1999.06.01. BZs/CsCs

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

ott veled fontos szó
tér négy hőszálon induló
tánc erjedés
Szad gépi megjelenülés
szánt jós szám
nemzet vértől
megkel ellenség jelétől
megkel ősztől
végrehajtó ősi eren
fog játék ómeni menekítő

teren meg kín ve
nép őrtől
meg jeremiási őstől
megjelenül
mi nagy lövés Szad
germán idejében
megindul
mi növeli nagy vészt
világ országainál
ökológiában megjelenik

ózoni nagy lavinát
valós zavaró
terjedő taroló szándék
ontja lövések nyomán
pad étertől meginduló
szándék ott valóra
tarolóra Peking jele
megindul Szad jelére
indítja űrben mi megtöri
nagy lovas ős szellemi
növekedő taroló szent
nagy ödémát Pekingnek
országában
megindítja járványt

vén őr tengeri meséje
írt valós világ
jelenítés szent
perzsa ávét víz órája
háborút
vevő történelem
megjövendelte
írt valóságot vészt világ
kor taroló
szám nem lehet véle jó
szárazság kitörő takarító
ősi nagy lánc
ég jenki meni ím
Gibraltártól megindul kín

törtet világ ó mani népe
minden időt felülmúló sötétsége
jelenül őrtől meg kemencéje
Indonéziában megkövesedett
ősisége Indonéziában permanens
törés szellemi nagy lánc
gázló szent ősi nagy lánc Éros
ő DZ pehely minta ős volt

vers szít vén nem
lehet szent világi nem
perzsel ős szerencsét
vele ember lenn
pék jelenít viasz elevenedik
osztja ég jelenős szerepeit

van már rend génje
megindul
menekítő szó híre
érte ég kitöröli
mi nem emberi
megkínzott embernek
nyom növekedik
ott vele ég jelenít
vértől megjövendölőt
vén mester megjelölt
vinni nagy látó erőt
vértől megjelenés
ősi írt szó
ősi nagy hírt vinni meg
fogja emberi népet
vezetőket
vele ihlet megnyeret
vele írt szó segíti meg
jelen időtől
sámáni lelkeket

vad fondorlat
van mitől megindul had
jenki minőség
jelenben megkísértés
szent vezér pellengére
indít ősztől megjelent védés

megóvására DZ égi időtől
megkímélő támadásra
általános lesz támadás
nem lenti minőség
jeleníti nagy lánc menekítés

üzeni néked jelen mestere
indított tűz
megkorbácsolt világ jele
nép törvénynek
nemzeti minőségnek
megindítom
magyar történelmet

véd ég fontos szövetség
kínos szent vers
sziget világ jelen időtől
megfogja mindenben
öv ellenség ki megindít
mérget vízben
rég írt szó szent híradó
ős szerep ősi értő
szellemi nép ősétől megered

görög fon nem
víz ember pedig
kimutatta jelen
mi néki megjövendölt ős
szónoklat gond
fém növekedő
történés
szándék ott változtatás
a nemzet őrség jóváhagyás

épen minden mi növekedés
megvalósul
mindenben összerombolás
lesz taroló támadás
szeptembertől megjelenül
mi emberi népeket maláriában
nagy láz szár ép öv kínjában
embert visz tulajdon porába

vétó

fél ellenség Isztambultól
megindul dörgés
tengeri hatalom
népi rühöt szétviszi
mi maláriában
még rút világot temeti

kendőzik nyomot
vereség jelenik ott
vám ördögi
nagy Lunát vésztől
ős ten gin
kútja menekíti
mutat szórványnép

ödémáján még jelen időtől
ős szellemi igétől
magyarok régi hitétől
mágus szívétől
ád En mindenben
meghitelesül
védő történelem
rég hír intő nehéz őr
tépi emberi nem nun ín ő

ortodox teher
nem ikoni meder
nem élet portája
hitetlen minőség
jelen időben
nem lélek oltára

írva lánc égi
növekedő tünet
ösztön világa
hírt venni
nem enged
gerjedő taposó szerep
nem lehet
nagy létre
nemi növekedő törvény
néhai eredet
pöttöm minta időtől
nehéz
tűrés szerveket üzenő
tényeket
megleli nálánál posvány
minta ír időtől
nem lehet
örömöt sugárzó torta
ó vezeti
mi növekedő
jövőt viszi

norma gyöngének nem
távozó ösztöni mérce
égi nótában hírhozó
sír potom nála
örvendezik nem
ég járt világa
szétvinni megindul
mért világ írt
szellemi nem

jó övé írt válasz
tenni meg
kimutató tárt vezető
szálon megjelenülő
teremtő erő
pénteki nap őneki
megjelölő

q/1999/1999-06-01.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0