában
méni Emese honában

nyom ve
ég írt vén medve
ég jézusi nép
szellemi nagy lámpa
háborút vén poroszló
senkinek nem ajánlja

megjelenő ük égés
tábori mintából
ősi égi négy
hírt ad
fog lenni öv népnél
öv szigetnél először vég

rázódik ostor nyomában
ősi ívős szurdoknak
jévai nomád élet
pimasz világ fogja látni
mi lyáni hír valóságát
veled fontos üzenő szavát
vándor páni
indin minőség kép nő

min pópa ágy ín
Q nyu meni mintából
indul meg
fát vizet vért vesztő
Szu tyumeni imában
megfogás mértéke
indított háború
vész emberiségre

irtó semmit választó
tengeri nép megvaduló
szénné nála égni meg
két véleménynek hírében
minden idő
torolása háborút visz
témájában
mész töve égni meg
jéhai nép ős táborában
Peking fény puttonyában
pörzsölődik meg
jenki saját porában
páni nép ős
szövetségében
mindent vele írt próféta
ártó sziget négy hatalom
szórvány nép
megjő szellemi nála győz
emberi minőség
írt égi méretés
ű vele írt választott
világító sámáni menekítő
tanítványa DZs égi írt

vers szent igében
megképezett
vele ég figyelmeztetett
vészt
zsarnok jenki népe
megjelenített
vele ég itt váhin
nyomában
pörzsölődik ország
fondorlat
létesített nagy harc
égi jóslat

veled gőz szétveri
minden őt seregében
mindent
vész tengeri március
szétvontatódik
remeg jelenben
mi mozog kőtől
ős szál lyán nyom
numerumi égi hon
pőre ím nemzeti hon

pőre indin páni népe
ős ég lesz mi néző
tánc fogságában
megromlott világ
kén minőségében
palánk nem lesz
tűz ellenében
pörzsölődik emberiség
saját támadásától

ős szellemi négy
mentő szálán
nyom nem indíthat vért
ős szálán
ha Gyáb embere
ég jelen idejében
nem lel békét
még idejében
ős tornádó
sugárzás mindent
választó
ördögi élet
vén minőség jelenben
megmintázza véget
Q

rút világ kéntől megkísérti
nem Ninivét
őrzi égi írt írás
szent vers szétvinni
minden időtől
mi néhai népet
vesztette vésztől
tűz torol orr poros széntől
megfullad íntől
megkeményedik
minden megmerevedik
ott vész tűz ín dén portól
sugár négy hontól
meg fog jelenülni
mi nagy Lunán jósolt

vészt vinni Peking
fény népi pőop tánc
eme intő nagy lámától
sémi nép veszik
nyert eme indus
szövetségében
páncélozott vandál
ősi égi ízt
űz történelem
nem lemezen
pörzsölődik élet mindenen
ortodox vein
nyom népi minőségen
nyom ősi eredésen
uralkodik ég
jelentős szellemen

q/1999/1999-03-27.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0