1999.07.20. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

régi elem ám ott van fény
néhai mentő szálnak
jelenülő tan mintának
jelenik nyemtenyeimi nagy ős

szó tele növekedik
Nap től
megjövendelt valóság
követ ősztől
menti nagy Lunán
mi neve néki
nem lehet venni meg
jelenben
mi jövőt védi
nálad fény numerum
nagy látó szamanden
mindenség
jelentő szál lent
világ kép ősztől megtörik

jelenülő törvény
nagy lámpa hő
tarolja mi nem
öntörténésekért világon
találkozó történet
vagy lyáni népi
nagy égi méret
veled géni mestertől
mentő szem től
töveken minden mi nem

égi megirtózódás
tavaszi növekedést viszi
hőség jelenít
ősi mértékű sárga
láz szerte Náza
négy hő sző ér
nyom ördögtől megjelenülő tánc
indul meg jenki nemzet
víz törvényétől
meg zsarnoki önzéstől
megjövendeli ég
jenki tavasz taroló ősztől
már megjelenül
nekik nagy tánc

égi itt veszti mindent
velük nyemtenyeimi néhai
ős szem
ősztől ő térségében
megjelenül
ördögi néptől
ég Nyék Nyéke irtás
szent vidék nagy léte
néma tér
nem lehet venni meg
jenki nemzeti minőségért

vagy ló űz dér mi nem
ő engedi numerumi
minőségét veszni neki
nagy latorság
jegy őstől megmenekülő
tant veszni
óperenciáni nagy ín vendég
két vén mesterének
Ontario minden időtől
megképeződő talárja
megjelenik pánt
vándort viszi más tagadása

megjövendelem
a lement lelkét vele
nem engedem
veszendő tan mi néki nem
ősi Naptól van megjelölése
megjelentő szent égi írta
ősztől ős tár
péteri hír megindul már
por töveken
pénz téli nem
ősztől tovább nyom
néhai néptől megindul
megjelenül égi hon

pörzsölődik nem igaz
ős szent világ
nekik nem vigasz
tele van már
tavasztól ős szem igaza
nem figyeli nép
hírt vevő szava

veszti emberiség
jelen időben ős tál
ős szem őse
megjelentette már
Peking
Kínában megjelenítő űz
üz bég jenki minden időtől
mert ősi égi neme
nem jelenül már régtől
megsározódott
ördögi Názáren
mintában már nem
lehet verse égi Nap
jelen te
mentő szám vagy
lélek nyele
nagy DZ égi eredése

talárja
gyöngesége
nem lehet veled
kín törvénye
menekítő parancs
írt valós szó
ősi nemzeti
nagy lant vivőt
nem engedi
megtörni
mert vele menti égi
idő tanító
ősi égi nagy erőt tova

mert vele nem lehet
égi jegy menekítő
tántorgó embertől
megjelenül
mi emberi mintában
örvendező

tért vésztől megelevenülő
tavalyi néhai égi írt
gond fény néptől
megjelenítő
szándék nyeherészik
nyáron
mendemondai ágon
pontosítom néki
megjelenik nehéz üzenés

őt viszi nagy lánc égi népe
indítja meg újra mester négye
legyen ember emberi végre

lyáni mese nem pazarló
démonnak való támadó
ős szörny neki
nem lehet vele ha jó

régi népi hős szám
lyáni nagy lövés tenéked
égi indításod megjelenülő
társ számod fény
népi minősége mindent
mit embertől képeződő
téged égi időtől
megvéd őrző parancs fény
neme indítása ég jegy
megjelenítő szent vele
indította a DZ ég neki
nagy Lunához ülepe
ég irtózatához nem harc
ég jelentő szála
ördög férge mi néki
indulatának
nagy érvényét vinni
meg jelenben
nóta ló törvényében
minden időben
meg kell hogy törjön
páncélja időben
mert veszti mi emberi
nagy lelket védi meg
ég jegyében őneki négy
mementója eme növekedő lét

sava lyáni nem lemenő
tőtől nem tud járni menekítő
Nap néki meteorit
őstől megjelenülő
tanítás szellemi nénétől megjelölt

út vám jelen időben
mindenben megjövetele
nem lehet jövőben
mert vele jelen idő
találkozik jövőben
nyom Nap ősére nyár
palánkja neki fény
nőtől megnő nyalábja

