1999.03.28. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

rüh nyom nagy hő népnél
megjelenül Peking
fény irtó had
fele méni néptől
megjövendelt vésztől
megjárja poklot ősztől

megjósolt vád
fontolja Gyáb
emberi minőségében
mért világ
ind én identitásában
pörzsölődik emberiség

jós szellem nem öleli
négy hő tüzét
megjelöli égés
földet vész ná menében
megkeresi nagy lánc

életében mutatós szálon
indul meg kevés ük
égi ágon
parancs égi időtől
megkéri
mi növeli
nagy Lames ünnepén
mi legyen mért
vehemencián
mi legyen parancs
fény nyomán

reng kényelme
ég irtózik
on rázza ágait
ott vész Törökország
font ármánya
gyáva győ vin dér nyomába
rühes szava
gyér térség javító szólama
győzni nem fog
jenki soha

DZ égi írta hírt

vészt vinni meg
jenki népi
názáreti vén mutatvány
növekedik nyom
irtó szálán
nyom Peking
kimutató
szellemi numerum
nyög
kín pedig következik
ó nomád nép gyülekezik
ott vörös ló
humán nemzet
nem lehet
nem égi indított eredet

jenki nép nem
ősi emberi mentő
szemen por pótolja hírt
vándorló öt világ
kemény jövőt
vehemenciában megvitt
uvé nő tőle négy harc
ég jelenítő szálát indította
nemzetközi nagy lőteret
megnumerolta ágy hő

tengeri nép találkozik
ontja ármányt mi nem igaz
megkorbácsolódik ravasz
tu liánja általános ü meg jéhai nélkül
nem perzselődik igaz lélek égtől

örvendő toroló
sárga nép
ü vezére induló
öt világ ki mutázs
találkozik ott
vele ég lyántól
megjelenítő
szent választott
ősi életvészt várt
vér port
választott vele
minden őzi népe

reng föld géptől
ősi nép övétől
megkeményedik
ott vend égi íz
övéinél megkövesedik
ott víz
várt volt tűz portán
már rég fát
vendég kése
égi jenki mást veszti
elmenekítő társt
nomád genetika győz

üzen ég indin hada
ám nála
ágy hő tér tovább nő
tért visz neki máma
ért vén minta ága
győzni néki
nem fog lélek ága
sugár u
vers szent intése
novemberben
lement nagy Lames
ős szent vére

írt nyárt várt
űr nála
DZ égi írt néki máma
ó vért veszti
néz sárgán íny
óman mintában hím
ős szavak ott
véle nem őrző
törekvést mutatnak

ont agy lánca
Lunára ég jelenítő
nagy lámpa
hírt vértől mintából
tik mint vér
türelem
nem jenkiben él
ős üzenés szár
nem lehet vetés
ördögi jenki
minden időben
öntörvénykezés

szétveszi írt választ
neki ég köz ott van
már vem nin
ősztől neki mért
ősi e lement hír
rút vér pehely mintában
nyom nem él
őr térség kiválassza
hírt vinni ki néked
nagy DZ ősei
nő segítő szálon
mi növeli égi ágon
őr tenéked
ott van rengéskor
találkozáson

Nyemtenyeim ős engi irtásra
nem ninivei növekedő tudásra
lator pedig jenki
mert ő tüzet valóságossá teszi
nagy ördögi nemzet
öv népénél más szellemi
minta nemzet
vén puha álmokon
megnagyobbította
sémi népi mintából
jelentős jenkit valósította

DZ égi italán
mért vele ég Jea
éke nem jenki haza
háborút vért őtőle mért
ősi méni népi minta
ákombákom
nagy lator
nemzeti forma
ás írt vesztő
hírt vind Ent vére
íme indította
meg jelenben
minden időben
mi növekedő
vész tarolása jelenben

Pál égi írása
álmot szent
ős szellem íratta
sugár veszélye
irtózatos öt világ
keveredése
írt ős szent
ős szellemisége
názáreti mintában
megfényesült
márciusi szálában
minden
öt szent vérében
ontódik vér
pázeni Éi
nóta ál ég
jelenben őrtől
megjáromosításában
öt világ nemzeti népe
indul meg
kért vándor koron
még kép
öt szállingózó szavon
nyomor indul
meg kettő szálon

Peking két vezére
indítja meg
kármentő szót
vehemens szigeti nép
ős szent szint nevében
ravasz nem engedi
ige égi mintában
jót vezeti

mértéktelen mutázs
tengeri égés
szál megremegtető
szent vezér
pedig jelen idő
tavasztól nő temető
ontódik
ott vele égi indított
való sárgák jelenése
ég jelen tő
nagy lemenő tértől
megkövesedik
ont viszi égjáró
nagy Luna
álnéptől
nem lehet béke soha

q/1999/1999-03-28.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0