1999.08.03. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

ó ős tenéked
gondolati módon
megírja gyógy hírt
vem ini írt szó
szám négy látótól
megjelenik
ott véled fény néptől
tanítás
szent ős száltól
szent vers
szó tan megindítja
DZ égi megjelenülést
vén mintában elindítja

embert vezető égi nagy lánc
égi nagy lélek jó lemez
égi norma gyöngében
megjeleníti mi nem
embert vezető
nagy tő rés szem
indítja ágy hírt vele
emberiség jeleket
választott valós szerepet
megkap ős szint
választott világi mementó
összemérkőzik jó
szent igében
már megírt való

szakad el világ
jelen időtől megindul
ég jelenítő tánc
ég formálja gyalázatot
nem nagy lélek nyom
táncban meg fogja
közvetett módon
kapni nem lehet égi norma
nem égi lélek hordozója
gyenge ember nem lehet
nagy jövőt elmenekítő
szent szerep
támad fondorlatos
szárt vivő törzs
tíz találkozó
tanító szent világ győz

koszos szellemi öreg
janti minta
Gyáb emberének
nem növelő tett

vezér parancs fény
népi menekítő szent
valóság kész törni meg
jelenben
nem hasznos szám

nép üt a szító tartalmú
valótlan emberi minőséget
veszti mindenét
ki nem nemes
szellemi nagy lámpa
hírét választja

DZ égi időtől
megindult valós szám
lyáni megjelenítő
szellemi torna
győz zsarnok jan
másí
pe ím nem hazugságot
valósító

meg fogod kapni
mi nagy lámpától
megjelenítő
mert neked
fény nép indítja
égi erő
te ne félj nyom
néked égből eredő

téged lyáni mester
megjelenítő
táltosa megkoronáz
távoli nagy lant
vezére nem lehet
nem nyert veled
ég jelenítő
nagy lant vén meséje
ne félj megsegítő
szellemi had
fontos ügyekben minden
segítést megad

fonetikában megjelenik ég
jövendelt választott ősi négy
látás szent vers szó megjelenül
égi nagy Lamestől megelevenül

sámáni nagy láma megkoronázza
min néked fény nagy látásában
minden időben mindent vinni
megjelenít ő mementóban

Q minden mi na E men
ó parancs fény néptől
innen ment
nyáron minden i di ég
fontos szövetségében
ég jelent vetett

ősi mesteri négy hőtől
megjavító szent
ősi nagy lant vendégképpen
megkopogja
hant vinni meg jelenbe
hírt veszti ember
bőrén meg fogja tanulni
mi más találkozás
ha emberi mentő szálon
nincs továbbjutás

Szalavár nemzete intő szálon
mentő szóval
ó nagy három nemzet valóval
lyáni menekítő szálon
megírta már mi lehet
ha jelenül meg kemence nyáron
pörzsölődik nagy Lames
tengeri néptől megindított vésztől
megrendül föld égi jelenüléstől

öv rohadó
öv talán már megjelenülő
törést vinni meg
két világ jelenülő harcában
megjelent már ördögi világ
jenki mintában

valós üzenés szem indította
megjelentés már figyelmeztetés
üzeni nagy DZ lámpa lánca
embert veszt világ fondorlatja

gyújtás szent velem
hő szigetelő te minta velem
lyáni írt szó
sámáni megjavasító
szándék jelen időtől
mindenben menteni mi jó

szent világból
ősi égi nagy lámpától
ősi égi nagy láma
nehéz időt
vén ősi megkeresőt
vitt veled égi hír
tanító szó nemesítőt
ó pánt vén
nyemtenyeimi népe
megfényesítő szentsége
írja lant hírt
vérének jelenítő
menekítő szent viselőjének

ontom égi híradást
veszni nem akarom
hagyni
magyar palántát
veszni mi nem engedjük
égi időtől
megformált ős indát

vinni néked segítő tanító
szent veled égi megírt szó
szent veled
genetikában megjelent
veled fény lehelt
világ jelenében
mi menti meg embert
mi menti meg jó elem

lyáni írt szó
szám őseinek nyáron
megjelenítő
ős Ei nagy ló szantén minta
minden időktől
megjelenült forma
menekíti ég jelentől
mi égi nagy norma

q/1999/1999-08-03.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0