1999.09.07. BZs/BSz

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

ott vén mester pántja
DZ égi nemzet szent valósága
DZ égi jót nem zsarnoki szót
veled fény néptől őseinek
ott választott vén mestereinek
nyártól tenni megjelenített

vatt engedélye
nemzeti nagy latra
DZ An gin
nyomtatott jövőt
ödémás
zárt víz tulajdonságot
víz üzenése
inti meg Magyarországot

vén minta gyötrelmes
tánc ég jelenítő
pontokon meglesz lánc
elindult világ figyelmeztetése
írt valóság jelenítése
írt szó lánc
ég írta lenti tánc

ég képezi nagy lélekerőt
valóságos
ősi egy hit megjelenítőt
valóságos tanítást
megmutatja ég
irtózatos választást
menteni emberi minőségében
minden időben
megjelenült vers időben
minden időben tanítás lement
emberi minőség
sohasem tanult lent
vesztő tapasztalás szándék
ott rend megjelenítő
való szellemi nagy
kene min
gond emberi minőségben
minta hádi megjelenülésben
megkorbácsolódik ember
tagadó jelenében

rezeg föld
fény nagy lángja kitör
tövig jelenben minden
megsárgul tűzben
nyomtatott sorok jelentik
veszik mi nem
lélek úton növekszik

ostorozó öt világ jelen időtől
már tanulja tapasztalást
vers üzente égi lant
megírta már sok hírt hant
vén más ven igéje
lenti világra ég igéje
megjósolt jövő teljesedése

néhai más világ jelenben
mindenben
megismeri mi néki nagy
gonosz tanítása
mert újra nem lelt mag tanításra
mert veszti megint emberiség
korszak valós megújulása

nem lel lelkek égi mestert
emberi minőség
jelenben lelkében hordozza
férgesedő taroló szekerét
nem jövőbe toló
szonátát nem fogadó
zavarosan gondolkodó
szörnyű vám
nem lehet menteni
megjeleníteni már valóságot

vesztette emberi tömeg
jövő tál
imában megjelölt
valóságot jövőbe elvivőt
verset megjelenítő
nagy égi agymentő erőt
fontos üzenés szándék
írt valóság jelenítő
szám lyán mindenség
jelenítő szava megjelölt

embereknek java gyönge
embert víz tanít ősi hitre
ég jelenítő mása
mert ősi egy lánc
ég fennhatósága
szent világ jelentől megáld
égi menekítő
szent ige kötőszálon
minden indít ott szellemi ágon

parancs

fáraó szelleme nem jó őseinek
betegségében már ott valósult meg
nem ősszel indított múlt
ős szem ősétől megjavult
veled két világról megjelenik szó
ősi égi mától ősi egy hatalomtól
segít ég jelentős szellemi mesteri nagytól

szondázott emberi világ
jelentől megindított
kiválasztott minta minőség
kimutatott ősi tisztesség
kettő szándék emberi megmentés

ős tudás meg néhány
ott veled fénytől
megjelenül mi nagy lámpa
világra fonja DZS égi írt verstől
megelevenülő norma
szétvinni ősi égi hírt
ó áldástól megjelenül
ősztől megint hír
törvény elevenül

ősz sehol ős tanítás
vén minta lenti normázást
nem továbbít nem enged
fény néptől már megindult
ős szellemi nem lehet
ott valóságot ki nem érzi
egytől megjelenítő nagy hit

valóságot rőt hős szent méne
Törökország régi réme

indin világ kérő tana
hát valóság mely nyomora
szétviszi nagy hő terelgető
portán megfontolandó
tűz torony
noha még jelenség
indul megjelenül törés
szémi néptől megjelenül
megjelenik torzsalkodás
szétverni nem lehet
világ rendül hegyen meg

kitörő tornádók országokon
megjelenítő szél rendítő nagy tánc
ég fontos szózatában megírt szó
indul megjelen időben
pattog nagy Üzbegisztán
meg észt világ jelentős széleken
megjelenül ősi indán
mi Nap őr történelem hír üzenése
ne legyen szál minden ökológián
nyomor történelem vég napján

ott változik nyártól térség
jelenik meg éhínség
kín mint ős Szád fénye
népeket nevel ég törvénye
nagy lesz álom nevelése
embert vezet ég intése

ne legyen már megkorbácsolás
mi embert nevel égi idő alkonyán
perzselődik országokon
ki nem lent minta lesz mikor
ős szám nép menteni indul
égi lélek nagy lenti mértéke

itt válaszom néked
géni mintában
megjelölt égi éned
fény népi minőséged
két valósító sámáni égi jó
segítő szál égi nagy lant
lenti égi híradó

súgom néked fontos szándék
ontom néked mi várható még
kinek mi ősztől megkettőző től
megjelenül szellemi nagy égtől

öreg ég koronása rég
követeli mi égi még
kívánatom néked
égi nagy lelkű ősi éned
gondolati minőségen
mentő száltól
megkoronázott szem
néked géni minőségében
megjelenti
mi lesz térségben

portugál őse
néked fény néptől
szent nyom
néhai magyar hon
megjő tonban
mi növeli meg
késői mentő
szám Q ortodox
ehelyett nem hiteles
szövetséget ment
választott ősi hit
nem menekít
ősi égi jelenítő négy hőtől
megmenekítő
négy hőtől elhintett hét
viszi néked égi hit

van már történelem
nagy lárma lenti földemen
minden mi nem égi elem pusztul
ha jő égi menekítő
nagy lánc égi mentő szent tánc
égi mentő üde mesteri minőség
kettő őstől mentő Q

rovom néked mi nagy Lunán
megfog két világ
jelentős sámán meg fog jelenni
ég jós szaván

pénz
üzeni ég
fény nap témája
nem én

mindenben mi nem égi növekedés
zónán megindul éteri hullámon elindul
romló sáfrányi ondó öt üres száhor út

vezető párta nem lesz nekik
ott védő tér menekítő ért
posványtól csalárd világtól
veszik el mi názáreti írt
ős szonátától tűr zárt világ
képzi égi Nap fiát
őr teveled ég jelentő
szent vers szavát szén ontja

DZ égi írt valós üzenő
tán kanibi erőt
veled gondolat szintjén
megjelenedőt
tenéked ég koronása
írja megjelenül
mi eme
írt szó sámeni módja

ödémás világon megjelenül
öreg ég imán
tövise népeknek nagy lesz
tanuló sámáni megrovó
sámáni elem
Peking kopik jelentős
szent hiten

Q rogy össze
minden menteni mérték
innen minden mi nem
ég jelenítő négy lánc ég
ki más tollából
nyert ősi növekedést
veszti el nem égi törekedést

valóság jelenben kórság
kéntől bűzlő tömeg
kénezi meg égi szövet
ősztől megkeményedő tél
ősztől megkeményedő tál
őseinek országának
megkorbácsolás indul meg
ki nem lélek nyomon indul meg

q/1999/1999-09-07.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0