1999.10.01. BZs/KG-CsCs

( © Barasits Zsuzsanna,
Minden jog fenntartva)

vén mester nyomtat őz tél
te melegítő szál tor lyáni néptől
ma vén mágus nem
népi nagy ló volt e régi
ír pont vén máter péter lyáni

nagy lator ősi népi nemzettől
megvon nyom ál nem
ős szál megjelenülő
ős üzenés szer tértől
megkereső
táltól sámáni menekítő
mester váll ős szám hetedik
óvatos szent vén megint
távoli néhai patak
nyomtatom sereg
fontos üzenés elittől
tőle megjelenített
norma tovább segítő
szent vértől megfeleltetőt vár
ott vele megjelenült

várt vén elem
ős tenéked élet nagy írt
tőle érték
még nem esendő tenéked
genetikai mementó
sehol még nem írt vele
nem nevelődött meg kép
teneked fény pont vele
rovom írom noszogatom
nézés áve ott
vén mester története
négy ó öreg fény nagy híre
nemesítő nagy lélek
ott veni megírt valós méret
vén mintában megképezi
nagy lámpával méretezi
mi néki még
jelen időben őt rendezi
nem lehet változat nem ín

min írt valósító szálon
ha gyengén minősül
ő meg nálam
lyáni írt ős szelet
őt vezeti még jelentős szerep
őt veszti nagy lámpa D2
égi néhai menekítő
ős szám lantos szellemi nem
perzselődik meg
ha lélek neki nem őrzi meg
jelenben mi ős elem

lyáni növekedés
tengernyi
minőség jelenítő öv
engedi
ég jelenítő táltosa
legyen meg nyerő
ős szellemi
nagy lenti mágusa

gyermek óvatosságát
ős elevenesítő ős üzenet
vele Náh En
megjelenített viszi el híreket
véle nagy lavinába
U mintázom meg

jelenben lélek országában
térség jelenítő
szent vezértől megjelenítő
ősi négytől
megjelenítő mester héttől
meg nuhe in ősétől tál
vezeti mert vele minőséget
vele lenti emberiséget
vinni nagy tér
pellengérző történet
veszik el ember
ha nem lel méret

rang fény nép menekítő
ott vele nem
népesedik még jelenben
mintában még
jelentős férges harc
őt viszi emberi sarc
Rán Án mindenben
megjelenül tógán
mi néki nép
nagy hon ős számán
pehely mester őse
nézi megjelenítő szalán

Ra lemeze írja DZS
görög égi néhai
négy láncon megjelenés
szent vén nép

ős sziget ős szent világ koronása
Peking jósolt vén mutatványa
óv embert ég kiáltványa

lemezről ír átkot
vén menekítést
Velencében
meg fog jelenni
mi nagy lement vén
víztől megtört világ
jeleníti rég
véled csend gént
visz t En
mi néhai hírvivő szent
világot vele vivő tél örege
idén megjelenik tenger népe
megkeresi mi nagy Lames
valóságos üreg koronájában
megjelenik ott város Szalam

e nemzet őseinél
van meg jelenben
mi nagy lámpa
ősi emberi néhai
nagy lenti minőséget
veni nem őseitől
meg jele nem
néma győzelem
nép ős számában
megjelöléssel megelevenítem

roppan meg fondorlat
öreg ég
fontos szót vezet
vértől megelevenül
mi népi nagy lámpa
nékik ott vén mestertől
megjelenik
mi nagy lélek koronázása

megkoronásítom neked
fény néptől megjelenítem
mentő szálon megjövendelem
lyáni mestert véled
fény minőségében megengedem

néki írt vezért öv nemzet élete
nemesítem meg mérete
ín ott DZS gáláján
mindenségi írt valóján
megkopogom
néki eme hírt válaszul adom

nézem neki gondolatát
ő vegyes érzelmi nagy lázadását
mert hitében még jelen időben
megindul időnként tudat
nem égi hitben Ai péteri
Napnem népi

rovom

ős szent
ősi népi őseimnek
jelenítő
szavát szent szem
ég jelenítő
szálán menekítem
neked fény népi mese
mi népnek
ős szent valóságát
valós üzenés
szent vers szavát
ott veletek
meg jelet veszem

indítom koronás főt
vele hírt viszi nagy lámpa
D2 égi oltára
D2 égi mementó
történetem
égi mindenségi ó szelete
nagy lant régi írása

gyárt ott ember tele
nagy selejt
veri embert valós
szellemi sereg
égi értéket
valósító mértéket
követeli ég meg

nyárra indított seregem
nem lehet már
tavalyi nem
lemezről megjelenülő tan
irtózatos lesz
tanító szaván
nem lehet szamár
emberi minta
ha lenti embernek
már megírta tinta
mi lesz ha nem lesz
égi mértékű
mi embert vezető mértékű
veszti mindenben hírt
veszti mindenben ember
mit ég írt

veszendő talán
mi nem emberi
ember normáján
mi nem lehet
mi nem hőségben eredt
veszendő embernek
égi eredet
vértől szavakon megindul
mi nagy lánc
égi minőségű terv

üzeni ég
hét vezér már lenn
minden idők országában
ősi magyar hon
mintájában ős sziget
vérségi engedély kötelez

üzeni írt vers

öt koronázott ős szám
lyáni minőségében
minden portán
megjelenül időben
Ra népe írt veszély
minden időben
régi nép ős szövetségében
minden idők óv vén
ősztől történelemben
minden ég koron
ős szán néhai nyomon
pontos szent vén minőség
jóslásom néhai
nagy lánc törés üzeni

égi Ai néked gondolat
vért vértől megfogant
vén ős szent őse
indítja meg főt versre
téged fontos szó
szent ős sziget
veled fogja híreket

veszem néked kérésedet
viszi ég jelenítő
szellemi mestereket
tanító ős szellemi segítő
szent vezért
veled fénytől ős megígért

őnéki mindenségi négy
indította meg égi lelkűség
ki rováson megjelent
veled fog jelem
ős szándékom néked gondolat
vendégnek ég jelenítő
szellemi négytől megfogant

q/1999/1999-10-01.txt · Utolsó módosítás: 2017.05.07 17:45 (külső szerkesztés)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0