írt szó tan megjelölt vele
néki nagy lámpa
menekítő mestere
nem engedi nagy turkálást
veszítő szándékot
veszni megjelenítő szót
vinni megparancsolták

jegy hírében mindent
választott valóságban
pudvásodó nyavalygásában
lelke megnyílt ég jövő társában

óv ősztől ős szál
perzselő ó tűz
indul meg jelen
minden embernek
nyomon ő hagy
megjelenülő tanító
szavon megjelenülő
Tot hű ős
talmán mintában kor

fut víz tenger pont
A DZ égi
intő szövet őrtől
meg fogja gyötörni
minden ősi nap övtől
meg fog jelenni
ján őse
ég jelenti
mi Nap tanító
szellemi mindensége

robban őr őrlődik
ott világ kövesedik
Ontarioős törpéje
indin főd fény nomád
fontos szem
indítom néked
görög jelenítő ős szent
vele hír megjelenül
ó kor őse ég jelenül

ó szám lyán
mondom néked
görög jelenítő szent
vers szövegét
víz űz embereket
vele nagy lapon
Mekkában
pedig kitörik nyártól
ős történet

vele nagy lesz
vén mintában nyom
Pakisztán bandákban
már törzsi
menekítő mágiában
megindítja lélek
názáreti mér vendég
jelenítő szent igét

vert világ jelenben
mert pénzt imád
gondolat nem égi fonat
indítom Nap szálon
ősi nagy lámpa lánc
égi irtó tánc
égi nagy Lunán
meg fog jelenni
mi nagy lap nyeresége
irtózatos lesz

tanítás szent vért vinni
nem ödémájában
meg fog jelenni
minden parancs
fény normában
ősztől indul meg kín
mi nagy lávától
ős szent vert szén

nyár min ős ég
e népek nyomtatom
nem lehet naptól törvény
nem ég mércéje
minden őr tövénél
ős törvényt vinne
Nap ős szent vérének
óvatos üzenés minden

mi nem szellemi nagy lánc
égi időtől ősztől megindul tánc
ég kegyetlen őr támadja háborút
vén menekítő szál megjeleníti
mi nagy ó U kontaktus

üget vörös ló
mert vele indított ősi szó
tenger patak ontja
Lunára mi nem engedi
nem égi embert
valós álmodásra

DZ égi írt szent vers
szétvinni hírt
választottak
nyeremény nekik
mit égi ős szózat ad
gőz ám kortól
ősi nyert jótól
tárt venni mi népi
nagy lámpa hónaptól
törtetése
nyert világ vesztése
nyesni meg jegyet
őneki nem lehet

ő tért vén menekítő mintát
szétvinni hírt példát
nyeherésző törekedő
lázzá messze nu A pontját
vén mesét vinni megmeséített

hőtől normát vele égi írja
hangtól megjelenő
tanító ősi mértéket
ott rettenettől mentő
Nap ős szem
indin mintában megfogja DZ
mi nem égi normában
rövid forgó szél vem nova

DZ ég neki itt várt
vén Q orvos
szellemi neve Mu
követni mit vele nehéz
sál neki nehezék
öt pecsét ideje
inti meg ég jeháni neve
rút világ jelenő
zsákja ő szent
ventillátor portól megfosztja

DZ parancs fontos szám
ős szent világ jelen időben
mérték jövőben
mindent visz ő
tovább elemében
mi nagy lant szó
szent vértől
megvalósuló segítés őtőle
jövőnek nagy lótól

megkovászolódásában
megjelenik
nyár pántjában pörzsölődő
tűz neki nem lehet vértől
neki megjelenítő ős szám
lyáni nő Ai nemében
megindítja jelent jövőben
minden mi most világító szó
szent vért vivő jó

ősz táltos szent ott vele
nehéz Szilveszter
nagy laptól története
nem lehet vér zsarnoki
nem lehet énje nem lyáni
mindent várt vő ámen pörölni
ne Á man őt veszni
mentő szál minden időtől
megjelenítő jövőtől
megfogja parancs fénytől
őt veszteni nem Nap hagy

A Q rövid ideig kopogja
gyötrelem őseinél megjelenik
ha gyengén tanul megjelen
időben ő tanítást vért vegyen
le ne indulat legyen eme helyen
purgatórium nem égi rendi jelen
megforrt világ nem veszthet
eme lenti eleme

q/1999/1999-07-20.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0